Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie finansami

Andrzej Rutkowski
ISBN: 978-83-208-1663-1
eISBN: 978-83-208-2195-6
Pages: 527
Publication date: 2006
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Format: B5

Jest to kolejne zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych i w taki sposób, a wiedza ta mogła służyć w praktyce. W obecnym wydaniu Autor uwzględnił zmiany, które zaszły w polskim prawie regulującym funkcjonowanie przedsiębiorstw, m.in. nowy kodeks spółek handlowych, zmiany w ustawodawstwie dotyczącym rachunkowości, leasingu podatków.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Wprowadzenie do finansów firmy
2. Analiza strukturalna sprawozdań finansowych
3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
4. Analiza progu rentowności
5. Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita
6. Wartość pieniądza w czasie
7. Decyzje inwestycyjne
8. Długoterminowe źródła finansowania
9. Koszt kapitału
10. Leasing
11. Planowanie przepływów pieniężnych
12. Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe
13. Zarządzanie zapasami
14. Zarządzanie kredytem kupieckim
15. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
16. Plan finansowy

 

Tablice wartości pieniądza w czasie

 

Bibliografia

 

Indeks

Andrzej Rutkowski
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €