Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw

Henryk Mruk, Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-2144-4
eISBN: 978-83-208-2168-0
Pages: 240
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
11.00
number copies:

The book presents knowledge about creation, communication and provision of value for customer, shown from the point of view of an enterprise as well as from that of a customer. The Authors present as follows:

·         value on the market of food products.

 

The book is addressed to experts in the areas of: marketing, international trade, and management, but may also be of interest to students in faculties of economics.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Wartość — jej istota i postrzeganie z perspektywy rynku międzynarodowego
1.1. Koncepcja marketingu — zmiana paradygmatu
1.2. Istota i znaczenie wartości w ofercie przedsiębiorstwa
1.3. Proces zakupu a wartość dla klienta
1.4. Sposoby tworzenia wartości dla konsumenta
1.5. Obszary kreowania wartości dla klienta
1.6. Wartość dla klienta a elementy marketingu
1.7. Sposoby dodawania wartości dla klienta

 

2. Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy przedsiębiorstw międzynarodowych
2.1. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych — pomiędzy standaryzacją, adaptacją a zachowaniami izomorficznymi
2.2. Charakterystyka rynku goszczącego a kształt systemu zarządzania wartością dla klienta
2.3. Wewnętrzne cechy korporacji międzynarodowych wpływające na stopień standaryzacji/adaptacji CVM

 

3. Zakres, przedmiot i metodyka badań pierwotnych dotyczących zarządzania wartością dla klienta
3.1. Cele, przedmiot i zakres badań
3.2. Zastosowane metody i narzędzia badawcze
3.3. Charakterystyka badanych podmiotów
3.3.1. Konsumenci
3.3.2. Podmioty uczestniczące w ankiecie internetowej

 

4. Postrzeganie wartości i systemu zarządzania wartością dla klienta przez polskich odbiorców — wyniki badań
4.1. Postrzeganie wartości przez polskiego klienta — wyniki badań ankietowych
4.1.1. Postrzeganie wartości przez kobiety i mężczyzn
4.1.2. Postrzeganie wartości przez konsumentów w różnym wieku
4.1.3. Postrzeganie wartości a wykształcenie konsumentów
4.2. Ocena klientów dotycząca współpracy z przedsiębiorstwami i wpływu działań marketingowych na wartość
4.2.1. Ocena wpływu działalności marketingowej na wartość przez kobiety i mężczyzn
4.2.2. Ocena wpływu działalności marketingowej na wartość przez różne grupy wiekowe
4.2.3. Ocena wpływu działalności marketingowej a wykształcenie respondentów

 

5. Opinie konsumentów na temat działalności marketingowej przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych
5.1. Kto lepiej tworzy i oferuje wartość dla klienta — wyniki badań
5.1.1. Opinie kobiet i mężczyzn na temat tworzenia wartości w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych
5.1.2. Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych w opiniach osób w różnym wieku
5.1.3. Opinie na temat tworzenia wartości w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych — podział ze względu na wykształcenie
5.2. Opinie konsumentów na temat współpracy z przedsiębiorstwami w kreowaniu dla nich wartości

 

6. Czym jest wartość i jak jest tworzona — wyniki badań przedsiębiorstw
6.1. Czym jest wartość — opinie przedsiębiorstw
6.2. Sposób obsługi klienta i charakter gromadzonych o nim informacji — wyniki badań
6.3. Procedura kreacji i oceny tworzonej wartości dla klienta w przedsiębiorstwach — wyniki badań
6.4. Pożądane zmiany w polityce marketingowej — opinie przedsiębiorstw

 

7. CVM a charakterystyka klientów i branż ankietowanych przedsiębiorstw
7.1. Jacy są i czego oczekują nasi klienci — opinie ankietowanych przedsiębiorstw
7. 2. Charakter konkurencji w opinii badanych przedsiębiorstw — wybrane aspekty
7.2.1. Występowanie nieuczciwej konkurencji w opinii badanych przedsiębiorstw
7.2.2. Podmioty stosujące nieuczciwą konkurencję w opinii ankietowanych
7.2.3. Charakter nieuczciwej konkurencji według ankietowanych podmiotów
7.2.4. Podejście do klientów zagranicznych w opinii ankietowanych podmiotów

 

8. Kreowanie i zarządzanie wartością na rynku mebli w sferze B2B
8.1. Cechy rynku instytucjonalnego
8.2. Różnorodność powiązań a wartość na rynku instytucjonalnym
8.3. Wartość tworzona przez przedstawicieli handlowych
8.4. Wartość dla segmentu i wartość indywidualizowana
8.5. Proces decyzyjny na rynku instytucjonalnym a wartość
8.6. Relacje sposobem tworzenia wartości
8.7. Dostarczanie wartości
8.8. Zaufanie jako wartość na rynku B2B

 

9. Wartość dla pacjenta na rynku farmaceutycznym
9.1. Cechy szczególne rynku farmaceutycznego
9.2. Wartość w ofercie producentów oraz hurtowni farmaceutycznych
9.3. Tworzenie, komunikowanie i dostarczanie wartości dla pacjenta na poziomie aptek
9.4. Wartość z perspektywy macierzy Ansoffa
9.5. Opieka farmaceutyczna formą wartości dla pacjenta
9.6. Potrzeby pacjentów a oferowanie wartości
9.7. Wartość tworzona we wnętrzu apteki i w kontaktach z pacjentem

 

10. Wartość na rynku produktów kosmetycznych
10.1. Makrotrendy zachowań konsumentów a wartość
10.2. Wartość w kanałach dystrybucji produktów kosmetycznych
10.3. Szanse i bariery w aktywności konsumentów — substytucja kosmetyków
10.4. Wartość wzmacniana oddziaływaniem na zmysły
10.5. Przełamywanie schematów źródłem wartości
10.6. Szkolenia elementem tworzenia wartości
10.7. Wartość w przekroju elementów marketingu

 

11. Wartość na rynku produktów żywnościowych
11.1. Wydatki na żywność — kierunki rozwoju
11.2. Bariery w strategiach wchodzenia na nowe rynki z produktami żywnościowymi
11.3. Opakowanie a wartość produktów żywnościowych
11.4. Komunikowanie wartości na rynku żywności
11.4.1. Reklama w komunikowaniu wartości
11.4.2. Promocja sprzedaży a wartość
11.4.3. Promocja wartości za pomocą pozostałych narzędzi

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Henryk Mruk

Professor of sciences on management. Since 1992 related with the Chair of Management of the Poznan University of Economics and Business. His scientific interests include: methods of market analyses, communication strategies, creativity, consumer behaviors, marketing-related factors of corporate management, theory of exchange, pharmaceutical market and marketing of food articles, leadership in business, neuromarketing. Promoted 400 M.A. graduates and 24 doctors. Highly recognized lecturer at every level of studies, including, in particular, postgraduate studies and MBA programs. In 2001 developed a program and launched, in Poznan University of Economics and Business, a postgraduate study course “Strategic marketing on the pharmaceutical market”. Several scholarship stays in foreign universities, including the Center for Economic Planning and Research in Athens, La Sapienza University in Rome, Universities of Philadelphia and Atlanta, University of Nottingham. Member of several scientific societies, program boards of a few magazines and the President of the Acanthus Aureus Board in MTP Poznan Expo. Cooperates with many enterprises in the area of development of the growth strategy, development of brand position and valuation of brand value. Author of over 800 publications, including books and articles.

Beata Stępień
Beata Stępień

Beata Stępień, PhD Dsc, Professor in the Poznan University of Economics and Business, experienced practitioner and theoretician of international business. Author of over 130 scientific publications concerning business activity of international enterprises and consumer behaviors on international scale. For over 20 years lectures in the Polish and European universities; teaches young academics in doctoral studies and international business practitioners in post-graduate and MBA studies. She dedicated recent years of research to analysis of issues of value: its perception and co-development by consumers, as well as development of proposals of value and its communication, distribution and monetization by businesses.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended