Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Strategie marketingowe w instytucjach kultury

Łukasz Wróblewski
ISBN: 978-83-208-1982-3
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 145x205
49.90
Zapytaj

Przemiany rynkowe, rozwój technologiczny i cywilizacyjny oraz globalizacja konsumpcji i jej wirtualizacja wywołały istotne zmiany w funkcjonowaniu podmiotów rynkowych w Polsce, w tym w sferze kultury wysokiej. Najważniejsza z nich to prywatyzacja przejawiająca się m.in. w przekazaniu  samorządom większości publicznych instytucji kultury. Państwo przestało być jedynym zarządcą i mecenasem kultury, w związku z czym jego udział w finansowaniu tego typu instytucji wyraźnie się zmniejszył, wzrósł natomiast udział innych sektorów— głównie sektora samorządowego, ale również pozarządowego (non profit) i prywatnego.
 
W instytucjach kultury, które przyjęły orientację rynkową, niezbędne okazało się zatem określenie potrzeb rynku docelowego i dostosowanie do nich komponentów marketingu-mix przy jednoczesnym aktywnym kreowaniu potrzeb za pomocą określonych instrumentów marketingowych. Równie istotne stało się przyjęcie długofalowego spojrzenia na potrzeby społeczeństwa i w konsekwencji strategicznego podejścia do podejmowanych działań marketingowych. Podstawą funkcjonowania instytucji kultury jest bowiem nie tylko upowszechnianie wybranych przez kierownictwo określonych dzieł sztuki, lecz także respektowanie woli słuchaczy w procesie podejmowania decyzji.
 
Autor - Łukasz Wróblewski - w książce Strategie marketingowe w instytucjach kultury:
• przedstawia marketing instytucji kultury i jego specyfikę;
• wyjaśnia kształtowanie strategii marketingowej na rynku upowszechniania dzieł sztuki;
• wskazuje instrumenty marketingu i ich miejsce w sferze kultury wysokiej;
• przybliża narzędzia marketingowe oparte na relacjach z głównymi uczestnikami rynku;
• omawia działania i strategie marketingowe stosowane przez takie instytucje kultury, jak filharmonie.
 
Książka jest adresowana przede wszystkim do menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, a także niezależnych artystów, którzy samodzielnie upowszechniają swoją twórczość. Konstrukcja pracy oraz poruszone w niej zagadnienia sprawią, że będzie ona przydatna dla studentów zgłębiających wiedzę z zakresu marketingu kultury. Na uczelniach ekonomicznych można już zaobserwować pierwsze udane próby wprowadzenia marketingu kultury jako przedmiotu specjalizacyjnego w ramach studiów podyplomowych: „Zarządzanie w kulturze”. Niniejsza publikacja może również stanowić uzupełnienie kursów akademickich z zakresu podstaw marketingu, marketingu usług, marketingu organizacji non profit czy zarządzania marketingowego.

SPIS TREŚCI
 
Wprowadzenie


CZĘŚĆ I: MARKETING INSTYTUCJI KULTURY I JEGO SPECYFIKA
 

Rozdział 1. Wprowadzenie do marketingu kultury
Pojęcie kultury i jej podział
Kultura wysoka i jej charakterystyka
Sztuka i jej podział
Pojęcie upowszechniania kultury
Typologia instytucji kultury
 
Rozdział 2. Wybrane zagadnienia rynku sztuki
Mechanizm funkcjonujący na rynku sztuki
Rynek upowszechniania dzieł sztuki i jego specyfika
Identyfikacja odbiorców na rynku sztuki
Kryteria segmentacji na rynku upowszechniania dzieł sztuki
 
Rozdział 3. Marketing w działalności instytucji kultury
Pojęcie marketingu kultury
Przydatność koncepcji marketingu w sferze kultury wysokiej
Model koncepcji marketingowej w instytucjach kultury wysokiej
Przedmiot i cele marketingu w instytucjach kultury wysokiej
 
CZĘŚĆ II: KSZTAŁTOWANIE STRATEGII MARKETINGOWEJ NA RYNKU UPOWSZECHNIANIA DZIEŁ SZTUKI
 

Rozdział 4. Formułowanie i wybór strategii marketingowych
Określenie misji i głównych celów strategicznych instytucji kultury
Informacja jako podstawa formułowania i wyboru strategii marketingowych
Wybór rynku docelowego
Wybór sposobów postępowania i instrumentów marketingu
Wdrożenie i kontrola strategicznych przedsięwzięć
 
Rozdział 5. Instrumenty marketingu i ich miejsce w sferze kultury wysokiej
Produkt a twórczość i dobra kultury
Cena a dostępność dóbr kultury
Dystrybucja i problemy upowszechniania
Promocja kultury
Personel a jakość wykonania artystycznego
 
Rozdział 6. Narzędzia marketingowe oparte na relacjach z głównymi uczestnikami rynku
Proces kształtowania relacji
Kształtowanie relacji z odbiorcami oferty kulturalnej
Kształtowanie relacji z donatorami
Kształtowanie relacji z pracownikami
 
CZĘŚĆ III: STRATEGIE MARKETINGOWE W SFERZE KULTURY NA PRZYKŁADZIE FILHARMONII
 

Rozdział 7. Działania strategiczne filharmonii
Misja i cele strategiczne filharmonii
Segmentacja rynku
Pozycjonowanie produktów w filharmoniach
Preferowane elementy marketingu-mix
Problemy wdrożeniowe strategii w filharmoniach
 
Rozdział 8. Działania marketingowe filharmonii w osiąganiu przewagi konkurencyjnej
Rodzaje konkurencji na rynku upowszechniania dzieł sztuki
Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej w filharmoniach
Jakość usług jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej
Wizerunek jako narzędzie osiągania długookresowej przewagi nad konkurentami
Strategie osiągania przewagi konkurencyjnej
 
Rozdział 9. Strategie narzędziowe stosowane przez filharmonie
Strategie produktowe
Strategie cenowe
Strategie dystrybucyjne
Strategie promocyjne
Strategie kształtowania personelu
 
Rozdział 10. Modele strategii marketingowych filharmonii dotyczące wyspecyfikowanych rynków docelowych
Kryteria doboru i charakterystyka analizowanych rynków
Strategia sztuki elitarnej
Strategia uwydatniania sztuki
Strategia uwrażliwiania na sztukę
Strategia popularyzacji sztuki
 
Słownik użytecznych terminów
Wybrane pozycje bibliograficzne

Łukasz Wróblewski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej). W Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Od pięciu lat kieruje zespołem prowadzącym badania dotyczące m.in. uwarunkowań kształtowania relacji na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług kultury. Od 2016 roku jest polskim sprawozdawcą przy Arts Management Network w Weimarze, a od 2018 roku członkiem The European network on cultural management and policy z siedzibą w Brukseli. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Cultural Management: Science and Education" wydawanego w Berlinie. Autor osiemdziesięciu publikacji naukowych (w tym pięciu książek) w języku polskim oraz angielskim podejmujących tematykę zarządzania w kulturze. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Contemporary Problems of Management and Marketing in the Institutions of Culture" odbywającej się cyklicznie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy