Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Marzena Lemanowicz
ORCID: 0000-0002-5114-9185

Adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW, członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, członkini Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse (SGGW), była kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Europejskich. Badaczka w projektach międzynarodowych i krajowych. Autorka i recenzentka wielu publikacji naukowych. Aktywna uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych. Członkini komitetów redakcyjnych i rad naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W ramach mobilności dydaktyczno-badawczej była wykładowcą na Universidad de Murcia, Mugla Sitki Kocman University, Alanya Alaaddin Keykubat University, University of Azores, Akdeniz University, Parthenope University of Naples, University of West Attica i innych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na marketingu, zachowaniach konsumentów na rynku żywnościowym i turystycznym, trendach konsumenckich, procesach integracyjnych w agrobiznesie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.3
JEL: D10, Q18

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne związane z zagadnieniem zrównoważonej konsumpcji i marnotrawstwa żywności. Celem ogólnym było zbadanie zachowań konsumentów w aspekcie marnotrawstwa żywności, ocena postrzegania tego zjawiska przez konsumentów oraz ocena możliwości ograniczenia marnotrawstwa poprzez wprowadzanie zachowań z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Przeprowadzono badania ankietowe w grupie 1078 polskich konsumentów. W celu zweryfikowania, jakie czynniki socjodemograficzne i związane z wiedzą i zachowaniami w aspekcie marnowania żywności wpływały na powyższe zagadnienia, wykonana została analiza regresji. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wyższą świadomość w zakresie wpływu zmiany odpowiednich zachowań konsumenckich na zmniejszenie skali marnowania żywności mają kobiety, prawdopodobnie ze względu na bardziej bezpośredni kontakt z żywnością podczas zakupów i gotowania, wykształcone i świadome wysokiego udziału gospodarstw domowych w tym zjawisku. Wyniki badań wskazują, że na wyższą świadomość postrzegania marnotrawstwa jako ważnego problemu społeczno-ekonomicznego i środowiskowego miał wpływ młody wiek i wyższe wykształcenie respondentów. Badania nie są reprezentatywne, dlatego ich wyniki można odnosić tylko do badanych osób.

Słowa kluczowe: marnotrawstwo żywności; straty żywności; zrównoważona konsumpcja; gospodarstwo domowe