Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

MANAGEMENT ENGINEERING. DIGITIZATION OF PRODUCTION. RESEARCH NEWS 5

Redakcja naukowa Ryszard Knosala
ISBN: 978-83-208-2561-9
Pages: 800
Publication date: 2023
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: B5
29.00 €
24.65
Lowest price in last 30 days: 24.65
number copies:

This book is a continuation of the publishing series “Management Engineering. Digitization of Production”. The book contains 72 reports on research conducted in dozens of research centres in Poland in 2022, in the following eleven thematic areas: digitization of production and enterprises, automation and robotization of processes, innovation of processes and products, engineering of manufacturing processes, logistics and supply chains, production quality engineering and services, management of organizations and human teams, efficiency and productivity of enterprises, organization and management of production and scheduling of production orders, knowledge management and knowledge transfer and shaping the work environment, occupational safety. All the works presented received positive substantive reviews from a broad group of eminent experts.

Rozdział 1. Cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw
 
Zastosowanie architektury łańcucha bloków i arkuszy kalkulacyjnych do udostępniania danych korporacyjnych na potrzeby analizy i raportowania 
Paweł Buchwald, Bartłomiej Pawlak
 
Zastosowanie koncepcji cyfrowego wątku w rozwoju produktów 
Jan Duda
 
Narzędzia informatyczne wspomagające ekologiczną ocenę wyrobu w środowisku CAD 3D
Anna Dudkowiak, Damian Grajewski, Ewa Dostatni
 
Społeczeństwo 5.0 w środowisku rewolucji przemysłowej
Sandra Grabowska
 
Monitorowanie energochłonności stanowisk pracy w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem IIoT
Kamil Krot, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka
 
Koncepcja i realizacja zintegrowanego środowiska systemowego do zarządzania rozwojem produktu
Sylwester Oleszek
 
Przemysł 4.0 – obszary badawcze na podstawie publikacji polskich naukowców
Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski
 
Technologie cyfrowe sprzyjające implementacji koncepcji Przemysłu 5.0
Sebastian Saniuk
 
Modele projektowania statków jako wstęp do integracji danych BIM i ERP 
Zbigniew Szyca
 
Kompetencje Inżyniera 4.0 w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Przyczynek do dyskusji
Ewa Więcek-Janka, Iwona Michałowska
 
Wybrane aspekty doboru oprogramowania do zarządzania projektami produkcyjnymi
Marek Wirkus, Katarzyna Tubielewicz
 
Rozdział 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów
 
Druk 3D z użyciem betonu (3DCP) jako przykład automatyzacji w budownictwie
Grzegorz Ćwikła
 
Wirtualne uruchomienie zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego z zastosowaniem systemu Siemens NX – studium przypadku
Cezary Grabowik, Zuzanna Hlubek
 
Automatyczne rozpoznawanie mowy potocznej na potrzeby wywiadów medycznych
Karolina Kuligowska, Maciej Stanusch, Marek Koniew
 
Projektowanie zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej
Małgorzata Olender-Skóra, Daria Sojka
 
Coboty jako kluczowy czynnik rozwoju masowej personalizacji w ramach Przemysłu 4.0 i Przemysłu 5.0
Jakub Pizoń, Arkadiusz Gola, Anna Rudawska
 
Koncepcja algorytmu predykcji położenia detali w warunkach współpracy człowiek–cobot
Łukasz Sobaszek, Nadiia Lutsyk, Katarzyna Piotrowska
 
Rozdział 3. Innowacyjność procesów i produktów
 
Technologia produkcji innowacyjnego wypełniacza do zamknięć suwakowych charakteryzującego się podwyższoną odpornością na spiekanie
Mariusz Borecki, Agnieszka Domagała-Goleniewska, Monika Tyniec-Lewtak
 
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu odpadów żelazonośnych poprzez zawracanie ich do elektrycznego procesu stalowniczego
Mariusz Borecki, Marian Rachwalski
 
Projekt stanowiska ładującego samochody elektryczne energią słoneczną – carport
Paweł Gwizdal, Arkadiusz Gola, Antoni Świć
 
Analiza zagadnienia komercjalizacji innowacji z wykorzystaniem ważonego wykresu Ishikawy
Magdalena Jarzyńska, Aleksander Gwiazda
 
Bariery komercjalizacji z perspektywy inżynierii produkcji – debata ekspercka w przemyśle maszyn rolniczych
Przemysław Niewiadomski
 
Opracowanie metodyki oceny zdatności innowacji do komercjalizacji w Instytucie Spawalnictwa
Wioleta Rakowska, Aleksander Gwiazda
 
Przyczyny wad układu EGR w silnikach wysokoprężnych marki BMW – wyniki badań własnych
Bartosz Siarkiewicz, Daniel Medyński, Magdalena Dąbrowska, Krzysztof Kolbusz, Piotr Motyka
 
Redukcja emisji spalin pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w odniesieniu do regulacji europejskich
Bartosz Siarkiewicz, Daniel Medyński, Magdalena Dąbrowska, Krzysztof Kolbusz, Piotr Motyka
 
Rozdział 4. Inżynieria procesów wytwarzania
 
Analiza gniazda docierarek dwutarczowych do płaszczyzn – studium przypadku 
Adam Barylski
 
Wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne ciśnieniowych zbiorników wody 
Agnieszka Kurc-Lisiecka, Aleksander Lisiecki
 
Diagnostyka łożysk tocznych wrzecion obrabiarek sterowanych numerycznie w warunkach ich przemysłowej eksploatacji
Witold Nawrocki, Andrzej Jardzioch, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak
 
Rozdział 5. Logistyka i łańcuchy dostaw
 
Zastosowanie analizy statystycznej do oceny procesu dostaw w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Anna Borucka, Edward Kozłowski, Katarzyna Antosz, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Ryszard Wyczółkowski
 
Transport intermodalny z wykorzystaniem ciężarówek i kolei
Wojciech Bożejko, Daria Sobczak, Marta Lampasiak, Jarosław Pempera, Radosław Idzikowski, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki
 
Wykorzystanie kodu QR w celu usprawnienia procesu magazynowania w przedsiębiorstwie budowlanym
Martyna Brodziak, Izabela Kudelska, Mariusz Piechowski, Hubert Kędziora
 
Lokalizacja przeszkód na drogach transportowych w scentralizowanym systemie wieloagentowym
Grzegorz Iskierka, Bartosz Poskart, Kamil Krot
 
Zasady partnerstwa w łańcuchu dostaw
Andrzej Kozina, Tomasz Małkus
 
Usprawnienie gospodarki magazynowej z wykorzystaniem koncepcji Lean Management
Marzena Kuczyńska-Chałada
 
Wizyjne monitorowanie środków transportu wewnątrzzakładowego z wykorzystaniem modelu konwolucyjnych sieci neuronowych YOLOv5
Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka, Kamil Krot
 
Ocena satysfakcji klienta jako kluczowy element zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego
Ewa Staniewska, Natalia Piątkowska
 
Rozdział 6. Inżynieria jakości produkcji i usług
 
Doskonalenie procesu produkcji katalizatorów – studium przypadku 
Agnieszka Kurc-Lisiecka, Aleksander Lisiecki
 
Badanie typu spawanych butli gazowych na zgodność z dyrektywą 2010/35/EU oraz wymaganiami normy EN 1442
Aleksander Lisiecki, Leszek Zadroga, Agnieszka Kurc-Lisiecka, Tomasz Grobelski
 
Certyfikacja systemu zapewnienia jakości wytwórcy stalowych rur spawanych na zgodność z dyrektywą 2014/68/EU oraz wymaganiami normy PN-EN 764-5
Aleksander Lisiecki, Leszek Zadroga, Agnieszka Kurc-Lisiecka, Jakub Kominek
 
Zmodyfikowana metoda doskonalenia jakości produktów z wykorzystaniem raportu 8D 
Andrzej Pacana, Dominika Siwiec, Karolina Czerwińska
 
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością do analizy przyczyn wypadków przy pracy w placówce medycznej
Bernadeta Rajchel, Anna Zajdel
 
Rola relacji z klientem w procesie projektowania produktu
Zbigniew Skuza, Piotr Falkowski
 
Rozdział 7. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi
 
Analiza obecnego stanu wiedzy z zakresu optymalizacji zasobów ludzkich w inżynierskich firmach projektowych
Piotr Bilon
 
Kadra przedsiębiorstwa hutniczego a strategia Przemysłu 4.0 – od teorii do praktyki zarządzania
Bożena Gajdzik
 
Specyfika negocjacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Bożena Gajdzik, Andrzej Kozina
 
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw. Diagnoza cech przedsiębiorstw innowacyjnych
Teresa Myjak
 
Znaczenie zaangażowania pracowników w pracę dla funkcjonowania mikro- i małych przedsiębiorstw
Teresa Myjak
 
Ogólna charakterystyka systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 27001:2017
Piotr Woźniak
 
Rozdział 8. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw
 
Rozwiązywanie problemów optymalizacji dyskretnej na komputerze kwantowym D-Wave
Wojciech Bożejko, Jarosław Pempera, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki
 
Optymalizacja procesu produkcyjnego paska wieloklinowego z wykorzystaniem metody SMED – studium przypadku
Damian Jurewicz, Magdalena Dąbrowska, Daniel Medyński, Piotr Motyka, Krzysztof Kolbusz 
 
Problematyka pojęcia efektywności w kontekście oceny realizacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem dostępnych zasobów
Joanna Kochańska
 
Doskonalenie efektywności procesu produkcji oparte na reorganizacji linii montażowej
Dagmara Łapczyńska, Anna Burduk
 
Charakterystyka CSR w sferze realnej praktyki biznesowej 
Małgorzata Wiktoria Paprocka
 
Rola inżynierii wartości w rachunku kosztów docelowych
Katarzyna Radwan, Dorota Więcek, Dariusz Plinta
 
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój lokalny powiatów – przegląd dotychczasowych badań
Edyta Skarzyńska
 
Analiza zależności wdrożenia technologii wytwarzania przyrostowego i energochłonności produkcji – wyniki badań z przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej
Marcin Topczak, Hanna Łosyk, Justyna Patalas-Maliszewska
 
Rozdział 9. Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych
 
Analiza procesu harmonogramowania
Magdalena Bączkowicz, Krzysztof Kalinowski, Aleksander Gwiazda
 
Identyfikacja sygnałów wejściowych w procesie szacowania długości cyklu montażu wyrobów złożonych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Jolanta Brzozowska, Monika Kulisz, Arkadiusz Gola
 
Wdrożenie Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie branży meblarskiej – studium przypadku
Jakub Kocjan, Andrzej Dyduch, Joanna Furman, Krzysztof Nowacki
 
Cyfrowy bliźniak systemu produkcyjnego bazujący na modelu symulacyjnym z zastosowaniem emulacji komponentów automatyki
Damian Krenczyk
 
Rotacja pracy w problemach harmonogramowania projektów informatycznych
Eryk Szwarc
 
Rozdział 10. Zarządzanie wiedzą i transfer wiedzy
 
Dylematy procesu studiowania – efekty kształcenia
Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski
 
Proces wdrożenia standardu TISAX w firmie branży motoryzacyjnej – studium przypadku
Mariusz Piechowski, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Hubert Kędziora, Michał Piechowski
 
Analiza wybranych aspektów dotyczących narzędzi wsparcia pracownika produkcji opartych na technologii rozszerzonej rzeczywistości
Andrzej Szajna, Monika Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak
 
Proces transformacji danych źródłowych na potrzeby baz wiedzy
Szymon Świercz, Dariusz Dobrowolski
 
Budowa ontologii wiedzy przy wykorzystaniu Metaphactory 
Dawid Zawadzki, Dariusz Dobrowolski
 
Rozdział 11. Kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy
 
Analiza środowiskowa wybranych wyrobów ochrony osobistej
Ewa Dostatni, Anna Dudkowiak, Oskar Dzięgielewski, Izabela Rojek
 
Możliwość wykorzystania wybranych metod i narzędzi Lean Manufacturing w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy
Joanna Furman, Tomasz Małysa
 
Przedsiębiorstwo wzorcowe czystszej produkcji – dobre praktyki jako efekt kampanii edukacyjnej
Małgorzata Hordyńska
 
Wyzwania związane z bhp w małych przedsiębiorstwach
Karolina Łakomy
 
Metodyka podejścia do ograniczania ryzyka związanego z maszynami eksploatowanymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Tomasz Małysa, Joanna Furman
 
Ergonomiczna ocena wybranego stanowiska pracy za pomocą metody REBA
Michał Pałęga, Martyna Leszczyńska
Redakcja naukowa Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended