Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr. hab. Pawłowi Czechowskiemu

23 września 2021 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr. hab. Pawłowi Czechowskiemu, wieloletniemu kierownikowi Katedry Prawa Rolnego i Systemu Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Warszawskiego. Księga została wydana nakładem PWE. Uroczystość była bardzo piękna i wzruszająca. Jubilatowi składamy najlepsze życzenia!