Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wymogi dla autorów

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (lp. 439; identyfikator wydawnictwa 50300) znajduje się na poziomie I wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
 
Oznacza to, że autor otrzymuje następującą liczbę punktów:
 
autor monografii naukowej w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych – 100 pkt,
autor monografii naukowej – pozostałe  dyscypliny – 80 pkt,
autor rozdziału w monografii naukowej – 20 pkt,
redakcja monografii naukowej – 20 pkt.

Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać na adres e-mail: m.sikorska|pwe.com.pl| |m.sikorska|pwe.com.pl

Informacje dotyczące sposobu przygotowywania plików

Uprzejmie prosimy o dostarczanie tekstu maszynopisu w formacie Word, w standardowych ustawieniach (Times New Roman, wielkość pisma 12 punktów, interlinia 1,5, marginesy po 2,5 cm, pierwszy wiersz akapitu wcięty, tekst wyjustowany).

Tekst należy pisać bez dzielenia wyrazów. Nie używać spacji nierozdzielających, ręcznych podziałów wiersza itp.

Śródtytuły i wzory matematyczne prosimy oddzielać od tekstu dając po jednym wolnym wierszu od góry i od dołu.

Tablice muszą być edytowalne i nie powinny być formatowane. Najlepiej umieścić je w osobnych plikach (Word, Excell), a w tekście podstawowym wystarczy zaznaczyć ich położenie i numer kolejny. Jeśli są umieszczane w tekście, należy je oddzielić od tekstu tak jak śródtytuły i wzory.

Ilustracje i rysunki przeznaczone do wmontowania w tekst bez poprawek prosimy załączyć dodatkowo w formie plików TIF lub JPG o dobrej rozdzielczości.

Zachęcamy do składania propozycji wydawniczych wraz z wypełnioną ankietą wydawniczą.

Ankieta wydawnicza

 

APA 7