Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój

Redakcja naukowa Danuta Rucińska
ISBN: 978-83-208-1998-4
Pages: 336
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
Additional information: Współautorzy: Jan Burnewicz, Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Hanna Klimek, Hubert Kołodziejski, Stanisław Miecznikowski, Tomasz Nowosielski, Andrzej Ruciński, Danuta Rucińska, Stanisław Szwankowski, Dariusz Tłoczyński, Krystyna Wojewódzka-Król, M
12.00
Ask about product

Problems related with monitoring of transformations, functioning and development of the Polish market of transport services encouraged the Authors of the book to diagnose the present condition of this market of services, define the directions and strategies of its further growth in the context of contemporary conditions and adaptive potential of the supply side (of market-based offer of services) in terms of adaptation to future needs and expectations of users of the transport sector.
The Authors of the book The Polish market of transport services in particular focused their considerations upon the following:
·  description of the transport services market,
·  market of transport services as economic and social structure,
·  competition on transport services market,
·  state intervention on the transport services market,
·  market research in the transport services market,
·  strategies of functioning and development of the transport services market,
·  the Polish market of aviation, road, railroad, sea, inland waters and urban transport.


Co-Authors: Jan Burnewicz, Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Hanna Klimek, Hubert Kołodziejski, Stanisław Miecznikowski, Tomasz Nowosielski, Andrzej Ruciński, Danuta Rucińska, Stanisław Szwankowski, Dariusz Tłoczyński, Krystyna Wojewódzka-Król, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski.


The Authors prepared this book especially for the following types of readers:
·  authorities in local governments and bodies of state administration;
·  managers of enterprises involved in transport and management of infrastructure;
·  representatives of capital groups interested in investing in the Polish market;
·  scholar and research circles, including students interested in problems of transport.
 

SPIS TREŚCI
 
O Autorach
Wstęp
 
Rozdział 1. Charakterystyka rynku usług transportowych
1.1. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa
1.2. Systematyka rynku
1.3. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne
1.4. Uwarunkowania rozwoju i przeobrażenia
1.5. Rynek usług transportowych a procesy gospodarowania
 
Rozdział 2. Rynek usług transportowych jako struktura ekonomiczna i społeczna
2.1. Zjawiska i procesy rynkowe
2.2. Ekonomiczne relacje na rynku usług transportowych
2.3. Społeczne relacje na rynku na rynku usług transportowych
2.4. Rynkowe zachowania podmiotów − uwarunkowania, systematyka
 
Rozdział 3. Konkurencja na rynku usług transportowych
3.1. Mechanizm konkurencji − funkcje, elementy, podstawy
3.2. Formy i intensywność konkurencji
3.3. Instrumenty i rodzaje konkurencji
3.4. Przewaga konkurencyjna − źródła, rodzaje, skutki
 
Rozdział 4. Interwencjonizm państwa na rynku usług transportowych
4.1. Przesłanki i czynniki interwencjonizmu państwa
4.2. Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa
4.3. Instrumenty interwencjonizmu państwa
4.4. Interwencjonizm bezpośredni i pośredni
 
Rozdział 5. Badania rynku usług transportowych
5.1. Istota i obszary badań
5.2. Źródła i metody badań marketingowych
5.3. Badania potrzeb przewozowych i popytu
5.4. Badania preferencji przewozowych i zachowań transportowych
5.5. Badania wielkości rynku i rynkowego potencjału przedsiębiorstw transportowych
 
Rozdział 6. Strategie funkcjonowania i rozwoju rynku usług transportowych
6.1. Strategia jako narzędzie i proces kształtowania rynku
6.2. Niektóre strategie na rynku usług transportowych
6.3. Wybór i aplikacje strategii
6.4. Alianse, fuzje i przejęcia na rynku usług transportowych
 
Rozdział 7. Polski rynek usług transportu samochodowego
7.1. Charakterystyka rynku
7.2. Problemy funkcjonowania rynku
7.3. Przemiany na rynku
7.4. Kierunki rozwoju rynku
 
Rozdział 8. Rynek usług transportu kolejowego
8.1. Rynek usług transportu kolejowego z uwzględnieniem Europy i Polski
8.2. Segmentacja polskiego rynku
8.3. Przemiany na rynku
8.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku
 
Rozdział 9. Polski rynek usług transportu lotniczego
9.1. Charakterystyka rynku
9.2. Problemy funkcjonowania rynku
9.3. Przemiany na rynku
9.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku
 
Rozdział 10. Polski rynek usług transportu wodnego śródlądowego
10.1. Charakterystyka rynku
10.2. Problemy funkcjonowania rynku
10.3. Przemiany na rynku
10.4. Kierunki rozwoju rynku
 
Rozdział 11. Rynek usług transportu morskiego z uwzględnieniem Polski
11.1. Charakterystyka rynku
11.2. Problemy funkcjonowania rynków żeglugowych i portowych
11.3. Przemiany na rynku
11.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku
 
Rozdział 12. Rynek usług transportu miejskiego w Polsce
12.1. Charakterystyka rynku
12.2. Problemy funkcjonowania rynku
12.3. Przemiany na rynku
12.4. Kierunki rozwoju rynku
 
Podsumowanie
Literatura
 

Redakcja naukowa Danuta Rucińska
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €