Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług

Redakcja naukowa Anna Dąbrowska
ISBN: 978-83-208-2090-4
Pages: 206
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

In today’s world, services belong to the key areas of consumer protection and education. Basing on this assumption, the Authors present as follows: the European Union’s consumer policy and consumer law; situation of consumers on the market of market of financial, tele-communication and postal services, as well as on the market of trade, catering and tourism-related services; areas of infringement of consumer rights in contracts signed with consumers; the awareness of consumer rights, the role of education in raising the consumer knowledge, and perception of the consumer awareness on the part of service providers.

 

The book is addressed to consumers to whom the knowledge provided thereby may be useful in consolidating their position on the services market; to institutions that shape consumer policy, organizations dealing with consumer rights, as well as lecturers and students in the faculties of economics.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Znaczenie polityki konsumenckiej w budowaniu rynku wewnętrznego
1.1. Charakterystyka rynku wewnętrznego
1.2. Priorytety polityki konsumenckiej Unii Europejskiej
1.3. Prawa konsumentów w Unii Europejskiej

 

2. Pozycja i formy aktywności konsumentów na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i pocztowych
2.1. Specyfika rynku usług finansowych
2.1.1. Usługi bankowe w Polsce
2.1.2. Konsument na rynku usług bankowych
2.1.3. Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce
2.1.4. Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych
2.2. Charakterystyka rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych
2.2.1. Rozwój usług telekomunikacyjnych w Polsce
2.2.2. Postrzeganie usług telekomunikacyjnych przez konsumentów
2.2.3. Specyfika usług pocztowych
2.2.4. Korzystanie z usług pocztowych przez konsumentów

 

3. Sytuacja konsumentów na rynku usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych
3.1. Usługi handlowe w Polsce
3.1.1. Konsument na rynku usług handlowych
3.2. Specyfika usług gastronomicznych
3.2.1. Rozwój usług gastronomicznych w Polsce
3.2.2. Konsument na rynku usług gastronomicznych
3.3. Charakterystyka usług turystycznych
3.3.1. Rynek usług turystycznych w Polsce
3.3.2. Konsument na rynku usług turystycznych

 

4. Umowy podpisywane z konsumentami — obszary naruszeń praw konsumentów
4.1. Umowy o świadczenie usług ukierunkowane na respektowanie praw konsumentów
4.2. Problemy konsumentów wynikające z nienależytego wykonania usługi — wyniki badania
4.3. Postawy konsumentów wobec podpisywanych umów — wyniki badania

 

5. Świadomość praw konsumentów na rynku usług — badania własne
5.1. Zainteresowanie konsumentów przysługującymi im prawami
5.2. Znajomość instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów
5.3. Znaczenie edukacji dla konsumentów korzystających z usług

 

6. Postrzeganie świadomości konsumentów przez usługodawców — badania jakościowe
6.1. Cele badania i charakterystyka próby badawczej
6.2. Zmiany na rynku usług w opinii usługodawców
6.3. Zapotrzebowanie na nowe rodzaje usług
6.4. Przemiany świadomości konsumentów usług
6.5. Wiedza konsumentów na temat instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów w ocenie usługodawców
6.6. Stosunek konsumentów do umów dotyczących świadczenia usług
6.7. Lojalność konsumentów wobec firm usługowych
6.8. Obecność książek życzeń i zażaleń w przedsiębiorstwach usługowych
6.9. Nienależyte wykonanie usługi

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Redakcja naukowa Anna Dąbrowska
Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €