Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach

Elżbieta Urbanowska-Sojkin
ISBN: 978-83-208-2068-3
Liczba stron: 496
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

„W literaturze stosunkowo rzadko podejmowany jest problem mechanizmów wyborów strategicznych, a zwłaszcza ryzyka tych wyborów. Tymczasem wybór koncepcji rozwoju to kluczowa faza zarządzania strategicznego, głównie z powodu ryzyka, które mu towarzyszy. Konsekwencje dokonywanych rozstrzygnięć są z reguły znaczące i trudno odwracalne. W tym wypadku ocena ryzyka wyborów i jego minimalizacja staje się kluczowym warunkiem skuteczności zarządzania strategicznego. To powoduje, że recenzowana praca wypełnia istotną lukę poznawczą o dużym znaczeniu dla praktyki gospodarczej.

 

Szczególnym walorem pracy jest jej empiryczny charakter. W zarządzaniu strategicznym, będącym typową nauką stosowaną, rozpoznanie doświadczeń praktyki gospodarczej jest najcenniejszą podstawą wnioskowania. Tymczasem empiryczne rozpoznanie podstawowych problemów kreowania rozwoju w polskich przedsiębiorstwach wydaje się wciąż dalece niezadowalające, w szczególności brakuje pogłębionych badań szczegółowych problemów zarządzania strategicznego na większych reprezentatywnych próbach przedsiębiorstw. Tym samym zrealizowany projekt badawczy i opis jego wyników w recenzowanej monografii stanowi istotny wkład do rozwoju nauki, interesujący dla teoretyków, ale także inspirujący dla praktyków gospodarczych”.

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
1.1. Koncepcje wyjaśniania pojęcia „ryzyko”
1.1.1. Interdyscyplinarny fundament wiedzy o ryzyku
1.1.2. Ryzyko w naukach ekonomicznych
1.2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2.1. Wieloaspektowe rozumienie zarządzania przedsiębiorstwem
1.2.2. Informacyjny imperatyw wspomagania procesu zarządzania
1.2.3. Implikacje rodzaju sytuacji decyzyjnych dla realizacji zarządzania
1.2.4. Źródła zagrożeń działalności przedsiębiorstw i jej rezultatów
1.2.5. Konsekwencje uwzględniania ryzyka w zarządzaniu
1.2.6. Podejście preskryptywne i deskryptywne do zarządzania a ryzyko
1.3. Ryzyko w zarządzaniu strategicznym
1.3.1. Ewolucja poglądów na ryzyko w zarządzaniu strategicznym
1.3.2. Ryzyko strategiczne w dorobku różnych dyscyplin naukowych
1.4. Rodzaje ryzyka w zarządzaniu strategicznym
1.4.1. Implikacje definiowania ryzyka dla wyodrębniania jego rodzajów w zarządzaniu strategicznym
1.4.2. Ogólne kategorie i rodzaje ryzyka w zarządzaniu strategicznym
1.5. Ryzyko w wyborach strategicznych
1.5.1. Rdzenne kategorie ryzyka związane z procesem wyborów strategicznych
1.5.2. Ryzyko merytoryczne, metodyczne i behawioralne w wyborach strategicznych
1.5.3. Ryzyko decyzji strategicznych
1.6. Rodzaje ryzyka wyborów strategicznych
1.6.1. Ryzyko związane z decyzjami strategicznymi w zakresie metod i kierunków rozwoju
1.6.2. Obszary ryzyka w procesie wyborów strategicznych, narzędzia monitorowania i kontroli
1.6.3. Idiosynkratyczne rodzaje ryzyka w wyborach strategicznych

 

Rozdział 2. Metodyczne aspekty opisu i wyjaśniania ryzyka w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
2.1. Luka wiedzy o ryzyku w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
2.1.1. Przesłanki podjęcia czynności badawczych
2.1.2. Luka wiedzy o ryzyku
2.1.3. Cele naukowo-badawcze
2.2. Obszary przedmiotowe postępowania badawczego
2.2.1. Model teoretyczny
2.2.2. Obszary przedmiotowe badań empirycznych
2.3. Metody i instrumenty badawcze
2.3.1. Metody zbierania danych i informacji
2.3.2. Charakterystyka próby badawczej przedsiębiorstw
2.4. Metody analizy danych

 

Rozdział 3. Kategorie ryzyka w wyborach strategicznych
3.1. Pojmowanie ryzyka w wyborach strategicznych
3.2. Ryzyko jako kryterium w procesie wyborów strategicznych
3.3. Rodzaje ryzyka w wyborach strategicznych praktycznie weryfikowane
3.4. Ryzyko strategii rozwoju i strategii konkurowania
3.5. Idiosynkratyczne rodzaje ryzyka w konsekwencji wyborów strategicznych
3.6. Ryzyko procesu wyboru i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4. Uwarunkowania zewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
4.1. Trwałość determinacji przedsiębiorstw przez zmienne otoczenie
4.2. Kategorie ryzyka wynikające z otoczenia
4.3. Zagrożenia z otoczenia i ryzyko w wyborach strategicznych
4.3.1. Zagrożenia z otoczenia technologicznego
4.3.2. Zagrożenia z otoczenia społecznego, instytucjonalno-prawnego i naturalnego
4.3.3. Zagrożenia z otoczenia ekonomicznego
4.3.4. Główne zagrożenia z otoczenia

 

Rozdział 5. Uwarunkowania wewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
5.1. Kategorie ryzyka wynikające z zasobów przedsiębiorstwa
5.2. Charakterystyczne cechy zasobów przedsiębiorstw
5.3. Architektura zasobów a ryzyko wyborów strategicznych
5.3.1. Zmiana znaczenia zasobów
5.3.2. Użyteczność zasobów i ich architektury
5.3.3. Zasoby, ich architektura i ryzyko idiosynkratyczne
5.4. Kultura organizacyjna i ryzyko w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
5.4.1. Kultura organizacyjna w warunkach ryzyka
5.4.2. Kultura organizacyjna „ryzyka”
5.4.3. Cechy przedsiębiorstw o zaawansowanej kulturze organizacyjnej „ryzyka”
5.4.4. Kongruencja kultury organizacyjnej „ryzyka” i wyborów strategicznych

 

Rozdział 6. Uwarunkowania zwinności strategicznej przedsiębiorstw
6.1. Zwinność strategiczna przedsiębiorstwa
6.2. Zagrożenia z otoczenia i zwinność strategiczna przedsiębiorstw
6.3. Ryzyko idiosynkratyczne i zwinność strategiczna przedsiębiorstw
6.4. Ryzyko wynikające z cech zasobów przedsiębiorstw i poziom zwinności strategicznej

 

Rozdział 7. Ryzyko sprawności i ciągłości strategicznej przedsiębiorstw
7.1. Sprawność i ciągłość strategiczna, sukces lub porażka
7.2. Sprawność i ciągłość strategiczna w warunkach globalizacji
7.3. Sukces i porażka w interpretacji praktyków
7.4. Pomiar sprawności strategicznej przedsiębiorstw
7.5. Ryzyko w wyborach strategicznych a poziom sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.1. Operacjonalizacja sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.2. Wpływ ryzyka w wyborach strategicznych na poziom sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.2.1. Ryzyko „wartości dla klientów”
7.5.2.2. Ryzyko „w zakresie zasobów”
7.5.2.3. Ryzyko „związane z procesami decyzyjnymi, biznesowymi i ich koordynacją”

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin  jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).  Stworzyła i jest  kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego UEP,  wieloletnim wykładowcą studiów doktoranckich, MBA UEP, studiów podyplomowych. W badaniach i praktyce konsultingowej podejmuje problematykę zarządzania strategicznego, w szczególności  wyborów strategicznych, ich uwarunkowań, ryzyka strategicznego oraz skutków  w perspektywie strategicznej. Jest autorką wielu opracowań w formie monografii,  artykułów, referatów.  Uczestniczy w realizacji projektów badawczych, w tym wyłonionych w ramach konkursów NCN, w ramach  współpracy z partnerami gospodarczymi.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy