Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Nagroda w XIII edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN

Decyzją Jury XIII edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów nagrodę Prezesa PAN otrzymała prof. US dr hab. Magdalena Zioło za monografię naukową pt. Finanse zrównoważone. Rozwój. Ryzyko. Rynek (PWE, 2020).

Autorce serdecznie gratulujemy!