Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Optymalizacja przepływu produkcji seryjnej

Paweł Antczak, Arkadiusz Antczak, Tadeusz Witkowski
ISBN: 978-83-208-2253-3
Pages: 212
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
number copies:

The improvement of production efficiency ranks among the key objectives of contemporary companies. To achieve that objective it takes to apply on an increasing scale the concept of optimization management in production systems. The book presents the application of selected algorithms of local prospecting for optimization of production flows in nest systems with alternative machinery. Their efficiency is compared taking into account the problem of adequate selection of optimization tools that influence the values of production process measures.

 

The book is addressed to students of universities of economics and technology, especially Engineering and Production Management. It may also be useful to the staff of enterprises by extending their knowledge in the field of generation and upgrading of production planning and control systems.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Metody optymalizacji i modele systemów produkcyjnych
1.1. Podstawowe narzędzia symulacyjno-optymalizacyjne
1.2. Metody optymalizacji w planowaniu i sterowaniu produkcją
1.2.1. Podstawowe metody optymalizacji
1.2.2. Wybrane algorytmy metaheurystyczne
1.2.2.1. Algorytmy genetyczne
1.2.2.2. Algorytm przeszukiwania z zakazami
1.2.2.3. Algorytm symulowanego wyżarzania
1.2.2.4. Procedura GRASP
1.3. Algorytmy do optymalizacji przepływu produkcji w systemach gniazdowych
1.4. Zastosowanie GRASP do optymalizacji przepływu produkcji
1.5. Zastosowanie algorytmu SA i jego hybryd do optymalizacji produkcji
1.5.1. Klasyfikacja problemów szeregowania zadań i alokacji zasobów
1.5.2. Problem optymalizacji w gniazdach produkcyjnych z maszynami alternatywnymi
1.5.3. Optymalizacja przepływu produkcji w analizowanym systemie produkcyjnym

 

2. Ocena wpływu czynników procesu produkcji na Cmax – eksperyment komputerowy
2.1. Formy przebiegu procesu produkcyjnego i ich wpływ na wartość Cmax
2.1.1. Formy przebiegu procesu produkcyjnego
2.1.2. Zależność Cmax od formy przebiegu procesu produkcyjnego
2.2. Typy produkcji i ich wpływ na wartość Cmax
2.2.1. Typy produkcji i współczynnik liczby detalooperacji k
2.2.2. Zależność Cmax od współczynnika typu produkcji
2.3. Analiza wpływu wielkości partii produkcyjnej na wartość Cmax
2.3.1. Określenie wielkości partii produkcyjnej
2.3.2. Zależność Cmax od wielkości partii produkcyjnej
2.4. Elastyczność procesu produkcyjnego i jej wpływ na wartość Cmax
2.4.1. Elastyczność procesu produkcyjnego
2.4.2. Zależność Cmax od liczby maszyn równoległych
2.5. Analiza wpływu liczby operacji bez ograniczeń kolejnościowych n a Cmax
2.5.1. Gniazdowo-otwarty problem harmonogramowania
2.5.2. Zależność Cmax od liczby operacji bez ograniczeń kolejnościowych
2.6. Wieloczynnikowa analiza wpływu poziomu „otwartości” operacji, stopnia elastyczności marszruty oraz typu produkcji na wartość Cmax
2.7. Analiza wpływu liczby zadań, wielkości partii produkcyjnej oraz czasów operacji technologicznych i przezbrajania maszyn na wartość Cmax
2.8. Analiza wpływu liczby maszyn i urządzeń transportowych na wartość Cmax
2.9. Analiza wpływu czasów operacji technologicznych, przezbrajania maszyn, transportowania oraz liczby urządzeń transportowych, zadań i wielkości partii na Cmax
2.10. Porównanie wartości Cmax uzyskiwanych przez GRASP+SA i GRASP
2.11. Zastosowanie uczenia maszynowego do wspomagania decyzji przy optymalizacji przepływu produkcji

 

3. Optymalizacja systemów i procesów produkcyjnych z użyciem metaheurystyk
3.1. Wieloczynnikowa analiza systemów sterowania produkcją
3.2. Ocena strategii produkcyjnych na podstawie wybranych kryteriów
3.3. Analiza wpływu typu struktury systemu produkcyjnego na wartość Cmax
3.3.1. Rodzaje struktur systemu produkcyjnego
3.3.2. Zależność Cmax od typu struktury systemu produkcyjnego
3.4. Optymalizacja projektowania gniazd obróbki z technologią grupową
3.4.1. Formowanie komórek produkcyjnych
3.4.2. Rozmieszczenie maszyn w gniazdach
3.4.3. Optymalizacja przepływu produkcji w gniazdach obróbki grupowej w środowisku dynamicznym
3.5. Optymalizacja przepływu produkcji w systemach rekonfigurowalnych
3.6. Optymalizacja przepływu produkcji z zastosowaniem lean manufacturing

 

Podsumowanie

 

Literatura

Paweł Antczak

Dr inż. Paweł Antczak - doktor nauk technicznych, od kilkunastu lat adiunkt w Politechnice Warszawskiej. Od wielu lat pracuje na PW, gdzie zajmuje się inżynierią produkcji i informatycznymi systemami zarządzania. Autor około 70 publikacji, w tym współautor dwóch monografii.

Arkadiusz Antczak
Tadeusz Witkowski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski - przez wiele lat pracował w przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego na stanowiskach konstruktora, technologa, organizatora produkcji i analityka i projektanta  systemów informatycznych. Od 1994 r.  pracuje w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji (obecnie: Wydz. Mechaniczny Technologiczny), a także na Wydziale Zarządzania. Jako autor i współautor opublikował 6 książek oraz około 200 artykułów i referatów naukowych. Prace te dotyczą głównie zastosowania informatyki i badań operacyjnych w inżynierii produkcji. 

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €