Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Paweł Kolejnik

Paweł Kolejnik

Student Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie. Wiceprzewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Młody Inwestor”. Kreatywny i zaangażowany w każdy swój projekt. W przyszłości planuje założyć startup.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.5
JEL: L26, M21

Celem artykułu jest wskazanie w sposób uporządkowany i skondensowany źródeł bezzwrotnego i nieodpłatnego finansowania startupów w polskim ekosystemie oraz analiza ich dostępności. Materiał badawczy stanowiły dane i informacje zawarte w publikacjach i raportach instytucji wspierających rozwój startupów i innowacji (m.in. NCBR, PARP, PFR, Startup Poland), strony internetowe publicznych programów wsparcia (zawierające regulaminy i dokumentację konkursową) oraz liczne strony internetowe prywatnych podmiotów (zawierające regulaminy i dokumentację programów). Analizy zebranego materiału dokonano pod kątem bezzwrotnych form wsparcia, zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz wielkości finansowania. W konsekwencji przeprowadzonej analizy wskazano mankamenty bezzwrotnego systemu finansowania startupów w Polsce.

Słowa kluczowe: startup; finansowanie startupów; ekosystem startupowy