Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Współczesna polityka transportowa

Redakcja naukowa Włodzimierz Rydzkowski
ISBN: 978-83-208-2282-3
Pages: 296
Publication date: 2017
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Ask about product

Transport belongs to the most important sectors of economy. Its contribution to the economic growth is substantial and the number of jobs it creates is enormous. Changes taking place in contemporary world influence changes in transport policy. In their book the Authors discussed as follows: the assumptions of contemporary transport policy, paradigms of development of transport in the European Union, the place of transport in the concept of sustainable development, transport corridors as tools of the European Union’s transport policy, transport policy in the railroad sector, international road transport, the aviation transport market, functioning and development of sea harbors, inland waterways transport, transport policy in cities and agglomerations, logistical aspects of European transport policy.

 

The book is mainly intended for lecturers and students in faculties of economics in various types of universities.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Istota polityki transportowej w świetle wyzwań XXI w.
1.1. Polityka transportowa jako obszar polityki sektorowej państwa
1.2. Determinanty współczesnej polityki transportowej
1.3. Zasady określające jakość współczesnej polityki transportowej
1.4. Nowoczesne podejście do metod polityki transportowej
Bibliografia

 

2. Zrównoważony rozwój sektora transportu w polityce Unii Europejskiej
2.1. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego
2.2. Założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w europejskiej polityce gospodarczej
2.3. Sektor transportu w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju
2.4. Przegląd instrumentów w realizacji wspólnej polityki transportowej w kierunku zrównoważonego rozwoju transportu
Bibliografia

 

3. Paradygmaty rozwoju transportu Unii Europejskiej
3.1. Przesłanki wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej
3.2. Paradygmat decoupling
3.3. Paradygmat shift
3.4. Paradygmat dekarbonizacji
Bibliografia

 

4. Korytarze transportowe jako instrument współczesnej polityki transportowej Unii Europejskiej
4.1. Istota koncepcji korytarzy transportowych
4.2. Rozwój podejścia korytarzowego oraz sieci TEN-T w latach 2004–2010
4.3. Rozwój podejścia korytarzowego oraz sieci TEN-T w latach 2011–2016
Bibliografia

 

5. Problemy wdrażania europejskiej polityki transportowej w sektorze kolejowym w latach 1990–2015
5.1. Okresowe raporty Komisji Europejskiej
5.2. Badania skuteczności europejskiej polityki transportowej w sektorze kolejowym
Bibliografia

 

6. Kierunki polityki transportowej Unii Europejskiej w sektorze kolejowym
6.1. Czwarty pakiet kolejowy — część techniczna
6.2. Czwarty pakiet kolejowy — część polityczna
Bibliografia

 

7. Międzynarodowy transport drogowy w świetle europejskiej i krajowej polityki transportowej
7.1. Wybrane akty prawne polskie i wspólnotowe regulujące transport drogowy
7.2. Funkcjonowanie międzynarodowego transportu samochodowego ładunków
7.3. Przewozy ładunków międzynarodowym transportem drogowym
Bibliografia

 

8. Rynek usług transportu lotniczego a współczesna polityka transportowa
8.1. Rynek usług transportu lotniczego
8.2. Polski i europejski transport lotniczy w dokumentach strategicznych
8.3. Polski transport lotniczy w wybranych regionalnych dokumentach strategicznych
Bibliografia

 

9. Europejska polityka funkcjonowania i rozwoju portów morskich
9.1. Porty morskie w systemie transportowym Unii Europejskiej
9.2. Proces liberalizacji dostępu do rynku usług portowych w Unii Europejskiej
9.3. Porty morskie w polityce rozwoju infrastruktury transportowej w Europie
9.4. Wyzwania środowiskowe w funkcjonowaniu i rozwoju portów morskich
Bibliografia

 

10. Transport wodny śródlądowy w świetle idei zrównoważonego rozwoju
10.1. Polityka zrównoważonego rozwoju
10.2. Przesłanki społeczne rozwoju transportu wodnego śródlądowego
10.3. Przesłanki ekologiczne rozwoju transportu wodnego śródlądowego
10.4. Przesłanki ekonomiczne rozwoju transportu wodnego śródlądowego
Bibliografia

 

11. Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach
11.1. Specyfika funkcjonowania transportu w miastach i aglomeracjach
11.2. Cele polityki transportowej w miastach i aglomeracjach
11.3. Instrumenty polityki transportowej w miastach i aglomeracjach
11.4. Kierunki rozwoju polityki transportowej w miastach i aglomeracjach
Bibliografia

 

12. Logistyczne aspekty europejskiej polityki transportowej
12.1. Logistyka w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej
12.2. Europejska Technologiczna Platforma Logistyczna — projekt ALICE
12.3. Polska Logistyczna Platforma Technologiczna — projekt LOGOS
12.4. Podsumowanie
Bibliografia

Redakcja naukowa Włodzimierz Rydzkowski
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €