Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Finansowe aspekty globalizacji

Redakcja naukowa Bogumiła Szopa
ISBN: 978-83-208-2232-8
Pages: 166
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

We współczesnym świecie przepływy finansowe pomiędzy krajami zdominowały gospodarkę. Autorzy przeanalizowali zmiany rynków finansowych i na rynkach finansowych pod wpływem procesów globalizacyjnych, skupiając uwagę na:

 

podstawowych wymiarach globalizacji,

 

istocie globalizacji finansowej,

 

roli rynków finansowych,

 

cykliczności rozwoju w globalizującej się gospodarce,

 

globalizacji wymiany handlowej i handlu usługami,

 

międzynarodowych przepływach kapitału (bezpośrednich inwestycjach zagranicznych),

 

globalnym bezpieczeństwie,

 

roli Chin we współczesnej gospodarce światowej.

 

Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny: ekonomii, finansów, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Globalizacja finansowa z perspektywy ekonomii
Bogumiła Szopa

 

1.1. Wstęp
1.2. Podstawowe wymiary globalizacji
1.2.1. Sektor usług
1.2.2. Sektor finansowy
1.2.3. Korporacje transnarodowe
1.2.4. Obszar natury antropologicznej
1.2.5. Migracje
1.2.6. Obszar społeczny
1.3. Globalizacja finansowa w kilku odsłonach
1.3.1. Przesłanki i ewolucja
1.3.2. Rozwój usług bankowych
1.3.3. Globalizacja sprawozdawczości finansowej
1.3.4. Główne konsekwencje
1.4. Międzynarodowa integracja polityki finansowej
1.5. Podsumowanie

 

2. Rynki finansowe w globalnej gospodarce
Michał Michorowski, Artur Pollok

 

2.1. Wstęp
2.2. Przyczyny globalizacji rynków finansowych
2.3. Sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych
2.4. Problem globalnej nierównowagi
2.5. Niestabilność rynków finansowych
2.6. Podsumowanie

 

3. Cykliczność rozwoju w globalizującej się gospodarce
Bogumiła Szopa

 

3.1. Wstęp
3.2. Cykle koniunkturalne i ogólne ich mechanizmy
3.3. Cykliczność w kontekście procesów globalizacyjnych
3.4. Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce
3.5. Podsumowanie

 

4. Globalizacja wymiany handlowej
Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes

 

4.1. Wstęp
4.2. Determinanty rozwoju międzynarodowego handlu towarami
4.3. Zmiany struktury geograficznej handlu międzynarodowego
4.4. Zmiany struktury przedmiotowej

 

5. Handel usługami w warunkach globalizacji
Dominika Choroś-Mrozowska, David Clowes

 

5.1. Wstęp
5.2. Pojęcia, specyfika i determinanty międzynarodowego handlu usługami
5.3. Struktura geograficzna i towarowa
5.4. Nowe formy międzynarodowego handlu usługami
5.5. Tendencje w międzynarodowym handlu usługami

 

6. Międzynarodowe przepływy kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
Dominika Choroś-Mrozowska

 

6.1. Wstęp
6.2. Podstawowe pojęcia, rodzaje i determinanty BIZ
6.3. Główne motywy realizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich
6.4. Globalne tendencje w przepływach BIZ
6.5. Aktualne regionalne tendencje w napływie BIZ
6.6. Bieżące trendy w odpływach BIZ w przekroju regionalnym

 

7. Wybrane aspekty bezpieczeństwa globalnego – model „potęgi”
David Clowes

 

7.1. Wstęp
7.2. Globalne wydatki na obronę
7.3. Istota modelu „potęgi”
7.3.1. Masa krytyczna
7.3.2. Potencjał gospodarczy
7.3.3. Siła militarna
7.4. Stabilność finansowa
7.5. „Potęga” kraju i stabilność finansowa – wyniki i ich interpretacja .
7.6. Podsumowanie

 

8. Chiny w globalizującej się gospodarce – studium przypadku
Dominika Choroś-Mrozowska

 

8.1. Chińskie otwarcie na świat
8.2. Miejsce Chin w gospodarce globalnej
8.3. Chiny w organizacjach regionalnych i międzynarodowych
8.3.1. Chiny w Światowej Organizacji Handlu (WTO)
8.3.2. Chiny a współpraca regionalna

Redakcja naukowa Bogumiła Szopa
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 46 €
Recommended