Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez współpracę

Włodzimierz Sroka
ISBN: 978-83-208-1980-9
Pages: 192
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
13.00
Ask about product

The principal objective and ambition of the book is to provide a broad and comprehensive coverage of the area of alliance networks. Discussions contained in it mostly focus upon the following:
•• identification of the notion of network organization and that of alliance networks, and their classification in both multi- and single-criteria approach,
•• management of alliance networks, including, in particular, their formal and informal structures and the role of managers in the process,
•• measuring of the efficiency of alliance networks,
•• management of relationships within alliance networks and the role of trust among partners involved,
•• identification of the scale and scope in which networked alliances and relations among them exist in business practice of developed countries (using examples from two industries).
 
The Author, Włodzimierz Sroka, chose the form and manner of writing the book so that the examples given, from both Polish and foreign business practice, make the publication interesting to a broad circle of readers, including theoreticians and practitioners of management, as well as students of all faculties in universities of economics.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Organizacje sieciowe — teoretyczne podstawy funkcjonowania
1.1. Koncepcja przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
1.1.1. Źródła i determinanty konkurencyjności firmy
1.1.2. Kluczowe koncepcje przewagi konkurencyjnej firmy — przegląd stanowisk
1.2. Przyczyny tworzenia powiązań sieciowych we współczesnej gospodarce
1.3. Koncepcja organizacji sieciowej
1.3.1. Ewolucja form organizacyjnych przedsiębiorstw
1.3.2. Istota i główne atrybuty organizacji sieciowej
1.4. Klasyfikacja organizacji sieciowych
1.4.1. Podejście jednokryterialne
1.4.2. Podejście wielokryterialne
 
Rozdział 2. Sieci aliansów jako jeden z rodzajów organizacji sieciowej
2.1. Identyfikacja pojęcia sieci aliansów w literaturze przedmiotu
2.2. Klasyfikacja sieci aliansów
2.3. Sieci aliansów a inne formy rozwoju zewnętrznego
2.4. Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów
 
Rozdział 3. Kluczowe zagadnienia związane z budową sieci aliansów
3.1. Budowa wewnętrznej infrastruktury aliansowej firmy
3.2. Rola i znaczenie due diligence w procesie budowy sieci aliansów
3.3. Struktura sieci aliansów
3.3.1. Rozmiar sieci
3.3.2. Wewnętrzna konkurencja i współpraca w ramach sieci
3.3.3. Selekcja potencjalnych partnerów
3.3.4. Konfiguracja i pozycja firmy w sieci
 
Rozdział 4. Zarządzanie siecią aliansów
4.1. Ogólne uwarunkowania zarządzania siecią aliansów
4.2. Wybór sposobu zarządzania siecią aliansów
4.3. Rola menedżera w zarządzaniu siecią aliansów
4.4. Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów
4.5. Zarządzanie relacjami w sieci aliansów
4.6. Zaufanie między partnerami w sieci aliansów
4.6.1. Pojęcie zaufania w biznesie
4.6.2. Proces budowy zaufania między partnerami
4.6.3. Problemy związane z zaufaniem w sieci
4.7. Konflikty w sieci aliansów i sposoby ich rozwiązywania
 
Rozdział 5. Konkurencyjność sieci aliansów
5.1. Przewaga konkurencyjna sieci aliansów
5.2. Sieci aliansów i ich wpływ na innowacje
5.3. Koordynacja portfela aliansów w ramach korporacji globalnej
5.4. Pomiar efektywności sieci aliansów: możliwe podejścia
5.4.1. Podejście strukturalne
5.4.2. Podejście Dyera
5.4.3. Powtarzalność partnerstw
5.4.4. Zróżnicowanie zasobów
5.4.5. Podejście jakościowe
5.5. Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia w rozwoju sieci aliansów
 
Rozdział 6. Organizacje sieciowe w praktyce gospodarczej krajów rozwiniętych
6.1. Powiązania sieciowe w polskiej branży stalowej jako przykład sieci zdominowanej
6.1.1. Charakterystyka branży stalowej na świecie
6.1.2. Branża stalowa w Polsce
6.1.3. Funkcjonowanie sieci — wyniki badań empirycznych
6.2. Kierunki rozwoju współpracy w ramach organizacji sieciowych w branży stalowej
6.3. Sieci aliansów w branży lotniczych przewozów pasażerskich — przykład sieci zrównoważonej
6.3.1. Charakterystyka branży
6.3.2. Globalne alianse w branży przewozów lotniczych: przykład Star Alliance oraz Sky Team
6.3.3. Perspektywy globalnych sieci aliansów w przyszłości
 
Zakończenie
Bibliografia

Włodzimierz Sroka

Doctor of economic sciences in the field of management, graduate of the University of Economics in Katowice.

Author of books Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę (Alliance networks. Searching for competitive advantage through cooperation, PWE, 2012) and co-author of books Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyczne (Strategic alliances. Problems of theory and practical dilemmas, Wydawnictwo PSB, 2000) and author of c. 80 scientific publications published in Poland and abroad, mainly dedicated to strategic alliances and networked organizations, corporate strategy, restructuring, and mergers and takeovers, i.a. Zarządzanie wiedzą w sieciach aliansów (Knowledge management in alliance networks) in Marketing i Rynek No. 04/2008 and Kierunki ewolucji aliansów (Trends in alliances evolution) in Marketing i Rynek No. 07/2009

Business practitioner with over a dozen years of managerial experience. Member of boards of directors and supervisory boards of various entities of commercial law.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended