Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Psychology, Human Resources Management

Psychology, Human Resources Management

Kompetencje pracowników organizacji w Przemyśle 4.0. Perspektywa pokolenia Z

Pages: 154
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
As file to download: 12.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niepewności. Wyzwania i implikacje

Pages: 348
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Psychology, Human Resources Management

Pomiędzy sensem a bezsensem pracy. Rola zachowań przywódczych w kształtowaniu przekonania o sensie pracy

Pages: 290
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 € 16.15 €
Psychology, Human Resources Management

Employee experience. Zarządzanie kapitałem ludzkim w kategoriach rynku doznań

Pages: 226
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
As file to download: 12.00 €
Psychology, Human Resources Management

Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Pages: 182
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Psychology, Human Resources Management

Controlling personalny. W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim

Pages: 228
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
As file to download: 10.00 €
Psychology, Human Resources Management

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym

Pages: 220
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Management and Quality Sciences

Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej, społecznej i zarządczej

Pages: 220
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
Economics

Szczególna teoria zatrudnienia

Pages: 168
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 € 10.20 €
As file to download: 10.00 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje

Pages: 560
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 € 14.45 €
Psychology, Human Resources Management

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania

Pages: 560
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
17.00 € 14.45 €
Psychology, Human Resources Management

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru

Pages: 254
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
As file to download: 14.00 €
Psychology, Human Resources Management

Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

Pages: 284
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi

Pages: 224
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 € 11.90 €
Psychology, Human Resources Management

Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin

Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Psychology, Human Resources Management

Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność

Pages: 270
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Psychology, Human Resources Management

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Pages: 340
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Pages: 292
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 € 13.60 €
Psychology, Human Resources Management

Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy

Pages: 192
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
Psychology, Human Resources Management

Demografia

Pages: 156
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
Psychology, Human Resources Management

Negocjacje i mediacje

Pages: 146
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: A5
10.00 €
As file to download: 9.00 €
Psychology, Human Resources Management

Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego

Pages: 174
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 € 11.05 €
Psychology, Human Resources Management

Zachowania człowieka w organizacji

Pages: 316
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: IV
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
Psychology, Human Resources Management

Asertywność menedżera

Pages: 150
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: A5
10.00 € 8.50 €