Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Economics

International Economics

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: V zmienione
Binding: paperback
Format: B5
18.00 €
Management and Quality Sciences

Zarządzanie projektami innowacyjnymi. Aplikacje w środowisku PLM

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
Management and Quality Sciences

Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
Psychology, Human Resources Management

Controlling personalny. W kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
Earth and the Environment Sciences

Ekologia

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €
Psychology, Human Resources Management

Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
Finance and banking

Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
Economics

Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej. Studium teoretyczno-empiryczne

Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
16.00 €
Management and Quality Sciences

Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości

Pages: 166
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
Finance and banking

Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and Eastern Europe

Pages: 326
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
16.00 €