Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki

Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski
ISBN: 978-83-208-1913-7
Pages: 236
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
12.00
Ask about product

Technological progress is one of universally accepted factors of economic growth. Whereas the research in the nature and influence of new production methods upon economic growth and business cycles have a long history, there is no single consistent theory explaining mechanisms of an impact technological changes have upon the economy. R. Solow argued that the influence of technological progress upon the economy is not directly measurable, but it may be defined indirectly as economic growth not otherwise explained. This way, technological progress has become a “measure of our ignorance”, according to M. Abramovitz (Z. Griliches, 1995, p. 3).
The key problem analyzed in the monograph are foreign technological shocks and the impact the have on national economy. From the point of view of Polish economy, most innovations emerge externally and only later on is transferred to Poland as a result of the process of international diffusion. The channels of knowledge flow among respective entities are well recognized in economic literature – their relative significance depends on the way we define knowledge.

Wstęp
 
1. Szoki technologiczne — pojęcie, geneza, identyfikacja
1.1. Postęp techniczny w modelach wzrostu gospodarczego (Szymon Truskolaski)
1.2. Taksonomia szoków technologicznych (Wanda Nowara, Katarzyna Szarzec)
1.3. Metody pomiaru zmiany technologicznej (Szymon Truskolaski)
 
2. Źródła i uwarunkowania szoków technologicznych
2.1. Globalizacja (Ewa Mińska-Struzik)
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (Wanda Nowara)
2.3. Handel zagraniczny (Ewa Mińska-Struzik)
 
3. Szoki technologiczne — ujęcie modelowe
3.1. Teoria podkreślająca zróżnicowanie generacji kapitału fizycznego (vintage-capital) (Szymon Truskolaski)
3.2. Koncepcja „menu technologicznego” (Szymon Truskolaski)
 
4. Diagnoza innowacyjności gospodarki Polski
4.1. Wskaźniki innowacyjności gospodarki Polski (Wanda Nowara, Katarzyna Szarzec)
4.2. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw (Szymon Truskolaski)
4.3. Dyfuzja innowacji wśród polskich konsumentów — wyniki badań (Wanda Nowara, Katarzyna Szarzec)
 
5. Szoki technologiczne w Polsce
5.1. Pomiar jakości kapitału fizycznego (Szymon Truskolaski)
5.2. Zmiany jakości importowanych maszyn w polskim sektorze wytwórczym i budownictwie (Szymon Truskolaski)
5.3. „Menu technologiczne” w Polsce — egzemplifikacja (Szymon Truskolaski)
5.4. Narzędzia polityki innowacyjnej w Polsce (Szymon Truskolaski)
 
Bibliografia

Tomasz Rynarzewski
Tomasz Rynarzewski

Professor of economics, Dean at the Faculty of International Economy in the Poznan University of Economics and Business, head of the Chair of International Economic Relations.

Scientific interests: international economic relations, international trade policy, processes of economic integration.

Author and co-author of many scientific publications.

Szymon Truskolaski

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of International Economic Relations at the Faculty of International Economy, in the Poznan University of Economics and Business. Scientific interests: international diffusion of technologies, technological progress, economic growth.

Scientific editor and co-author of books: Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki (Consequences of foreign technological shocks for the Polish economy, PWE, 2010).

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €