Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna

Piotr Ciżkowicz
ISBN: 978-83-208-1862-8
Pages: 168
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
12.00
Ask about product

The book discusses the impact of inflation upon investments and the influence the investments have on the effects of monetary policy aimed at ensuring low rates of inflation. The Author presented as follows:

·         an analysis of the influence inflation has on investments made by enterprises in the light of tax legislation.


The book is addressed to lecturers and students of economics, management, finance, as well as to readers professionally involved in the operation of financial and capital markets.

Spis treści

PRZEDMOWA - Leszek Balcerowicz
WPROWADZENIE 
 

1. INFLACJA A INWESTYCJE W MONETARNYCH MODELACH WZROSTU
1.1. Monetarne modele równowagi ogólnej
1.1.1. Pieniądz jako substytut kapitału
1.1.2. Pieniądz jako bezpośrednie źródło użyteczności
1.1.2.1. Modyfikacja 1: Elastyczna podaż pracy
1.1.2.2. Modyfikacja 2: Pieniądz w funkcji produkcji
1.1.3. Pieniądz jako pośrednie źródło użyteczności
1.1.3.1. Pieniądz jako narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych
Modele kosztów zakupów
Modele czasu zakupów
1.1.3.2. Pieniądz a ograniczenie finansowe
1.1.4. Wnioski z monetarnych modeli egzogenicznego wzrostu
1.2. Monetarne modele poszukiwań
1.2.1. Funkcjonowanie rynku - znaczenie pieniądza w procesie zawierania transakcji
1.2.2. Inflacja a akumulacja kapitału
1.2.3. Wnioski z monetarnych modeli poszukiwań

 
2. INFLACJA - RYNEK KAPITAŁOWY - INWESTYCJE
2.1. Rynek kapitałowy: ujęcie neoklasyczne a asymetria informacji
2.1.1. Rynek kapitałowy w ujęciu neoklasycznym
2.1.2. Rynek kapitałowy w warunkach asymetrii informacji
2.2. Inflacja a skutki asymetrii informacji na rynku kapitałowym dla inwestycji przedsiębiorstw
2.2.1. Koncepcje teoretyczne
2.2.2. Empiryczna weryfikacja teorii

 
3. INFLACJA - NIEPEWNOŚĆ - INWESTYCJE
3.1. Niepewność i ryzyko - wyjaśnienie pojęć
3.2. Wpływ inflacji na inwestycje poprzez kanał niepewności
3.2.1. Inflacja jako źródło niepewności
3.2.2. Niepewność jako determinanta inwestycji
3.2.2.1. Koncepcje teoretyczne
3.2.2.2. Empiryczna weryfikacja teorii

 
4. INFLACJA - SYSTEM PODATKOWY - INWESTYCJE
4.1. Koncepcje teoretyczne
4.1.1. Inflacja i system podatkowy a koszt użytkowania kapitału
4.1.2. Koszt użytkowania kapitału a inwestycje
4.2. Empiryczna weryfikacja teorii

 
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI PIENIĘŻNEJ
BIBLIOGRAFIA

Piotr Ciżkowicz
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €