Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zasady podatkowe w teorii i praktyce

Maria Kosek-Wojnar
ISBN: 978-83-208-2036-2
Pages: 216
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
Ask about product

The book addresses a frequently discussed subject of how individual taxes and the entire taxation systems should be structured. In it, the Author presented the following: taxes as financial fundament for activities of the state, imposing and collecting taxes by the state, tax principles as criteria of evaluation of taxes, the principle of tax fairness, tax principles and the distribution of tax burdens, tax ability, postulates directed at the taxation system.
 
The book is intended both for scholars dealing with tax issues, students, and anybody interested in taxation issues.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Podatek jako finansowa podstawa działalności państwa
1.1. Przesłanki istnienia państwa
1.2. Krytyka jakiejkolwiek ingerencji państwa w życie gospodarcze i społeczne w doktrynie liberalnej
1.2.1. Przesłanki ograniczania roli państwa w życiu gospodarczym
1.2.2. Uzasadnienie dla nierówności społecznych
1.3. Rola państwa w świetle neoliberalnych poglądów nurtu indywidualistycznego
1.3.1. Krytyka państwa w ujęciu L. von Misesa
1.3.2. Zniewolenie jednostki przez państwo
1.3.3. Krytyka wydatków państwa na ochronę socjalną
1.3.4. Kontrowersje wokół państwa w okresie transformacji ustrojowej
1.4. Argumenty na rzecz roli państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego obywateli
1.5. Państwo jako zło moralne — radykalna wersja liberalizmu w poglądach libertarian
1.6. Teorie preferujące aktywną rolę państwa w życiu gospodarczym i społecznym
1.6.1. Próba rozwiązania konfliktu między interesem prywatnym a pub-licznym — problem interwencjonizmu
1.6.2. Nurt keynesowski i neokeynesowski
1.6.3. Państwo w gospodarce socjalistycznej
1.6.4. Opieka państwa nad obywatelem od kołyski aż po grób
1.6.5. Państwo w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej — ordoliberalizm
1.7. Spojrzenie na cele i funkcje państwa z perspektywy XXI wieku

 

Rozdział 2. Państwo czynnym podmiotem podatku
2.1. Legitymizacja władz publicznych do nakładania i poboru podatków
2.1.1. Polityczny aspekt legitymizacji władz publicznych do nakładania podatków
2.1.2. Moralne uzasadnienie nakładania podatków
2.2. Teorie leżące u podstaw legitymizacji nakładania podatków
2.2.1. Ekwiwalentność świadczeń pomiędzy państwem a podatnikiem
2.2.2. Zdolność dochodowa jako przyczyna nakładania podatków
2.3. Państwo suwerenem podatkowym

 

Rozdział 3. Zasady podatkowe jako kryteria oceny podatków
3.1. W poszukiwaniu wzorca — istota zasad podatkowych
3.2. Nieufność wobec państwa — postulaty zabezpieczenia praw i interesów podatnika
3.3. Pierwsze próby kompromisu w zakresie zabezpieczenia interesów podatnika i państwa
3.3.1. Przesłanki szukania kompromisu — szkoła historyczna
3.3.2. Koncepcje zasad podatkowych A. Schäffle’a i L. von Steina
3.3.3. Podatkowy opus A. Wagnera
3.3.4. Wkład przedstawicieli szkoły historycznej do rozwoju myśli podatkowej
3.4. Współczesne ujęcie zasad podatkowych

 

Rozdział 4. Zasada sprawiedliwości podatkowej fundamentalną zasadą podatkową
4.1. Trudność zdefiniowania pojęcia sprawiedliwość podatkowa
4.2. Powszechność podatku a problem dyskryminacji podatkowej
4.2.1. Istota powszechności opodatkowania
4.2.2. Problem dyskryminacji podatkowej
4.3. Problem równego opodatkowania
4.3.1. Istota równego opodatkowania
4.3.2. Różne odcienie równości w świetle koncepcji egalitarnych
4.4. Sprawiedliwość podatkowa a sprawiedliwość społeczna

 

Rozdział 5. Zasady podatkowe a problem rozkładania ciężarów podatkowych
5.1. Określanie wysokości ciężarów podatkowych
5.1.1. Dylemat wyznaczania granic opodatkowania
5.1.2. Ciężary podatkowe współczesnych państw
5.2. Dylematy wyboru przedmiotu opodatkowania
5.2.1. Kryteria wyboru
5.2.2. Jeden przedmiot opodatkowania — jeden podatek
5.2.3. Idea rozkładania ciężarów podatkowych w koncepcjach klasyków
5.3. Podatki osobiste i podatki rzeczowe jako podstawa bazy podatkowej
5.3.1. Istota podatków rzeczowych
5.3.2. Pomysłowość w poszukiwaniu przedmiotów opodatkowania
5.3.3. Zalety i wady podatków rzeczowych w świetle zasad podatkowych
5.3.4. Pogłówne i inne podatki osobiste sensu stricto
5.4. Podatki bezpośrednie i podatki pośrednie jako podstawa bazy podatkowej
5.4.1. Kryteria wyodrębnienia podatków bezpośrednich i pośrednich
5.4.2. Podatki bezpośrednie i pośrednie w systemach podatkowych współ-czesnych państw

 

Rozdział 6. Zdolność dochodowa jako podstawa bazy podatkowej
6.1. Dochód jako przedmiot opodatkowania
6.1.1. Podatkowa interpretacja dochodu
6.1.2. Problem personalizacji podatku dochodowego od osób fizycznych
6.2. Sporne elementy konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych
6.2.1. Koncepcje negatywnego podatku dochodowego
6.2.2. Argumenty za wprowadzeniem podatku liniowego
6.2.3. Uzasadnianie stosowania progresji podatkowej
6.3. Wydatki konsumpcyjne jako przedmiot opodatkowania
6.4. Baza podatkowa oparta na majątku podatnika

 

Rozdział 7. Postulaty pod adresem systemu podatkowego
7.1. Istota systemu podatkowego
7.2. Postulatywny system podatkowy
7.3. Problem neutralności systemu podatkowego
7.4. Spójność systemu podatkowego
7.4.1. Spójność wewnętrzna
7.4.2. Spójność zewnętrzna
7.5. Stabilność systemu podatkowego
7.5.1. Determinanty zmian systemu podatkowego
7.5.2. Koncepcje zapewnienia stabilności systemu podatkowego
7.6. Przejrzystość systemu podatkowego
7.6.1. Mały stopień komplikacji
7.6.2. Problem iluzji fiskalnej
7.7. Efektywność systemu podatkowego
7.7.1. Zasada sprawiedliwości podatkowej jako rdzeń zasad podatkowych
7.7.2. Sprawiedliwość podatkowa a efektywność systemu podatkowego
7.7.3. Efektywność opodatkowania a trwała wydajność podatków

 

Podsumowanie

 

Załączniki

 

Bibliografia

Maria Kosek-Wojnar
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €