Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska

Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk
ISBN: 978-83-208-2137-6
eISBN: 978-83-208-2398-1
Pages: 364
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00
13.00
number copies:

This is an innovative book which approaches the issues of engineering design combined with engineering graphics and computer-aided design in an original manner. Presented in it are methods of generating new technological solutions and of their transformation into competitive products. The first part of the book is dedicated to designing methods, i.e. conceiving, selection, verification and optimization of technological constructive instruments. Part two delivers knowledge about engineering graphics, understood as methods of reproduction and recording of construction features using conventional graphic signs which lead to creation of documentation which enables generation and exploitation of technological instruments. Moreover, the book presents a broad scope of possibilities of computer-aided design and construction recording in 2D and 3D. The manual is complemented with many practical examples.

 

It is intended for students of management and production engineering in universities of technology.

  Project organization. Fundaments - models - solutions ID: 767881843

Both practice and theory of project management are mainly focused on problems and solutions in dynamic approach, that is how projects evolve, whereas static problems and solutions are considered rather seldom. This may be harmful to final results of projects, as improper organizational solutions quite often tend to contribute to their failure. This book is dedicated to problems of project organization. Its objective is to present both theoretical fundaments, practical problems and proposals for solutions in the field of project organization. The publication consists of five parts.

 

·         Part V is dedicated to designing a project organization.

 

The book is first of all addressed to experts dealing with project management. It may also provide a useful educational aid in courses in the field of management in universities of economics, technology, universities and business schools, as well as in training in the field of project management of post-graduate students and in specialized courses.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Projektowanie procesów i obiektów jako podstawowy element działalności inżynierskiej
1.1. Ujęcie holistyczne procesu projektowania
1.1.1. Fazy cyklu życia produktu
1.1.2. Procesy i obiekty w cyklu życia produktu
1.2. Proces projektowo-konstrukcyjny
1.2.1. Struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego
1.2.2. Cechy konstrukcyjne
1.2.3. Projektowanie i konstruowanie
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Przedmiot projektowania
2.1. Układy techniczne w ujęciu systemowym
2.1.1. Rodzaje układów technicznych
2.1.2. System techniczny
2.1.2.1. Formy zapisu systemu
2.1.2.2. Struktura systemów technicznych
2.2. Projektowanie uporządkowanych rodzin konstrukcji
2.2.1. Prawo ograniczonego zróżnicowania
2.2.2. Formy uporządkowanych rodzin konstrukcji
2.2.2.1. Typoszeregi konstrukcji
2.2.2.2. Systemy modułowe konstrukcji
2.3. Stadia tworzenia uporządkowanych rodzin konstrukcji
2.3.1. Stadia przygotowawcze
2.3.2. Stadia główne
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Metody i techniki wspomagające projektowanie
3.1. Formułowanie i analiza problemu
3.1.1. Formułowanie założeń projektowo-konstrukcyjnych: wymagania i ograniczenia
3.1.2. Analiza założeń projektowo-konstrukcyjnych
3.2. Koncypowanie i metody wspomagania
3.2.1. Metody intuicyjne
3.2.2. Metody systematycznego postępowania
3.2.3. Metody algorytmiczne
3.3. Metody oceny i wyboru wariantów rozwiązania
3.3.1. Kryteria oceny rozwiązań
3.3.1.1. Kryterium funkcjonalne
3.3.1.2. Kryterium wytrzymałościowe
3.3.1.3. Kryterium stateczności
3.3.1.4. Kryterium trwałości i niezawodności
3.3.1.5. Kryterium technologiczności (możliwości wykonawczych)
3.3.1.6. Kryterium ekologiczne
3.3.1.7. Kryterium ergonomii
3.3.1.8. Kryterium bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
3.3.2. Metody wyboru wariantów rozwiązań.
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Kształtowanie wybranych charakterystyk obiektów technicznych
4.1. Stany obciążeń i stany naprężeń
4.1.1. Sposoby przekazywania obciążeń
4.1.2. Obciążenia statyczne i dynamiczne
4.2. Weryfikacja cech konstrukcyjnych
4.2.1. Naprężenia kryterialne i naprężenia krytyczne
4.2.2. Wytrzymałość doraźna
4.2.3. Wytrzymałość zmęczeniowa
4.2.4. Naprężenia dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa
4.2.5. Obliczenia inżynierskie
4.2.6. Obliczenia elementów ze względu na stateczność
4.3. Podstawowe formy postaci konstrukcyjnej
4.4. Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu
4.4.1. Modelowanie obiektów technicznych
4.4.1.1. Modele rzeczywiste
4.4.1.2. Modele abstrakcyjne
4.4.2. Modele optymalizacyjne
4.4.3. Metody optymalizacji
4.4.3.1. Optymalizacja skalarna
4.4.3.2. Optymalizacja wielokryterialna
4.5. Metody doboru ilościowych cech konstrukcyjnych w uporządkowanych rodzinach konstrukcji
4.5.1. Metoda podobieństwa konstrukcyjnego
4.5.2. Metoda algorytmiczna
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Komputerowe wspomaganie procesu projektowania
5.1. Wirtualne prototypowanie
5.1.1. Modelowanie cech konstrukcyjnych
5.1.2. Wirtualne środowisko pracy
5.1.2.1. Wizualna weryfikacja systemu
5.1.2.2. Weryfikacja wytrzymałościowa metodą elementów skończonych
5.1.2.3. Weryfikacja technologii wytwarzania
5.2. Metody szybkiego prototypowania — Rapid Prototyping
5.2.1. Metody i techniki Rapid Prototyping
5.2.2. Reverse Engineering
5.3. Zarządzanie procesem projektowania
5.3.1. Projektowanie współbieżne
5.3.2. Wirtualne biura projektowo-konstrukcyjne
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Zapis konstrukcji i jego formy
6.1. Miejsce zapisu konstrukcji w cyklu życia produktu
6.2. Formy zapisu konstrukcji
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Rysunek techniczny
7.1. Zasady sporządzania rysunku technicznego
7.2. Geometryczne podstawy rysunku technicznego
7.2.1. Elementy przestrzeni geometrycznej
7.2.2. Rzutowanie aksonometryczne i prostokątne
7.3. Widoki, przekroje i kłady rysunkowe
7.3.1. Rodzaje widoków, przekrojów i kładów
7.3.2. Istota tworzenia widoków
7.3.3. Istota tworzenia przekrojów
7.3.4. Istota tworzenia kładów
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Zapis typowych postaci konstrukcyjnych
8.1. Połączenia rozłączne
8.1.1. Połączenia śrubowe (gwintowe)
8.1.2. Połączenia kołkowe i sworzniowe
8.1.3. Połączenia wielowypustowe i wielokarbowe
8.1.4. Połączenia wpustowe
8.2. Połączenia nierozłączne
8.2.1. Połączenia nitowane
8.2.2. Połączenia spawane
8.2.3. Połączenia zgrzewane i lutowane
8.2.4. Połączenia klejone
8.2.5. Połączenia zszywane
8.3. Elementy napędów
8.3.1. Wały maszynowe
8.3.2. Koła pasowe
8.3.3. Koła zębate
8.3.4. Koła łańcuchowe
8.3.5. Łożyska toczne
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Zapis układu wymiarów
9.1. Klasyfikacja wymiarów
9.2. Zasady wymiarowania
9.3. Opis makrostruktury zewnętrznej: tolerancje i pasowania
9.3.1. Tolerowanie wymiarów liniowych
9.3.2. Tolerowanie wymiarów kątowych
9.3.3. Pasowania
9.3.4. Tolerancja kształtu, położenia, kierunku i bicia
9.4. Opis makrostruktury zewnętrznej: chropowatość
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Zapis zasady działania środków technicznych
10.1. Rola schematów w grafice inżynierskiej
10.2. Schematy złożonych układów w różnych obszarach inżynierii
10.3. Rysunek wykonawczy
10.4. Rysunek złożeniowy
10.5. Praktyczne czytanie rysunków
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 11. Komputerowo wspomagany zapis konstrukcji
11.1. Odwzorowanie dwuwymiarowe
11.2. Wspomaganie komputerowe przy zastosowaniu aplikacji programów graficznych
11.2.1. Rysunki prototypowe
11.2.2. Technika bloków
11.2.3. Blok z atrybutem
11.2.4. Slajdy
11.2.5. Parametryzacja
11.3. Formy wymiany danych graficznych
Zadania i pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Indeks

Piotr Gendarz

Professor Piotr Gendarz, PhD Dsc BEng, deals scientifically with methodology of designing and construction of machines, computer aided process of construction and preparation for manufacturing, and creation of systematic families of construction, technology and recirculation of machines. Author and co-author of over two hundred publications, many of which were published abroad – in Germany, Italy and Slovakia. Lectures in German universities: TU Dresden, TU Chemnitz, TU Berlin. Heads the scientific group for Construction and Manufacturing Preparation in the Institute of Technological Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems in the Silesia University of Economy in Katowice.

Szymon Salamon

Szymon Salamon, PhD Dsc BEng, is employed in the Chair of Organization and Management, in the Faculty of Management, the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. Lectures also in the National Vocational College in Walbrzych. For over 30 years member of scientific and teaching staff of the Institute of Mechanics and Machine Construction Fundamentals in the Faculty of Machine Construction, the University of Technology in Czestochowa. Spent further 11 years as an employee of the Faculty of Management there, performing for a long time the function of the head of the Chair of Technology and Working Safety Systems. Author and scientific editor of many publications and monographs.

Piotr Chwastyk

Piotr Chwastyk, PhD BEng, is member of scientific and teaching staff in the Institute of Processes and Products Innovativeness at the University of Technology in Opole, and in the Institute of Management of the National High Vocational School in Nysa. In both universities he lectures in the study direction “management and production engineering”, among other things in engineering design, technological preparation of production, engineering and computer-aided graphics. His scientific interests focus around application of computer techniques in processes of preparation of production. Member of the Polish Society of Production Management. In the years 2009-2012 performed function of member of the Board of Directors at PZTP, and since 2006 is the President of the Opole division of that organization.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended