Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez współpracę

Włodzimierz Sroka
ISBN: 978-83-208-1980-9
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
54.90
Zapytaj

Głównym celem książki jest próba szerokiego ujęcia problematyki sieci aliansów. Rozważania zaprezentowane w pracy koncentrują się na:
•• identyfikacji pojęcia organizacji sieciowej i sieci aliansów oraz ich klasyfikacji w ujęciu wielo- i jednokryterialnym,
•• zarządzaniu sieciami aliansów, ze szczególnym uwzględnieniem struktury formalnej i nieformalnej oraz roli menedżerów w tym procesie,
•• pomiarze efektywności sieci aliansów,
•• zarządzaniu relacjami w sieci aliansów i roli zaufania między partnerami,
•• identyfikacji skali i zakresu występowania powiązań sieciowych w praktyce gospodarczej krajów rozwiniętych (na przykładzie dwóch branż).
 
Włodzimierz Sroka wybrał sposób i formę napisania książki, tak by zastosowane przykłady zarówno z polskiej, jak i zagranicznej praktyki gospodarczej sprawiły, że opracowanie jest interesujące dla szerokiego kręgu odbiorców obejmującego teoretyków i praktyków zarządzania, a także studentów uczelni ekonomicznych wszystkich kierunków.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Organizacje sieciowe — teoretyczne podstawy funkcjonowania
1.1. Koncepcja przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
1.1.1. Źródła i determinanty konkurencyjności firmy
1.1.2. Kluczowe koncepcje przewagi konkurencyjnej firmy — przegląd stanowisk
1.2. Przyczyny tworzenia powiązań sieciowych we współczesnej gospodarce
1.3. Koncepcja organizacji sieciowej
1.3.1. Ewolucja form organizacyjnych przedsiębiorstw
1.3.2. Istota i główne atrybuty organizacji sieciowej
1.4. Klasyfikacja organizacji sieciowych
1.4.1. Podejście jednokryterialne
1.4.2. Podejście wielokryterialne
 
Rozdział 2. Sieci aliansów jako jeden z rodzajów organizacji sieciowej
2.1. Identyfikacja pojęcia sieci aliansów w literaturze przedmiotu
2.2. Klasyfikacja sieci aliansów
2.3. Sieci aliansów a inne formy rozwoju zewnętrznego
2.4. Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów
 
Rozdział 3. Kluczowe zagadnienia związane z budową sieci aliansów
3.1. Budowa wewnętrznej infrastruktury aliansowej firmy
3.2. Rola i znaczenie due diligence w procesie budowy sieci aliansów
3.3. Struktura sieci aliansów
3.3.1. Rozmiar sieci
3.3.2. Wewnętrzna konkurencja i współpraca w ramach sieci
3.3.3. Selekcja potencjalnych partnerów
3.3.4. Konfiguracja i pozycja firmy w sieci
 
Rozdział 4. Zarządzanie siecią aliansów
4.1. Ogólne uwarunkowania zarządzania siecią aliansów
4.2. Wybór sposobu zarządzania siecią aliansów
4.3. Rola menedżera w zarządzaniu siecią aliansów
4.4. Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów
4.5. Zarządzanie relacjami w sieci aliansów
4.6. Zaufanie między partnerami w sieci aliansów
4.6.1. Pojęcie zaufania w biznesie
4.6.2. Proces budowy zaufania między partnerami
4.6.3. Problemy związane z zaufaniem w sieci
4.7. Konflikty w sieci aliansów i sposoby ich rozwiązywania
 
Rozdział 5. Konkurencyjność sieci aliansów
5.1. Przewaga konkurencyjna sieci aliansów
5.2. Sieci aliansów i ich wpływ na innowacje
5.3. Koordynacja portfela aliansów w ramach korporacji globalnej
5.4. Pomiar efektywności sieci aliansów: możliwe podejścia
5.4.1. Podejście strukturalne
5.4.2. Podejście Dyera
5.4.3. Powtarzalność partnerstw
5.4.4. Zróżnicowanie zasobów
5.4.5. Podejście jakościowe
5.5. Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia w rozwoju sieci aliansów
 
Rozdział 6. Organizacje sieciowe w praktyce gospodarczej krajów rozwiniętych
6.1. Powiązania sieciowe w polskiej branży stalowej jako przykład sieci zdominowanej
6.1.1. Charakterystyka branży stalowej na świecie
6.1.2. Branża stalowa w Polsce
6.1.3. Funkcjonowanie sieci — wyniki badań empirycznych
6.2. Kierunki rozwoju współpracy w ramach organizacji sieciowych w branży stalowej
6.3. Sieci aliansów w branży lotniczych przewozów pasażerskich — przykład sieci zrównoważonej
6.3.1. Charakterystyka branży
6.3.2. Globalne alianse w branży przewozów lotniczych: przykład Star Alliance oraz Sky Team
6.3.3. Perspektywy globalnych sieci aliansów w przyszłości
 
Zakończenie
Bibliografia

Włodzimierz Sroka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Autor książki Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę (PWE, 2012) i współautor książki Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki (Wydawnictwo PSB, 2000) oraz autor ok. 80 publikacji naukowych wydanych w kraju i poza granicą, poświęconych głównie aliansom strategicznym i organizacjom sieciowym, strategii firmy, restrukturyzacji oraz fuzjom i przejęciom, m.in. Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów w Marketing i Rynek Nr 04/2008Kierunki ewolucji aliansówMarketing i Rynek Nr 07/2009

Praktyk gospodarczy z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim. Członek zarządów i rad nadzorczych różnych podmiotów prawa handlowego.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy