Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Płaca minimalna

Anna Krajewska
ISBN: 978-83-208-2310-3
Pages: 152
Publication date: 2018
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

The book is mainly intended for members of scholar staff, students, business practitioners, politicians and trade unions activists, as well as for any persons wanting to learn more abut and better understand the problems, relevant to all citizens, concerning their income from work, old age security and potential for dignified living.

Farm tourism. The signum of tourism and rural areas ID: 886635764

“The book is one of few works dedicated to the phenomenon of farm tourism which presents such a broad scope of issues concerning the problems and pre-requisites of development of far tourism services and operation of tourist farms in Poland. The field is very topical and significant in the light of needs of contemporary science as well as practice, both agricultural and tourism-related.

 

The book should attract a broad range of readers: students of farm tourism, general tourism and related directions of studies (parts of the book useful in education include, among other things, subject for discussion and recommended literature, annexed at the end of each principal chapter), representatives of local governments (especially those actively involved in supporting the development of farm tourism, but also those who intend to follow that path), representatives of science, of tourism industry and of economic sciences, of agriculture and horticulture sectors (in particular persons considering to undertake business activity in farm tourism), and of course for the present service providers in the field of farm tourism”.

 

from the review by Professor Cezary Kwiatkowski, PhD

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1 Płaca minimalna. Historia, kwestie terminologiczne i teoretyczne
1.1. Istota rynku pracy
1.2. Płaca minimalna. Rys historyczny
1.3. Płaca minimalna w teorii ekonomii

 

2 Płaca minimalna. Przegląd badań empirycznych
2.1. Płaca minimalna a zatrudnienie i bezrobocie
2.2. Rola płacy minimalnej w zmniejszaniu nierówności i zwalczaniu ubóstwa
2.3. Wpływ płacy minimalnej na warunki pracy, kwalifikacje i bodźce pozapłacowe
2.4. Płaca minimalna a wydajność pracy i inflacja

 

3 Poziom i dynamika płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej
3.1. Poziom płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej
3.2. Dynamika płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej
3.3. Relacje między płacą minimalną i płacą przeciętną w krajach Unii Europejskiej
3.4. Płaca minimalna w dobie kryzysu globalnego
3.5. Płaca minimalna. Szerszy kontekst społeczny

 

4 Płaca minimalna w Polsce. Analiza danych statystycznych
4.1. Kształtowanie się płacy minimalnej w Polsce
4.2. Czy płaca minimalna szkodzi polskiej gospodarce?
4.2.1. Płaca minimalna a bezrobocie
4.2.2. Płaca minimalna a PKB, wydajność pracy i inflacja
4.2.3. Płaca minimalna a świadczenia społeczne
4.2.4. Płaca minimalna a szara strefa
4.2.5. Płaca minimalna a bankructwa przedsiębiorstw
4.2.6. Płaca minimalna a konkurencyjność gospodarki

 

5 Płaca minimalna a minimum socjalne w Polsce
5.1. Minimum socjalne dla różnych grup gospodarstw domowych
5.2. Czy jest wskazane regionalne zróżnicowanie płacy minimalnej w Polsce?
5.2.1. Zróżnicowanie płac w województwach
5.2.2. Regionalne zróżnicowanie stopy bezrobocia, PKB i nakładów inwestycyjnych
5.2.3. Minimum socjalne w układzie przestrzennym

 

6 Płaca minimalna w Polsce w 2017 r.

6.1. Płaca minimalna w wysokości 2000 zł
6.2. Minimalna stawka godzinowa
6.3. Konkluzje

 

Podsumowanie

 

Co dalej z płacą minimalną? Co oprócz płacy minimalnej?

 

Załączniki

 

Spis tablic

 

Spis rysunków

 

Spis załączników

 

Bibliografia

Anna Krajewska

Prof. dr hab. Anna Krajewska - pracownik Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki finansów publicznych, głównie podatków w krajach Unii Europejskiej oraz teorii podziału. Prowadziła wiele badań empirycznych dotyczących skutków prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki. Uczestniczyła w wielu polskich i zagranicznych programach badawczych. Przygotowywała ekspertyzy i raporty dla instytucji międzynarodowych i polskiego rządu.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €