Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska

Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk
ISBN: 978-83-208-2137-6
eISBN: 978-83-208-2398-1
Liczba stron: 364
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
54.90
liczba egzemplarzy:

Jest to nowatorska książka w oryginalny sposób ujmująca problematykę projektowania inżynierskiego połączonego z grafiką inżynierską i wspomaganiem komputerowym Przedstawiono w niej metody tworzenia nowych rozwiązań technicznych, a także przekształcania ich w konkurencyjne produkty. Pierwsza cześć książki jest poświęcona metodom projektowania, tj. koncypowania, doboru, weryfikacji i optymalizacji cech konstrukcyjnych środków technicznych. Część druga obejmuje wiedzę o grafice inżynierskiej, czyli metodach odwzorowania i zapisu cech konstrukcyjnych za pomocą umownych znaków graficznych, prowadzących do tworzenia dokumentacji umożliwiającej wytwarzanie i eksploatację środków technicznych. Ponadto przedstawiono w niej szerokie możliwości wspomagania komputerowego oraz zapisu konstrukcji 2D i 3D. Podręcznik uzupełniają liczne przykłady praktyczne.

 

Jest on przeznaczony dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Projektowanie procesów i obiektów jako podstawowy element działalności inżynierskiej
1.1. Ujęcie holistyczne procesu projektowania
1.1.1. Fazy cyklu życia produktu
1.1.2. Procesy i obiekty w cyklu życia produktu
1.2. Proces projektowo-konstrukcyjny
1.2.1. Struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego
1.2.2. Cechy konstrukcyjne
1.2.3. Projektowanie i konstruowanie
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Przedmiot projektowania
2.1. Układy techniczne w ujęciu systemowym
2.1.1. Rodzaje układów technicznych
2.1.2. System techniczny
2.1.2.1. Formy zapisu systemu
2.1.2.2. Struktura systemów technicznych
2.2. Projektowanie uporządkowanych rodzin konstrukcji
2.2.1. Prawo ograniczonego zróżnicowania
2.2.2. Formy uporządkowanych rodzin konstrukcji
2.2.2.1. Typoszeregi konstrukcji
2.2.2.2. Systemy modułowe konstrukcji
2.3. Stadia tworzenia uporządkowanych rodzin konstrukcji
2.3.1. Stadia przygotowawcze
2.3.2. Stadia główne
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Metody i techniki wspomagające projektowanie
3.1. Formułowanie i analiza problemu
3.1.1. Formułowanie założeń projektowo-konstrukcyjnych: wymagania i ograniczenia
3.1.2. Analiza założeń projektowo-konstrukcyjnych
3.2. Koncypowanie i metody wspomagania
3.2.1. Metody intuicyjne
3.2.2. Metody systematycznego postępowania
3.2.3. Metody algorytmiczne
3.3. Metody oceny i wyboru wariantów rozwiązania
3.3.1. Kryteria oceny rozwiązań
3.3.1.1. Kryterium funkcjonalne
3.3.1.2. Kryterium wytrzymałościowe
3.3.1.3. Kryterium stateczności
3.3.1.4. Kryterium trwałości i niezawodności
3.3.1.5. Kryterium technologiczności (możliwości wykonawczych)
3.3.1.6. Kryterium ekologiczne
3.3.1.7. Kryterium ergonomii
3.3.1.8. Kryterium bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
3.3.2. Metody wyboru wariantów rozwiązań.
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Kształtowanie wybranych charakterystyk obiektów technicznych
4.1. Stany obciążeń i stany naprężeń
4.1.1. Sposoby przekazywania obciążeń
4.1.2. Obciążenia statyczne i dynamiczne
4.2. Weryfikacja cech konstrukcyjnych
4.2.1. Naprężenia kryterialne i naprężenia krytyczne
4.2.2. Wytrzymałość doraźna
4.2.3. Wytrzymałość zmęczeniowa
4.2.4. Naprężenia dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa
4.2.5. Obliczenia inżynierskie
4.2.6. Obliczenia elementów ze względu na stateczność
4.3. Podstawowe formy postaci konstrukcyjnej
4.4. Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu
4.4.1. Modelowanie obiektów technicznych
4.4.1.1. Modele rzeczywiste
4.4.1.2. Modele abstrakcyjne
4.4.2. Modele optymalizacyjne
4.4.3. Metody optymalizacji
4.4.3.1. Optymalizacja skalarna
4.4.3.2. Optymalizacja wielokryterialna
4.5. Metody doboru ilościowych cech konstrukcyjnych w uporządkowanych rodzinach konstrukcji
4.5.1. Metoda podobieństwa konstrukcyjnego
4.5.2. Metoda algorytmiczna
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Komputerowe wspomaganie procesu projektowania
5.1. Wirtualne prototypowanie
5.1.1. Modelowanie cech konstrukcyjnych
5.1.2. Wirtualne środowisko pracy
5.1.2.1. Wizualna weryfikacja systemu
5.1.2.2. Weryfikacja wytrzymałościowa metodą elementów skończonych
5.1.2.3. Weryfikacja technologii wytwarzania
5.2. Metody szybkiego prototypowania — Rapid Prototyping
5.2.1. Metody i techniki Rapid Prototyping
5.2.2. Reverse Engineering
5.3. Zarządzanie procesem projektowania
5.3.1. Projektowanie współbieżne
5.3.2. Wirtualne biura projektowo-konstrukcyjne
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Zapis konstrukcji i jego formy
6.1. Miejsce zapisu konstrukcji w cyklu życia produktu
6.2. Formy zapisu konstrukcji
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Rysunek techniczny
7.1. Zasady sporządzania rysunku technicznego
7.2. Geometryczne podstawy rysunku technicznego
7.2.1. Elementy przestrzeni geometrycznej
7.2.2. Rzutowanie aksonometryczne i prostokątne
7.3. Widoki, przekroje i kłady rysunkowe
7.3.1. Rodzaje widoków, przekrojów i kładów
7.3.2. Istota tworzenia widoków
7.3.3. Istota tworzenia przekrojów
7.3.4. Istota tworzenia kładów
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Zapis typowych postaci konstrukcyjnych
8.1. Połączenia rozłączne
8.1.1. Połączenia śrubowe (gwintowe)
8.1.2. Połączenia kołkowe i sworzniowe
8.1.3. Połączenia wielowypustowe i wielokarbowe
8.1.4. Połączenia wpustowe
8.2. Połączenia nierozłączne
8.2.1. Połączenia nitowane
8.2.2. Połączenia spawane
8.2.3. Połączenia zgrzewane i lutowane
8.2.4. Połączenia klejone
8.2.5. Połączenia zszywane
8.3. Elementy napędów
8.3.1. Wały maszynowe
8.3.2. Koła pasowe
8.3.3. Koła zębate
8.3.4. Koła łańcuchowe
8.3.5. Łożyska toczne
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Zapis układu wymiarów
9.1. Klasyfikacja wymiarów
9.2. Zasady wymiarowania
9.3. Opis makrostruktury zewnętrznej: tolerancje i pasowania
9.3.1. Tolerowanie wymiarów liniowych
9.3.2. Tolerowanie wymiarów kątowych
9.3.3. Pasowania
9.3.4. Tolerancja kształtu, położenia, kierunku i bicia
9.4. Opis makrostruktury zewnętrznej: chropowatość
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Zapis zasady działania środków technicznych
10.1. Rola schematów w grafice inżynierskiej
10.2. Schematy złożonych układów w różnych obszarach inżynierii
10.3. Rysunek wykonawczy
10.4. Rysunek złożeniowy
10.5. Praktyczne czytanie rysunków
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 11. Komputerowo wspomagany zapis konstrukcji
11.1. Odwzorowanie dwuwymiarowe
11.2. Wspomaganie komputerowe przy zastosowaniu aplikacji programów graficznych
11.2.1. Rysunki prototypowe
11.2.2. Technika bloków
11.2.3. Blok z atrybutem
11.2.4. Slajdy
11.2.5. Parametryzacja
11.3. Formy wymiany danych graficznych
Zadania i pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Indeks

Piotr Gendarz

Prof. dr hab. inż. Piotr Gendarz naukowo zajmuje się metodologią projektowania i konstruowania maszyn, wspomaganiem komputerowym procesu konstruowania i przygotowania wytwarzania oraz tworzeniem uporządkowanych rodzin konstrukcji, technologii i recyrkulacji maszyn. Jest autorem i współautorem ponad dwustu prac, spośród których wiele zostało opublikowanych za granicą – w Niemczech, we Włoszech i na Słowacji. Prowadzi wykłady na uczelniach niemieckich: TU Drezno, TU Chemnitz, TU Berlin. Kieruje grupą naukową Konstruowania i Przygotowania Wytwarzania w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Politechnice Śląskiej.

Szymon Salamon

Dr hab. inż. Szymon Salamon jest pracownikiem Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ponadto wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Przez 30 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Kolejne 11 lat pracował na Wydziale Zarządzania tejże Uczelni, gdzie przez długi czas pełnił funkcję kierownika Katedry Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji oraz monografii.

Piotr Chwastyk

Dr inż. Piotr Chwastyk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Innowacyjności Procesów i produktów Politechniki Opolskiej oraz w Instytucie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Na obu uczelniach na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzi zajęcia między innymi z projektowania inżynierskiego, technicznego przygotowania produkcji, grafiki inżynierskiej i komputerowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zastosowania technik komputerowych w procesach przygotowania produkcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu PZTP, a od 2006 r. jest przewodniczącym oddziału opolskiego.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy