Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Earth and the Environment Sciences

Earth and the Environment Sciences

Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych

Pages: 258
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Earth and the Environment Sciences

Ekologia

Pages: 256
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Earth and the Environment Sciences

Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza

Pages: 244
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Earth and the Environment Sciences

Zarządzanie środowiskowe

Pages: 236
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Earth and the Environment Sciences

Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Pages: 328
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Earth and the Environment Sciences

Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska

Pages: 192
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
13.00 €