Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Management and Quality Sciences

Druga twarz trzeciego sektora. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami pozarządowymi

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
24.00 €
Tourism, hospitality industry, geography

Metodologia badań nad turystyką Podstawy ontologiczne i epistemologiczne oraz rozwój historyczno-instytucjonalny

Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
Management and Quality Sciences

Zdolność absorpcyjna przedsiębiorstwa w relacji do dynamicznych zdolności menedżerskich

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
Management and Quality Sciences

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: III zmienione
Binding: paperback
Format: B5
21.00 €
Engineering and Technological Sciences

Cyfrowa analiza danych i procesów

Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 €
Economics

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konkurencyjności produkcji owczarskiej

Pages: 244
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
19.00 €
Engineering and Technological Sciences

Zarządzanie wiedzą inżynierską

Pages: 266
Publication date: 2024
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
21.00 €