Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne

redakcja naukowa Czesław Domański
ISBN: 978-83-208-1970-0
Pages: 304
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00
Ask about product

Open pension funds in Poland are players in the financial and capital markets. As their task is to collect and increase monetary assets earmarked for future pensions, obviously the outcomes they achieve attract vivid interest. The Authors evaluated presently applied tools of measuring the efficiency and of assessment of investment risk and proposed their own solutions in this respect. The main focus of the book is upon the following: definitions of uncertainty and of risk, classic and non-classic methods of evaluating the efficiency of investments and risk assessment, application of methods of evaluating the efficiency and risk of investments on the market of open pension funds in Poland.
 
The book is addressed to students of universities of economics, students in MBA and Master of Finance studies, employees of financial and scholar institutions interested in the functioning of open pension funds.

 

Spis treści
 
Wstęp
 
1. NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO
1.1 Definicja i klasyfikacja ryzyka (Czesław Domański)
1.1.1 Uwagi wstępne
1.1.2 Ryzyko
1.1.3 Miary ryzyka
1.2 Teoria użyteczności i awersji do ryzyka (Czesław Domański)
1.2.1 Funkcja użyteczności
1.2.2 Miary awersji do ryzyka
1.3 Ocena ryzyka portfela papierów wartościowych (Czesław Domański)
1.4 Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego (Czesław Domański)
1.4.1 Uwagi wstępne
1.4.2 Ryzyko katastrofalne
1.5 Teoria gier (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
1.5.1 Podstawowe pojęcia teorii gier
1.5.2 Gry dwuosobowe o sumie zerowej
1.5.3 Gry z naturą
1.6 Teoria ruiny (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
1.6.1 Opis procesu nadwyżki ubezpieczyciela
1.6.2 Metoda analityczna wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny i współczynnik dopasowania
1.6.3 Oszacowania prawdopodobieństwa ruiny
1.6.4 Metody symulacyjne wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny
 
2. KLASYCZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
2.1 Analiza stóp zwrotu (Artur Mikulec)
2.2 Podstawowe metody oceny efektywności inwestycji (Artur Mikulec)
2.2.1 Wskaźniki efektywności inwestycji
2.2.2 Wskaźniki zysków i strat
2.3 Ocena projektów inwestycyjnych (Jacek Białek, Artur Mikulec)
 
3. WIELOWYMIAROWA ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
3.1 Uwagi wstępne (Artur Mikulec)
3.2 Metody porządkowania liniowego (Artur Mikulec)
3.2.1 Schemat analizy z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego
3.2.2 Podstawowe metody porządkowania liniowego obiektów
3.3 Metody oceny grupowej (Jacek Białek)
3.3.1 Podstawowe metody oceny grupowej
3.3.2 Mediana Kemeny’ego
3.3.3 Mediana Litvaka
3.4 Metody analizy skupień (Artur Mikulec)
3.4.1 Schemat analizy skupień
3.4.2 Kompleksowe podejście do analizy skupień
3.5 Eksploracja danych (Artur Mikulec)
 
4. NIEKLASYCZNE METODY ANALIZY RYZYKA
4.1 Metodologia RiskMetrics (Artur Mikulec)
4.1.1 Ryzyko RiskGrade
4.1.2 Dodatkowe miary ryzyka
4.2 Wartość narażona na ryzyko (Jacek Białek)
4.2.1 Definicja wartości narażonej na ryzyko
4.2.2 Metody szacowania wartości narażonej na ryzyko
4.2.3 Wady i zalety wartości narażonej na ryzyko
4.2.4 Miary ryzyka oparte na wartości narażonej na ryzyko
4.3 Koherentne miary ryzyka (Jacek Białek)
4.3.1 Definicja miary koherentnej
4.3.2 Uogólniona miara odchylenia
4.3.3 Miara Expected Shortfall
4.4 Teoria przejść fazowych dla rynków finansowych (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
 
5. NIEKLASYCZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
5.1 Metody rozszerzonej analizy efektywności inwestycji (Artur Mikulec)
5.1.1 Profil ryzyko zwrot ReturnGrade (RiskMetrics)
5.1.2 Dodatkowe wskaźniki efektywności inwestycji
5.1.3 Wskaźniki zysków i strat oparte na momentach częściowych stopy zwrotu
5.1.4 Wskaźniki zysków i strat oparte na maksymalnym spadku stopy zwrotu
5.1.5 Metody stosowane przy braku normalności rozkładu stopy zwrotu
5.2 Indeks Stutzera oparty na teorii wielkich odchyleń(Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec)
5.3 Metoda DEA (Jacek Białek)
5.4 Wykładnik Hursta (Jacek Białek)
5.5 Przeciętna stopa zwrotu grupy funduszy (Jacek Białek)
5.5.1 Polskie ustawodawstwo wobec przeciętnej stopy zwrotu OFE
5.5.2 Przeciętna stopa zwrotu zaproponowana przez Gajka i Kałuszkę
5.5.3 Alternatywna propozycja dla przeciętnej stopy zwrotu OFE
5.6 Stochastyczne uogólnienia miar NPV i PI (Jacek Białek)
5.6.1 Geneza problemów związanych z oceną efektywności inwestycji
5.6.2 Alternatywne podejście do klasycznej metody NPV
5.6.3 Deterministyczne uogólnienia metod NPV i PI
5.6.4 Stochastyczne uogólnienia metod NPV i PI
5.7 Ocena dynamiki funduszy — miary ADF i PDF (Jacek Białek)
5.7.1 Ocena dynamiki grupy funduszy
5.7.2 Ocena dynamiki pojedynczego funduszu

 
6. ZASTOSOWANIE METOD OCENY EFEKTYWNOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI DLA RYNKU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W LATACH 2000–2010
6.1 Uwagi wstępne (Artur Mikulec)
6.2 Zastosowanie metodologii RiskMetrics w analizie rynku OFE (Artur Mikulec)
6.3 Zastosowanie funkcji log-periodycznej w analizie ryzyka (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
6.4 Wyniki rozszerzonej analizy efektywności inwestycji — ujęcie nieklasyczne (Artur Mikulec)
6.4.1 Wskaźnik M3
6.4.2 Wskaźnik _ wyższego rzędu
6.4.3 Wskaźnik Omega
6.4.4 Indeks Stutzera
6.5 Wyniki innych analiz efektywności — ujęcie nieklasyczne (Jacek Białek)
6.5.1 Przeciętna stopa zwrotu OFE
6.5.2 Ocena dynamiki OFE
6.5.3 Ocena grupowa OFE
6.5.4 Badanie efektu długiej pamięci OFE
6.6 Wielowymiarowa analiza efektywności inwestycji (Artur Mikulec)
 
Zakończenie
Załącznik
Słownik
Bibliografia

redakcja naukowa Czesław Domański
Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €

Nagroda dla książki "Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka przyznała nagrodę autorom książki "Nieklasyczne metody oceny efektywności ryzyka. Otwarte Fundusze Emerytalne".
read more
Recommended