Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje. Przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Redakcja naukowa Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik
ISBN: 978-83-208-2066-9
Pages: 160
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
Ask about product

The book analyzes mechanisms along which the processes of social development influence the economy. In particular, the issues covered include the scale of trade turnover and the inflow of direct foreign investments that stimulate the economic growth and are expected to generate feedback in the form of improved life quality. The Authors present as follows: the essence and importance of social development, with its measures, changes in the level of social development in countries of Central and Eastern Europe, dependences between social development and international trade, dependences between social development and an inflow of direct foreign investments.

 

The book is addressed to students of economics, management, and international economic relations.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Rozwój społeczny a umiędzynarodowienie gospodarki — przegląd literatury (Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik, Jan J. Michałek)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Stan wiedzy o wpływie rozwoju społecznego na handel i BIZ
1.2.1. Rozwój społeczny a handel międzynarodowy
1.2.2. Rozwój społeczny a napływ BIZ
1.3. Hipotezy badawcze
1.4. Wątpliwości wokół kierunku przyczynowości — czy otwartość gospodarki
wpływa na rozwój społeczny?
1.5. Podsumowanie

 

Rozdział 2. Mierniki rozwoju społecznego (Dagmara Mycielska, Jan J. Michałek)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wskaźnik HDI i jego komponenty
2.3. Inne mierniki rozwoju społecznego
2.3.1. Indeks Giniego
2.3.2. Mierniki nierówności ze względu na płeć
2.3.3. Indeks wolności i swobód obywatelskich
2.3.4. Inne wskaźniki wykorzystywane w badaniach empirycznych
2.4. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Zmiany poziomu rozwoju społecznego w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Agnieszka Pugacewicz)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wskaźnik rozwoju społecznego
3.3. Wskaźnik oczekiwanej długości życia
3.4. Wskaźnik dochodowy
3.5. Wskaźnik edukacyjny
3.6. Porównanie wskaźników HDI i wskaźników składowych w krajach
Europy Środkowej i Wschodniej
3.7. Indeks Giniego
3.8. Wskaźnik równouprawnienia ekonomicznego i politycznego kobiet
(GEM) oraz wskaźnik nierówności ze względu na płeć (GII)
3.9. Indeks wolności i swobód obywatelskich
3.10. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Zależności między rozwojem społecznym a handlem międzynarodowym (Andrzej Cieślik, Jan J. Michałek, Jerzy Mycielski)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metoda badania
4.3. Źródła danych statystycznych dla użytych zmiennych .
4.4. Wyniki badań empirycznych
4.5. Podsumowanie

 

Rozdział 5. Rozwój społeczny a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Michał Brzozowski, Łukasz Goczek)
5.1. Wprowadzenie
5.2. Metoda badania
5.3. Determinanty zagregowanego napływu kapitału długoterminowego
5.4. Determinanty bilateralnych przepływów kapitału długoterminowego
5.5. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziomie
przedsiębiorstw
5.6. Podsumowanie

 

Aneks do rozdziału 5

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Jan J. Michałek
Michał Brzozowski
Andrzej Cieślik
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €