Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach

Elżbieta Urbanowska-Sojkin
ISBN: 978-83-208-2068-3
Pages: 496
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
13.60
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

“The problem of mechanisms of strategic choices, and in particular that of the risk involved in such choices is relatively seldom considered in literature. Meanwhile, the choice of a concept of development makes for the pivotal stage of strategic management, mainly due to the risk it involves. Consequences of decisions made in this respect are usually significant and hardly reversible. In that case the appraisal and minimization of risk becomes the key prerequisite for the effectiveness of strategic management. Accordingly, the work under review manages to fill an important gap in knowledge, having much significance for business practice.

 

One particular strength of the work is its empirical nature. In strategic management, which is a typical applied science, proper reconnaissance of experiences gathered in business practice becomes the most valuable single source of drawing conclusions. Meanwhile, empirical recognition of the fundamental problems with development creation and fostering in Polish enterprises still seems seriously unsatisfactory. What is lacking in this context is, in particular, more profound detailed research about the problems of strategic management upon larger and really representative samples of enterprises. Therefore, the research project implemented and presented in the monograph in consideration, together with description of its findings, makes for a significant contribution to the development of science, interesting for theoreticians, but also inspiring for business practitioners”.

 

Professor. Andrzej Kaleta, PhD

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
1.1. Koncepcje wyjaśniania pojęcia „ryzyko”
1.1.1. Interdyscyplinarny fundament wiedzy o ryzyku
1.1.2. Ryzyko w naukach ekonomicznych
1.2. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2.1. Wieloaspektowe rozumienie zarządzania przedsiębiorstwem
1.2.2. Informacyjny imperatyw wspomagania procesu zarządzania
1.2.3. Implikacje rodzaju sytuacji decyzyjnych dla realizacji zarządzania
1.2.4. Źródła zagrożeń działalności przedsiębiorstw i jej rezultatów
1.2.5. Konsekwencje uwzględniania ryzyka w zarządzaniu
1.2.6. Podejście preskryptywne i deskryptywne do zarządzania a ryzyko
1.3. Ryzyko w zarządzaniu strategicznym
1.3.1. Ewolucja poglądów na ryzyko w zarządzaniu strategicznym
1.3.2. Ryzyko strategiczne w dorobku różnych dyscyplin naukowych
1.4. Rodzaje ryzyka w zarządzaniu strategicznym
1.4.1. Implikacje definiowania ryzyka dla wyodrębniania jego rodzajów w zarządzaniu strategicznym
1.4.2. Ogólne kategorie i rodzaje ryzyka w zarządzaniu strategicznym
1.5. Ryzyko w wyborach strategicznych
1.5.1. Rdzenne kategorie ryzyka związane z procesem wyborów strategicznych
1.5.2. Ryzyko merytoryczne, metodyczne i behawioralne w wyborach strategicznych
1.5.3. Ryzyko decyzji strategicznych
1.6. Rodzaje ryzyka wyborów strategicznych
1.6.1. Ryzyko związane z decyzjami strategicznymi w zakresie metod i kierunków rozwoju
1.6.2. Obszary ryzyka w procesie wyborów strategicznych, narzędzia monitorowania i kontroli
1.6.3. Idiosynkratyczne rodzaje ryzyka w wyborach strategicznych

 

Rozdział 2. Metodyczne aspekty opisu i wyjaśniania ryzyka w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
2.1. Luka wiedzy o ryzyku w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach
2.1.1. Przesłanki podjęcia czynności badawczych
2.1.2. Luka wiedzy o ryzyku
2.1.3. Cele naukowo-badawcze
2.2. Obszary przedmiotowe postępowania badawczego
2.2.1. Model teoretyczny
2.2.2. Obszary przedmiotowe badań empirycznych
2.3. Metody i instrumenty badawcze
2.3.1. Metody zbierania danych i informacji
2.3.2. Charakterystyka próby badawczej przedsiębiorstw
2.4. Metody analizy danych

 

Rozdział 3. Kategorie ryzyka w wyborach strategicznych
3.1. Pojmowanie ryzyka w wyborach strategicznych
3.2. Ryzyko jako kryterium w procesie wyborów strategicznych
3.3. Rodzaje ryzyka w wyborach strategicznych praktycznie weryfikowane
3.4. Ryzyko strategii rozwoju i strategii konkurowania
3.5. Idiosynkratyczne rodzaje ryzyka w konsekwencji wyborów strategicznych
3.6. Ryzyko procesu wyboru i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa

 

Rozdział 4. Uwarunkowania zewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
4.1. Trwałość determinacji przedsiębiorstw przez zmienne otoczenie
4.2. Kategorie ryzyka wynikające z otoczenia
4.3. Zagrożenia z otoczenia i ryzyko w wyborach strategicznych
4.3.1. Zagrożenia z otoczenia technologicznego
4.3.2. Zagrożenia z otoczenia społecznego, instytucjonalno-prawnego i naturalnego
4.3.3. Zagrożenia z otoczenia ekonomicznego
4.3.4. Główne zagrożenia z otoczenia

 

Rozdział 5. Uwarunkowania wewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
5.1. Kategorie ryzyka wynikające z zasobów przedsiębiorstwa
5.2. Charakterystyczne cechy zasobów przedsiębiorstw
5.3. Architektura zasobów a ryzyko wyborów strategicznych
5.3.1. Zmiana znaczenia zasobów
5.3.2. Użyteczność zasobów i ich architektury
5.3.3. Zasoby, ich architektura i ryzyko idiosynkratyczne
5.4. Kultura organizacyjna i ryzyko w wyborach strategicznych przedsiębiorstw
5.4.1. Kultura organizacyjna w warunkach ryzyka
5.4.2. Kultura organizacyjna „ryzyka”
5.4.3. Cechy przedsiębiorstw o zaawansowanej kulturze organizacyjnej „ryzyka”
5.4.4. Kongruencja kultury organizacyjnej „ryzyka” i wyborów strategicznych

 

Rozdział 6. Uwarunkowania zwinności strategicznej przedsiębiorstw
6.1. Zwinność strategiczna przedsiębiorstwa
6.2. Zagrożenia z otoczenia i zwinność strategiczna przedsiębiorstw
6.3. Ryzyko idiosynkratyczne i zwinność strategiczna przedsiębiorstw
6.4. Ryzyko wynikające z cech zasobów przedsiębiorstw i poziom zwinności strategicznej

 

Rozdział 7. Ryzyko sprawności i ciągłości strategicznej przedsiębiorstw
7.1. Sprawność i ciągłość strategiczna, sukces lub porażka
7.2. Sprawność i ciągłość strategiczna w warunkach globalizacji
7.3. Sukces i porażka w interpretacji praktyków
7.4. Pomiar sprawności strategicznej przedsiębiorstw
7.5. Ryzyko w wyborach strategicznych a poziom sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.1. Operacjonalizacja sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.2. Wpływ ryzyka w wyborach strategicznych na poziom sprawności strategicznej przedsiębiorstwa
7.5.2.1. Ryzyko „wartości dla klientów”
7.5.2.2. Ryzyko „w zakresie zasobów”
7.5.2.3. Ryzyko „związane z procesami decyzyjnymi, biznesowymi i ich koordynacją”

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Elżbieta Urbanowska-Sojkin

Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin  jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).  Stworzyła i jest  kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego UEP,  wieloletnim wykładowcą studiów doktoranckich, MBA UEP, studiów podyplomowych. W badaniach i praktyce konsultingowej podejmuje problematykę zarządzania strategicznego, w szczególności  wyborów strategicznych, ich uwarunkowań, ryzyka strategicznego oraz skutków  w perspektywie strategicznej. Jest autorką wielu opracowań w formie monografii,  artykułów, referatów.  Uczestniczy w realizacji projektów badawczych, w tym wyłonionych w ramach konkursów NCN, w ramach  współpracy z partnerami gospodarczymi.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended