Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Psychology, Human Resources Management

Psychology, Human Resources Management

Employee experience management jako perspektywa rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w czasach ekonomii doświadczeń. Inspiracje z customer experience management

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
Psychology, Human Resources Management

The power of women. Stop blocking and start empowering women

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
Psychology, Human Resources Management

Marka pracodawcy w konkurowaniu na rynku pracy. Teoria i praktyka

Pages: 146
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 €
Psychology, Human Resources Management

Cyfryzacja zarządzania zasobami ludzkimi

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
22.00 €
Psychology, Human Resources Management

COMPETENCES OF ORGANIZATIONAL EMPLOYEES IN INDUSTRY 4.0. GENERATION Z’S PERSPECTIVE

Pages: 154
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
As file to download: 12.00 €
Psychology, Human Resources Management

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY. CHALLENGES AND IMPLICATIONS

Pages: 348
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Psychology, Human Resources Management

BETWEEN THE SENSE AND NONSENSE OF WORK. THE ROLE OF LEADERSHIP BEHAVIOUR IN SHAPING BELIEFS ABOUT THE MEANING OF WORK

Pages: 290
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Psychology, Human Resources Management

Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań

Pages: 226
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
As file to download: 12.00 €
Psychology, Human Resources Management

Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Pages: 182
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Psychology, Human Resources Management

Controlling personalny. W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim

Pages: 228
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
As file to download: 10.00 €
Psychology, Human Resources Management

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym

Pages: 220
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Management and Quality Sciences

Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej

Pages: 220
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Economics

Szczególna teoria zatrudnienia

Pages: 168
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
As file to download: 10.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje

Pages: 560
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 € 14.45 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania

Pages: 560
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 € 14.45 €
Psychology, Human Resources Management

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru

Pages: 254
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
As file to download: 14.00 €
Psychology, Human Resources Management

Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

Pages: 284
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi

Pages: 224
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 € 12.75 €
Psychology, Human Resources Management

Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin

Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Psychology, Human Resources Management

Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność

Pages: 270
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
As file to download: 13.00 €
Psychology, Human Resources Management

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Pages: 292
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy

Pages: 192
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
Psychology, Human Resources Management

Demografia

Pages: 156
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €