Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Zdzisław Dudziński
ISBN: 978-83-208-1983-0
Liczba stron: 340
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
59.90
Zapytaj

W Poradniku są omówione główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, które mogą być stosowane w różnych typach magazynów. Przestrzeganie tych zasad pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie. Autor zwrócił szczególną uwagę na:
·  strukturę organizacji gospodarki magazynowej;
·  organizację procesów magazynowych związanych z odbiorem, przyjęciem i wydawaniem zapasów z magazynu;
·  omówienie dokumentów obrotu magazynowego;
·  organizację gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w magazynach;
·  prawa i obowiązki personelu magazynowego;
·  zasady odpowiedzialności materialnej personelu magazynowego;
·  zasady inwentaryzacji w magazynach.
Poradnik uzupełniają wzory umów i dokumentów oraz wykaz przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień.


Poradnik jest użyteczny dla studentów logistyki, pracowników komórek organizacyjnych nadzorujących gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwach (np. pracowników działów sprzedaży, zakupu, logistyki), a także dla kierowników i pracowników magazynów.

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie
 
1. Zasady i podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej
1.1. Określenie podstawowych pojęć dotyczących gospodarki magazynowej
1.2. Zasady ogólne funkcjonowania gospodarki magazynowej w systemach logistycznych
1.3. Uczestnicy logistycznych procesów magazynowych
1.3.1. Magazyny usługowe
1.3.2. Magazyny czasowego składowania
1.3.3. Magazyny konsygnacyjne
1.4. Organizacja gospodarki magazynowej jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
1.5. Istota organizacji gospodarki magazynowej
1.6. Podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej
1.6.1. Zakres tematyczny instrukcji magazynowej
1.6.2. Zakres tematyczny regulaminu pracy magazynu
1.6.3. Wymagania norm ISO w zakresie organizacji gospodarki magazynowej
1.7. Struktury organizacji gospodarki magazynowej
1.7.1. Zasady ogólne ustalania struktur organizacji
1.7.2. Typowe schematy struktur organizacji
1.8. Kierunki usprawnienia organizacji i zarządzania gospodarką magazynową
1.8.1. Podstawowe kierunki usprawnień organizacji
1.8.2. Programy usprawnień gospodarki magazynowej
1.9. Outsourcing w organizacji gospodarki magazynowej
1.10. Podstawowe zasady kontroli gospodarki magazynowej
1.10.1. Istota kontroli gospodarki magazynowej
1.10.2. Podstawy prawne prowadzenia kontroli
1.10.3. Zasady prowadzenia książki kontroli i protokołu kontroli
1.10.4. Uprawnienia pracodawców wobec inspektorów pracy
 
2. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania surowców, materiałów i wyrobów gotowych
2.1. Odbiór surowców, materiałów i wyrobów gotowych — zasady ogólne
2.2. Odbiór przesyłek kolejowych
2.3. Odbiór przesyłek samochodowych
2.4. Odbiór przesyłek pocztowych i kurierskich
2.5. Inne formy odbioru
2.6. Odbiór jakościowy
2.7. Postępowanie reklamacyjne
2.8. Zasady wystawiania upoważnień do odbioru wyrobów z magazynu
2.9. Przyjęcie surowców, materiałów i wyrobów
2.10. Wydawanie surowców, materiałów i wyrobów
2.10.1. Wydawanie materiałów do produkcji
2.10.2. Wydawanie materiałów na sprzedaż
2.10.3. Wydanie towarów z magazynów handlowych
 
3. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów
3.1. Zasady opracowywania dokumentacji i ewidencji zapasów
3.2. Dokumentowanie przyjęcia i wydania oraz obieg dokumentów
3.2.1. Dokumentowanie przyjęcia wyrobów i materiałów oraz depozytów do magazynu
3.2.2. Dokumentowanie wydania wyrobów i materiałów z magazynu
3.3. Ogólne zasady stosowania programu komputerowego w ewidencji magazynowej
3.4. System kodów kreskowych w ewidencji magazynowej
 
4. Organizacja gospodarki opakowaniami w magazynach
4.1. Podstawowa rola opakowań w magazynach
4.2. Podstawy prawne funkcjonowania gospodarki opakowaniami
4.3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
4.4. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie
4.5. Organizacja gospodarki opakowaniami własnymi
4.6. Organizacja gospodarki opakowaniami obcymi
4.7. Organizacja opakowaniami wielokrotnego użytku
4.8. Znakowanie opakowań
4.8.1. Cel znakowania opakowań
4.8.2. Podstawy prawne znakowania opakowań
4.8.3. Znakowanie opakowań transportowych
4.8.4. Znakowanie opakowań jednostkowych
4.8.5. Znakowanie opakowań artykułów żywnościowych
4.8.6. Znakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
4.8.7. Znakowanie opakowań z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (znaki ekologiczne)
4.8.8. Znakowanie opakowań na potrzeby identyfikacji numerycznej
4.9. Warunki przechowywania opakowań
4.9.1. Zasady ogólne przechowywania opakowań
4.9.2. Warunki przechowywania opakowań szklanych
4.9.3. Warunki przechowywania opakowań metalowych
4.9.4. Warunki przechowywania opakowań z papieru i tektury
4.9.5. Warunki przechowywania opakowań drewnianych
4.9.6. Warunki przechowywania opakowań z tworzyw sztucznych
4.9.7. Warunki przechowywania opakowań z tkanin
 
5. Personel magazynowy — prawa, obowiązki i zakresy czynności
5.1. Podstawowe stanowiska pracy w magazynach i zakres głównych obowiązków
5.2. Warunki techniczno-organizacyjne zabezpieczenia magazynów
5.3. Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych
5.4. Uprawnienia pracowników magazynowych
5.5. Obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera
5.6. Podstawowe zakresy obowiązków i czynności pracowników magazynowych
5.6.1. Kierownik zespołu magazynów (lub logistyk)
5.6.2. Rola i zadania kierownika magazynu
5.6.3. Zakres czynności magazyniera
5.6.4. Zakres czynności pracownika prowadzącego ewidencję magazynową
5.6.5. Zakres czynności robotników magazynowych
5.6.6. Zakres czynności rewidenta (kontrolera) magazynów
5.6.7. Zakres czynności dyspozytora mechanicznych urządzeń magazynowych
5.6.8. Zakres czynności dyspozytora transportu magazynowego
5.6.9. Zakres czynności konserwatora mechanicznych urządzeń magazynowych
5.6.10. Zakres czynności konserwatora zapasów magazynowych
5.6.11. Zakres czynności operatora mechanicznych urządzeń magazynowych
 
6. Zasady i formy stosowania odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
6.1. Znaczenie odpowiedzialności materialnej w zakresie zabezpieczenia mienia
6.2. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
6.3. Podstawowe przepisy i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych
6.3.1. Postanowienia ogólne
6.3.2. Postanowienia szczegółowe
6.3.3. Odpowiedzialność indywidualna
6.3.4. Zasady wspólnej odpowiedzialności materialnej — regulacje prawne
6.3.5. Odpowiedzialność wspólna a umowa o pracę
6.3.6. Odpowiedzialność za szkodę w powierzonym mieniu
6.3.7. Zmiany w przepisach dotyczących wspólnej odpowiedzialności
6.3.8. Odpowiedzialność porządkowa personelu magazynowego
 
7. Inwentaryzacja w magazynach — zasady i wskazówki praktyczne
7.1. Istota i cel inwentaryzacji
7.2. Podstawy prawne i uregulowania wewnętrzne dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji w magazynach
7.2.1. Zakres tematyczny instrukcji inwentaryzacyjnej
7.2.2. Zakres tematyczny zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
7.2.3. Inwentaryzacja opakowań
7.2.4. Inwentaryzacja narzędzi, odzieży ochronnej i urządzeń pomiarowych
7.3. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
7.4. Metody i zakres inwentaryzacji
7.5. Rodzaje i formy inwentaryzacji
7.6. Organizacja prac inwentaryzacyjnych i etapy inwentaryzacji
7.6.1. Zakres zadań osób i komórek organizacyjnych w zakresie inwentaryzacji
7.6.2. Etapy inwentaryzacji
7.6.3. Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji
7.6.4. Ustalanie stanu zapasów
7.6.5. Kontrola spisu z natury
7.6.6. Prace związane z zakończeniem spisu z natury
7.6.7. Zestawienie czynności związanych ze spisem z natury
7.6.8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz przyczyny ich powstania
7.6.9. Typowe nieprawidłowości występujące w trakcie prac inwentaryzacyjnych
7.6.10. Rozliczenie i weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
7.6.11. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
7.6.12. Inwentaryzacja w magazynach wysokiego składowania
7.6.13. Inwentaryzacja materiałów sypkich i kawałkowych
 
8. Mierniki oceny organizacji gospodarki magazynowej
8.1. Istota i cel oceny gospodarki magazynowej
8.2. Metody oceny gospodarki magazynowej
8.3. Sposoby obliczania mierników oceny organizacji gospodarki magazynowej
8.3.1. Mierniki oceny zatrudnienia i pracochłonności czynności magazynowych
8.3.2. Mierniki oceny pracy magazynów
 
Załączniki
Bibliografia

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy