Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Grzegorz Wesołowski
ORCID: 0000-0002-4111-8414
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem wizerunkiem (w szczególności wizerunkiem przedsiębiorstw i wizerunkiem produktów), zarządzaniem marketingowym oraz szeroko rozumianym marketingiem. Autor wielu publikacji naukowych obejmujących artykuły naukowe, rozdziały
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.3
JEL: M31, O31

Artykuł poświęcony jest tematyce innowacji produktowych i marketingowych na krajowym rynku produktów spożywczych. Jego celem jest przedstawienie opinii nabywców na temat wybranych innowacyjnych rozwiązań produktowych i marketingowych wykorzystywanych na rynku żywności. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna powstała w oparciu o analizę literaturową, natomiast w części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ilościowych. Przeprowadzone badania wskazują, że tworzenie nowych wyrobów będących kombinacjami produktowymi (uwzględniających produkt materialny i niematerialny) zostało pozytywnie ocenione przez ankietowanych.

Słowa kluczowe: nowy produkt spożywczy; innowacja produktowa; innowacja marketingowa

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem wizerunkiem (w szczególności wizerunkiem przedsiębiorstw i wizerunkiem produktów), zarządzaniem marketingowym oraz szeroko rozumianym marketingiem. Autor wielu publikacji naukowych obejmujących artykuły naukowe, rozdziały monografii oraz współautorstwo monografii.