Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Beata Kozłowska-Chyła
ORCID: 0000-0001-5995-2629
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.12.2
JEL: K2

Wchodzące w życie z dniem 1.01.2020 r. przepisy ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzają nowy model nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w Polsce. Powyższe zmiany mają istotne znaczenie dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego korzystających z usług tych podmiotów, jak również dla samych biegłych rewidentów i firm audytorskich. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione nowe zasady nadzoru publicznego w tym segmencie rynku oraz konsekwencje dokonywanej reorganizacji modelu nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Słowa kluczowe: biegły rewident; firma audytorska; Komisja Nadzoru Audytowego; Krajowa Komisja Nadzoru; Polska Izba Biegłych Rewidentów; Polska Agencja Nadzoru Audytowego

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.