Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

THE ROLE OF FINANCIALIZATION IN THE OPERATION OF THE ECONOMY

Agata Gemzik-Salwach
ISBN: 978-83-208-2541-1
eISBN: 978-83-208-2543-5
Pages: 316
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
22.00 €
18.70
Lowest price in last 30 days: 18.70
19.00
number copies:

Financialization is understood as an increase in the importance of financial motives, financial markets and actors of the financial scene and financial institutions that cause consequences for the economy and social life. This phenomenon is placed on a par with such trends as globalization or liberalization and is an important feature of contemporary capitalism. Financialization may play a beneficial role in the functioning of the economy and shaping its components, as it increases the potential for financing its development and introduces motivation to increase the efficiency of management. At the same time, however, it causes many unfavourable effects, an example of which is the global financial crisis of 2008–2011 and its consequences. The book presents the results of extensive empirical research presenting the role of financialization in the economy and assessing this role. The originality of the study lies in the fact that the research takes into account a wide spectrum of the impact of this phenomenon, including its role in shaping the condition of households and social behaviour.

Wprowadzenie 

Rozdział 1. Zjawisko finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki

1.1. Pojęcie finansjalizacji 
1.2. Finansjalizacja jako proces zachodzący we współczesnej gospodarce
1.3. Przyczyny, przejawy i skutki finansjalizacji 
1.4. Kierunki badań nad finansjalizacją 
1.5. Zjawisko finansjalizacji w różnych nurtach ekonomii 
1.6. Wnioski 

Rozdział 2. Wymiary finansjalizacji i zmienne obrazujące funkcjonowanie gospodarki 

2.1. Wymiary finansjalizacji 
2.2. Szacunki wymiarów finansjalizacji 
2.3. Zmienne obrazujące funkcjonowanie gospodarki 
2.4. Szacunki zmiennych obrazujących funkcjonowanie gospodarki 
2.5. Wnioski 
 

Rozdział 3. Redukcja liczby zmiennych przeznaczonych do modelu badawczego 

3.1. Redukcja liczby zmiennych obrazujących wymiary finansjalizacji 
3.2. Redukcja liczby zmiennych obrazujących funkcjonowanie gospodarki w grupach zmiennych 
3.3. Redukcja liczby zmiennych obrazujących funkcjonowanie gospodarki w całym badanym zbiorze 
3.4. Wnioski 
 

Rozdział 4. Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki w wymiarze makroekonomicznym i w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

4.1. Zastosowana metoda badawcza 
4.2. Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki w wymiarze makroekonomicznym 
4.3. Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
4.4. Wnioski 
 

Rozdział 5. Rola finansjalizacji w kształtowaniu sytuacji gospodarstw domowych i zachowań społecznych oraz w funkcjonowaniu gospodarki jako całości 

5.1. Zastosowana metoda badawcza 
5.2. Rola finansjalizacji w kształtowaniu sytuacji gospodarstw domowych i zachowań społecznych 
5.3. Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki jako całości 
5.4. Wnioski 

 

Zakończenie 

Bibliografia 

Aneks 1. Pożądane kierunki zmian zmiennych obrazujących funkcjonowanie gospodarki 

Aneks 2. Aneks badawczy 

Spis tabel 

Spis rysunków 

Agata Gemzik-Salwach
Agata Gemzik-Salwach

Agata Gemzik-Salwach – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Dziekan Kolegium Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, wcześniej Prodziekan ds. kierunków Zarządzanie, Ekonomia, Finanse oraz kierownik Katedry Finansów. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych z ekonomii i finansów. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego trzech międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji. Kierownik grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącego badań nad finansjalizacją. Wyniki swoich badań naukowych prezentowała m.in. na konferencjach w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) i w Kolonii (Niemcy).

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €