Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Management and Quality Sciences

Projektowanie strategii innowacji

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
Management and Quality Sciences

Peace by Piece: learning to stabilise a military conflict with a strategic game

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Economics

Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
Economics

Powiązania produkcyjne w wymianie handlowej między Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią w dobie Belt and Road Initiative

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
Engineering and Technological Sciences

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
Law

Law on Public Statistics

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
9.00 €
Finance and banking

Ograniczanie krótkiej sprzedaży w trakcie globalnego kryzysu finansowego lat 2007–2009 a stabilność systemu finansowego

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Engineering and Technological Sciences

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
Engineering and Technological Sciences

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 3

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
22.00 €
Economics

International Economics

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: V zmienione
Binding: paperback
Format: B5
18.00 €
Engineering and Technological Sciences

Zarządzanie projektami innowacyjnymi. Aplikacje w środowisku PLM

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
Management and Quality Sciences

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
Management and Quality Sciences

Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

Pages: 166
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 € 9.35 €
Psychology, Human Resources Management

Controlling personalny. W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim

Pages: 228
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
Earth and the Environment Sciences

Ekologia

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
Psychology, Human Resources Management

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym

Pages: 220
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
Finance and banking

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Logistics

Łańcuchy wartości w zarządzaniu organizacjami. Wyzwania innowacyjno-kryzysowe

Pages: 226
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Economics

Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne

Pages: 452
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
16.00 €
Finance and banking

Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and Eastern Europe

Pages: 328
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
As file to download: 16.00 € 13.60 €
Economics

Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce

Pages: 258
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Logistics

Projekt ekspedycyjny - ujęcie logistyczne

Pages: 140
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 € 9.35 €
Marketing

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych

Pages: 306
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Economics

Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego. Projekty i ich realizacja

Pages: 240
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 € 9.35 €