Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Innowacje w organizacji

Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna
ISBN: 978-83-208-1939-7
Liczba stron: 176
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
49.90 zł
29.90
Najniższa cena z 30 dni: 29.90
liczba egzemplarzy:

Nowe wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na Unii Europejskiej konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz fiasko strategii lizbońskiej spowodowały następny przełom w myśleniu o przyszłości Europy. Zmiany dotyczą następujących obszarów: badań i innowacji, zatrudnienia, edukacji, klimatu oraz walki z ubóstwem.
Koncepcja książki opiera się z jednej strony na nowatorskim podejściu do problematyki innowacji i innowacyjności, z drugiej zaś na logicznej konstrukcji. Innowacje będą badane na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym.
Podejście mikroekonomiczne dotyczy innowacji w organizacji. Punktem wyjścia jest określenie istoty innowacji i procesu innowacyjnego. W roku 2005 w trzeciej edycji podręcznika Oslo Manual rozszerzono typologię innowacji, wprowadzając oprócz innowacji-produktów i innowacji-procesów, również innowacje usługowe — organizacyjne i marketingowe — jako dwa nowe rodzaje innowacji, równorzędne dwóm poprzednio wymienionym. Niesie to określone konsekwencje dla innowacyjności organizacji i państw. Poziom makroekonomiczny dotyczy polityki innowacyjnej państwa polskiego oraz Unii Europejskiej jako ugrupowania.
 

Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym — wprowadzającym — wyjaśnione zostały aspekty teoretyczne innowacji i procesów innowacyjnych. Niejednoznaczność pojęć i brak jednej definicji wymagają przeglądu istniejących kategorii. Rozdział drugi jest próbą identyfikacji potencjału działalności innowacyjnej i czynników oddziałujących na procesy innowacyjne w organizacji (pochodzących z makro- i mikrootoczenia oraz potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa). Rozdział trzeci dotyczy działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (poziom innowacyjności, nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i w Unii Europejskiej). Rozdział zamykają modele procesu innowacyjnego i dyfuzji innowacji. W rozdziale czwartym zastosowano podejście systemowe i zostały omówione: system zarządzania innowacjami w Unii Europejskiej, polityka innowacyjna państwa oraz jej wpływ na procesy innowacyjne.


Autorzy, prof. dr hab. Władysław Janaszdr Katarzyna Kozioł-Nadolna, adresowali ją do słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, pracowników podnoszących kwalifikacje z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze.

Wstęp
 
Rozdział I Teoretyczne podstawy innowacji
1.1. Pojęcie innowacji
1.2. Proces innowacyjny
1.3. Rodzaje i źródła innowacji
1.4. Wiedza i innowacje w tworzeniu wartości organizacji
 
Rozdział II Potencjał i uwarunkowania procesów innowacyjnych w organizacji
2.1. Potencjał działalności innowacyjnej
2.2. Uwarunkowania procesów innowacyjnych
2.3. Wybrane czynniki determinujące procesy innowacyjne
 
Rozdział III Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
3.1. Innowacyjność przedsiębiorstw polskich w latach 2006–2008
3.2. Nakłady na sferę B+R w Polsce i w Unii Europejskiej
3.3. Modele procesu innowacyjnego i dyfuzji innowacji
 
Rozdział IV Polityka państwa jako stymulanta działalności innowacyjnej organizacji
4.1. System zarządzania wiedzą i innowacjami w Unii Europejskiej
4.2. Polityka innowacyjna a polityka: naukowa, naukowo-techniczna i przemysłowa
4.3. Wpływ polityki innowacyjnej państwa na procesy innowacyjne
 
Zakończenie
Bibliografia

Władysław Janasz

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego jest profesorem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce innowacji w przedsiębiorstwie i w przemyśle, zarządzaniu kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, strategiach rozwoju przemysłu, zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie. Jest cenionym autorem bardzo wielu pbulikacji dotyczących innowacji, innowacyjności, zarządzania innowacjami w skali przedsiębiorstwa, regionu i krajiu. m.in. wraz z dr Katarzyną Kozioł-Nadolną Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (PWE, Warszawa 2006) i Innowacje w organizacji (PWE, Warszawa 2011) oraz współautorem takich publikacji naukowych i dydaktycznych jak Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza (PWE, 2008, 2011).

Katarzyna Kozioł-Nadolna

Droktor, adiunkt w Instytucie ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej na tle wyzwań globalizacji. Autorka wielu publikacji dotyczących procesów innowacyjnych i zarządzania innowacjami, m.in. wraz z prof. dr hab. Władysławem Janaszem Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (PWE, 2006) i Innowacje w organizacji (PWE, 2011).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy