Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

FUEL CELLS AND HYBRID DRIVE SYSTEMS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Andrzej Szałek
ISBN: 978-83-208-2563-3
eISBN: 978-83-208-2582-4
Pages: 154
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
Additional information: kolor
17.00 €
14.45
Lowest price in last 30 days: 14.45
15.00
number copies:

The monograph concerns the development of selected drive sources for motor vehicles, which may constitute an alternative to conventional internal combustion engine. The paper presents the origins and principles of operation of various types of hybrid drive systems and electric drive systems for vehicles using hydrogen-powered fuel cells. The role of hybrid drive systems as an intermediate link in the development of vehicles on the way to full electrification of drive systems was emphasized. The monograph contains an in-depth analysis of this type of drive system, including both a description of the development of the drive systems over recent years and the results of scientific research conducted with the participation of the author of the study. An important element complementing the work is a discussion of issues related to hydrogen production, methods of its purification, as well as storage onboard a vehicle, and transport from production plants to distribution stations. Discussion on the operational safety of vehicles equipped with hydrogen-powered drive systems is another essential part of the study. The content presented in the monograph is largely based on the author’s professional experience, as well as on his knowledge acquired during participation in scientific research on this type of vehicles.

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Hybrydowe układy napędowe pojazdów
1.1. Wprowadzenie
1.2. Geneza stosowania napędu hybrydowego
1.3. Rodzaje hybrydowych układów napędowych w pojazdach
1.4. Budowa hybrydowego układu napędowego 
1.5. Zasada działania szeregowo-równoległego hybrydowego układu napędowego pojazdu HEV
1.6. Inne hybrydowe układy napędowe pojazdów 

2. Budowa elektrycznych układów napędowych z ogniwami paliwowymi
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zasada działania systemu napędowego pojazdu zasilanego ogniwami paliwowymi
2.3. Rodzaje ogniw paliwowych 
2.4. Budowa ogniwa paliwowego typu PEM
2.5. Eksploatacja samochodu z ogniwami paliwowymi
2.6. Droga do masowego zastosowania wodorowych ogniw paliwowych 
2.7. Rozwój pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi
2.8. Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi firmy Honda Motor Company
2.9. Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi firmy Hyundai Motor Company
2.10. Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi firmy Toyota Motor Corporation
2.11. Oferta rynkowa samochodów FCV 
2.12. Pojazdy z napędem wodorowymi ogniwami paliwowymi pozostałych producentów
2.13. Podsumowanie

3. Analiza działania układu napędowego z ogniwami paliwowymi w warunkach eksploatacji
3.1. Wprowadzenie
3.2. Analiza pracy stosu ogniw podczas obciążenia układu
3.3. Analiza pracy układu podczas hamowania pojazdu
3.4. Podsumowanie

4. Eksploatacja pojazdu FCV w obniżonej temperaturze
4.1. Wprowadzenie
4.2. Poruszanie się pojazdu w obniżonej temperaturze otoczenia
4.3. Wyłączenie układu napędowego w obniżonej temperaturze otoczenia
4.4. Uruchamianie układu napędowego w obniżonej temperaturze otoczenia
4.5. Badania układu napędowego z ogniwami paliwowymi w komorze termoklimatycznej
4.6. Ogrzewanie kabiny pasażerskiej

5. Bezpieczeństwo eksploatacji układów napędowych zasilanych wodorem 
5.1. Wprowadzenie
5.2. Właściwości fizyczne wodoru w kontekście bezpieczeństwa
5.3. Katastrofa sterowca Hindenburg – analiza przyczyn
5.4. Bezpieczeństwo użytkowania wodoru w transporcie
5.5. Eksperyment zapłonu wodoru w samochodowej instalacji zasilania

6. Produkcja wodoru na potrzeby transportu
6.1. Wprowadzenie
6.2. Magazynowanie wodoru
6.3. Produkcja wodoru
6.4. Produkcja wodoru w procesie elektrolizy
6.5. Produkcja wodoru z biomasy
6.6. Produkcja wodoru z paliw kopalnych
6.7. Produkcja wodoru z gazu ziemnego
6.8. Produkcja wodoru w procesie zgazowania węgla
6.9. Metody oczyszczania wodoru
6.10. Transport wodoru
6.11. Wodór jako paliwo w zastosowaniu w ogniwach paliwowych

Podsumowanie

Bibliografia

Andrzej Szałek

Dr hab. inż. Andrzej Szałek – ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał tytuł zawodowy magistra, a następnie stopień naukowy doktora nauk technicznych. W roku 2022 w Politechnice Poznańskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1999 roku podjął pracę w Toyota Motor Poland, gdzie do dziś realizuje swoje zainteresowania zawodowe związane z motoryzacją. Zajmował się szkoleniem pracowników firmy w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów oraz zagadnieniami dotyczącymi ich rozwoju technicznego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczyły nowych, proekologicznych źródeł napędu pojazdów samochodowych, a szczególnie pojazdów wyposażonych w hybrydowe systemy napędowe oraz systemy elektrycznego napędu korzystające z energii pochodzącej z zespołu wodorowych ogniw paliwowych. W tym obszarze rozwijał swój profil zawodowy i naukowy, uczestnicząc w stażach i szkoleniach w Europie, Japonii oraz w Australii. Obecnie jest jednym z czołowych specjalistów w Polsce zajmujących się wodorem jako nośnikiem energii w transporcie oraz rozwojem ogniw paliwowych w motoryzacji. Na jego dorobek badawczy składa się ponad 30 publikacji naukowych poświęconych głównie niskoemisyjnym i wodorowym układom napędowym pojazdów. W 2022 roku został powołany na stanowisko koordynatora grupy roboczej zajmującej się wykorzystaniem wodoru w ramach Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Obecnie pełni funkcję regionalnego eksperta firmy Toyota Central Europe, w której jest odpowiedzialny za wprowadzanie nowych technologii w transporcie oraz współpracę naukowo-techniczną z podmiotami zewnętrznymi.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €