Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania

Bogdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł
ISBN: 978-83-208-1928-1
eISBN: 978-83-208-2608-1
Liczba stron: 492
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
69.90
62.90
liczba egzemplarzy:

Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili:
• istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości,
• znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce,
• otoczenie i konkurencyjność przedsiębiorstwa,
• cele i misję przedsiębiorstw oraz ich typy,
• ryzyko w działalności przedsiębiorstwa,
• zasoby, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego kadrę menedżerską,
• strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem,
• kulturę i etykę w działalności przedsiębiorstwa,
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 

Podręcznik jest przeznaczony dla: studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie, przedsiębiorców i menedżerów.
 

SPIS TREŚCI

 
Wstęp – Stanisław Sudoł
 

Rozdział 1. Geneza przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
 

Rozdział 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorczośćStanisław Sudoł
2.1. Przedsiębiorca
2.2. Przedsiębiorczość
 

Rozdział 3. Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczegoStanisław Sudoł
3.1. Zróżnicowanie definicji przedsiębiorstwa
3.2. Cechy odróżniające przedsiębiorstwo od innych podmiotów
 

Rozdział 4. Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstwStanisław Sudoł
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryterium własności
4.2.1. Przedsiębiorstwa państwowe
4.2.2. Przedsiębiorstwa samorządu terytorialnego
4.2.3. Przedsiębiorstwa spółdzielcze
4.2.4. Przedsiębiorstwa prywatne
4.2.5. Przedsiębiorstwa mieszane
4.3. Prawne formy przedsiębiorstw
4.3.1. Przedsiębiorstwa własności indywidualnej (przedsiębiorstwa jednoosobowe) i spółki cywilne
4.3.2. Spółki handlowe (spółki prawa handlowego)
4.4. Przedsiębiorstwa giełdowe i pozagiełdowe
4.5. Klasyfikacja przedsiębiorstw według rodzaju i zakresu działalności
4.5.1. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, mieszane i konglomeraty
4.5.2. Przedsiębiorstwa funduszowe
4.5.3. Przedsiębiorstwa działające w zakresie tworzenia i eksploatacji środków trwałych
4.6. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia terytorialnego rozczłonkowania
4.7. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia zakresu internacjonalizacji
4.8. Przedsiębiorstwa działające z siecią innych przedsiębiorstw
4.8.1. Przedsiębiorstwa wirtualne
4.8.2. Przedsiębiorstwa franczyzowe
4.9. Przedsiębiorstwa wielopodmiotowe: koncerny i holdingi
 

Rozdział 5. Otoczenie przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
5.1. Pojęcie i klasyfikacja otoczenia przedsiębiorstwa
5.2. Przyrodnicze otoczenie przedsiębiorstwa
5.3. Ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa
5.4. Turbulencja otoczenia
5.5. Granice przedsiębiorstwa w otoczeniu
 

Rozdział 6. Cele i misja przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
6.1. Teorie głównego celu przedsiębiorstwa
6.2. Ustalanie wspólnego celu przedsiębiorstwa
6.3. Cel przedsiębiorstwa a strony zainteresowane
6.4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
6.5. Szczegółowe cele przedsiębiorstwa
6.6. Misja przedsiębiorstwa
 

Rozdział 7. Konkurencyjność przedsiębiorstwaMarek Jacek Stankiewicz
7.1. Istota i struktura konkurencyjności przedsiębiorstwa
7.2. Potencjał konkurencyjności i jego elementy
7.3. Przewaga konkurencyjna
7.3.1. Istota przewagi konkurencyjnej
7.3.2. Rodzaje przewag konkurencyjnych
7.3.3. Źródła przewagi konkurencyjnej
7.4. Instrumenty konkurowania
7.4.1. Instrumenty konkurowania „na wejściach” przedsiębiorstwa
7.4.2. Instrumenty konkurowania na rynku przedsiębiorstw
7.4.3. Instrumenty konkurowania „na wyjściach” przedsiębiorstwa i ich klasyfikacja
7.5. Pozycja konkurencyjna
 

Rozdział 8. Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
8.1. Istota niepewności i ryzyka
8.2. Zarządzanie ryzykiem
 

Rozdział 9. Zasoby przedsiębiorstwaBohdan Godziszewski
9.1. Różne podejścia do zasobów przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych
9.2. Struktura zasobów i ich znaczenie dla przewagi konkurencyjnej
9.3. Wiedza jako specyficzny zasób przedsiębiorstwa
 

Rozdział 10. Wielkość przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
10.1. Kryteria optymalnej wielkości przedsiębiorstwa
10.2. Powiększanie wielkości przedsiębiorstwa przez fuzje i przejęcia
10.3. Zmniejszanie się przedsiębiorstw
 

Rozdział 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem — istota i funkcjaMarek Jacek Stankiewicz
11.1. Pojęcie zarządzania
11.2. Procesy decyzyjne jako kluczowe ogniwo zarządzania
11.2.1. Istota decydowania
11.2.2. Klasyfikacja decyzji
11.2.3. Problem decyzyjny jako przedmiot decydowania
11.2.4. Model procesu decyzyjnego
11.3. Funkcje zarządzania
11.3.1. Planowanie
11.3.2. Organizowanie
11.3.3. Motywowanie
11.3.4. Kontrolowanie
 

Rozdział 12. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
12.1. Istota i uwarunkowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
12.2. Typy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
12.3. Struktura organizacyjna a wielkość przedsiębiorstwa
 

Rozdział 13. Kadra kierownicza w przedsiębiorstwieStanisław Sudoł
13.1 Rola kadry kierowniczej, umiejętności kierowników i ich rekrutacja
13.2. Style zarządzania przez kierowników i ich przywództwo
13.3. Ocena kierowników, ich wynagrodzenie i odpowiedzialność
13.4. Profesjonalizacja i internacjonalizacja kadry kierowniczej
 

Rozdział 14. Nadzór nad przedsiębiorstwemBohdan Godziszewski
14.1. Istota nadzoru i jego cele
14.2. Formy nadzoru
 

Rozdział 15. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwemBohdan Godziszewski
15.1. Zarządzanie strategiczne jako paradygmat współczesnego przedsiębiorstwa
15.2. Istota i rodzaje strategii
15.3. Elementy procesu zarządzania strategicznego
 

Rozdział 16. Operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwemStanisław Sudoł
 

Rozdział 17. Informatyzacja i wykorzystywanie internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwemMirosław Haffer
17.1. Rewolucyjny wpływ informatyzacji i internetu na działalność przedsiębiorstwa
17.2. Projektowanie informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem
17.3. Informatyczna harmonizacja działalności przedsiębiorstwa
17.4. Główne obszary zastosowania internetu w przedsiębiorstwie
 

Rozdział 18. Zarządzanie małym przedsiębiorstwemStanisław Sudoł
18.1. Cechy małych przedsiębiorstw
18.2. Specyficzne zasady zarządzania małym przedsiębiorstwem
 

Rozdział 19. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowymMirosław Haffer
19.1. Pojęcie, cechy i rodzaje przedsiębiorstw międzynarodowych
19.2. Rodzaje strategii konkurowania przedsiębiorstwa międzynarodowego
19.3. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych
19.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw międzynarodowych
19.5. Międzykulturowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 

Rozdział 20. Kultura i etyka przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
20.1. Kultura przedsiębiorstwa
20.2. Etyka przedsiębiorstwa
 

Rozdział 21. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowychStanisław Sudoł
21.1. Istota i źródła kryzysu w przedsiębiorstwie
21.2. Zasady zarządzania w sytuacji kryzysowej
21.3. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach w okresie transformacji polskiej gospodarki
21.4. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej
21.5. Sytuacje kryzysowe wywołane przyczynami nieekonomicznymi
 

Rozdział 22. Koniec życia przedsiębiorstwaStanisław Sudoł
22.1. Przyczyny i objawy ekonomicznego upadku przedsiębiorstw
22.2. Postępowanie naprawcze, układowe i upadłościowe
 

Bibliografia
 

Indeks nazwisk

Mirosław Haffer

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Zrealizował kilkadziesiąt badań na temat procesów transformacji rynkowej polskich przedsiębiorstw, ich innowacyjności i konkurencyjności. Autor lub współautor ponad stu książek oraz artykułów naukowych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, m. in. Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania. (PWE, 2011 Warszawa).

Marek J. Stankiewicz

Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Autor bądź redaktor naukowy wielu publikacji z zakresu teorii zarządzania, zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą. Inicjator nowego nurtu badawczego w polskich naukach o zarządzaniu dotyczącego zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji.

Stanisław Sudoł

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor honoris causa tego Uniwersytetu, pracownik Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Honorowy członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Kapituły Medalu im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego kwartalnika PAN „Organizacja i Kierowanie”. Przez trzy kadencje członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodycznych i metodologicznych podstaw nauk o zarządzaniu. Autor i współautor wielu publikacji z tego zakresu, m.in. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. zarządzanie przedsiębiorstwem. (PWE, 2006), Przesiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania (PWE, 2011).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł