Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Proces regionalnego różnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru byłej Jugosławii

Tadeusz Zienkiewicz
ISBN: 978-83-208-2220-5
Pages: 224
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
5.00 €
4.25
number copies:

W książce zostały pokazane społeczne i ekonomiczne zmiany zachodzące w krajach powstałych po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Autor przedstawił historyczne i polityczne czynniki zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze byłej Jugosławii, obecne zróżnicowanie (polityczne, społeczno-ekonomiczne) państw postjugosłowiańskich, ocenę obecnego zróżnicowania społeczno-ekonomicznego obszaru byłej Jugosławii, relacje między państwami powstałymi na obszarze byłej Jugosławii a Unią Europejską.

 

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinach: geografii, ekonomii, historii gospodarczej, a także publicystów ekonomicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Historyczne i polityczne uwarunkowania zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru byłej Jugosławii
1.1. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców
1.1.1. System polityczny
1.1.2. System gospodarczy
1.1.3. Rozpad państwa
1.2. Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii
1.2.1. System polityczny
1.2.2. System gospodarczy
1.2.3. Stosunki narodowościowe
1.3. Rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
1.3.1. Przyczyny geopolityczne
1.3.2. Przyczyny społeczno-ekonomiczne
1.3.3. Przebieg rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii

 

2. Zróżnicowanie państw postjugosłowiańskich
2.1. Systemy polityczne
2.2. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego
2.3. Przemiany narodowościowe

 

3. Ocena zróżnicowania społeczno-ekonomicznego obszaru byłej Jugosławii
3.1. Dynamika rozwoju państw postjugosłowiańskich
3.2. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego
3.3. Ocena wzajemnych powiązań gospodarczych

 

4. Obszar byłej Jugosławii a Unia Europejska
4.1. Stan integracji z Unią Europejską
4.2. Ekonomiczne uwarunkowania integracji państw postjugosłowiańskich z Unią Europejską
4.3. Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej na obszarze byłej Jugosławii

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tablic

 

Spis rysunków

 

Aneks statystyczny

Tadeusz Zienkiewicz
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €