Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Economics

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konkurencyjności produkcji owczarskiej

Pages: 244
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Engineering and Technological Sciences

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 6

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
26.00 €
Finance and banking

Ryzyko ESG w samorządzie terytorialnym

Pages: 266
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Management and Quality Sciences

Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
24.00 €
Finance and banking

Ubezpieczenia

Pages: 496
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: B5
24.00 € 20.40 €
Logistics

Logistyka. Zawiłości dziejów i nowe horyzonty

Pages: 140
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Tourism, hospitality industry, geography

Metodologia badań nad turystyką Podstawy ontologiczne i epistemologiczne oraz rozwój historyczno-instytucjonalny

Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
Management and Quality Sciences

Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa w relacji do dynamicznych zdolności menedżerskich

Pages: 290
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
Engineering and Technological Sciences

Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Pages: 352
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 € 17.85 €
Management and Quality Sciences

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: B5
21.00 €
Engineering and Technological Sciences

Cyfrowa analiza danych i procesów

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 €
Logistics

Na życiowych szlakach

Pages: 356
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: A4
24.00 € 20.40 €
Management and Quality Sciences

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. W kierunku syntezy teorii, praktyki kształcenia i etyki

Pages: 252
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Economics

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizację procesów biznesowych

Pages: 106
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
Psychology, Human Resources Management

Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0. Perspektywa pokolenia Z

Pages: 154
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
As file to download: 12.00 €
Management and Quality Sciences

Kulturowe uwarunkowania kompetencji przywódczych ekspatriantów na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej

Pages: 398
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 € 17.85 €
Engineering and Technological Sciences

Zarządzanie wiedzą inżynierską

Pages: 266
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 €
Agricultural Sciences

Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Stanisławie Sokołowskiej

Pages: 336
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
24.00 €
Agricultural Sciences

Lubelsko-warszawska debata o projekcie Kodeksu rolnego

Pages: 256
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Economics

Efektywność strategii inwestycyjnych w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi

Pages: 340
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 € 17.85 €
Economics

Dług w polityce finansowej gmin

Pages: 412
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 € 17.85 €
Management and Quality Sciences

Wartość konsumencka w kontekście zrównoważonego rozwoju. Percepcja i akceptacja zrównoważonej wartości konsumenckiej na rynku spożywczym

Pages: 328
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 € 17.85 €
Marketing

Marketing relacji w dobie technologii cyfrowych

Pages: 340
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 € 17.85 €
Finance and banking

Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki

Pages: 316
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
21.00 € 17.85 €
As file to download: 19.00 €