Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Makroekonomia. Zbiór zadań

Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega
ISBN: 978-83-208-2420-9
Pages: 320
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
9.35
number copies:

Niniejszy zbiór zadań został przygotowany jako opracowanie towarzyszące podręcznikowi Makroekonomia pod red. Alojzego Z. Nowaka i Tomasza Zalegi. Podstawowym jego celem jest ułatwienie studentom samodzielnej nauki makroekonomii. Zbiór zadań ma im pomóc w sprawdzeniu zdobytej wiedzy, a także ułatwić kształtowanie podstawowych umiejętności ekonomicznych – wnioskowania oraz testowania hipotez. Struktura zbioru zadań odpowiada w pełni strukturze podręcznika głównego. Opracowanie zostało podzielone na cztery części, które zawierają łącznie 19 rozdziałów merytorycznych – od zagadnień wprowadzających w problematykę makroekonomii, poprzez funkcjonowanie gospodarki w krótkim i długim okresie, po zagadnienia gospodarki światowej i problemy globalizacji. Przedstawiony zakres wiedzy pokrywa się z programem nauczania makroekonomii realizowanym w większości uczelni ekonomicznych w kraju. 


W gronie autorów książki są pracownicy naukowi z dużym doświadczeniem dydaktycznym, reprezentujący najznamienitsze ośrodki naukowe z całej Polski: Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Łódzki.


Książka jest adresowana głównie do studentów wyższych uczelni na kierunkach ekonomicznych, ale może również stanowić cenne źródło wiedzy dla studentów informatyki, prawa i administracji, socjologii, politologii, europeistyki, polityki społecznej czy dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zainteresuje też słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych.

 

 
Wprowadzenie
 
Część I
Wprowadzenie do makroekonomii
 
1. Podstawowe zagadnienia makroekonomii
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
2. Rachunek produktu społecznego
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
3. Model AD–AS
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
 
Część II
Gospodarka w krótkim okresie
 
4. Model gospodarki dwusektorowej w krótkim okresie
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
5. Wydatki konsumpcyjne
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
6. Wydatki inwestycyjne
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
7. Wielosektorowe modele równowagi w krótkim okresie
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
8. Budżet państwa i polityka fiskalna
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
9. Pieniądz. Polityka pieniężna
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
10. Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym. Polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
 
Część III
Gospodarka w długim okresie
 
11. Wzrost gospodarczy
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
12. Koniunktura gospodarcza
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
13. Rynek pracy i bezrobocie
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
14. Inflacja
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
15. Model pełnej równowagi makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
 
Część IV
Zagadnienia gospodarki światowej
 
16. Handel międzynarodowy
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
17. Bilans płatniczy i system kursu walutowego
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
18. Model gospodarki otwartej
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
19. Globalizacja a współczesny świat
Test wielokrotnego wyboru
Zadania
Odpowiedzi i rozwiązania zadań
Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended