Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bartosz Wachnik
ISBN: 978-83-208-2248-9
Pages: 222
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

Książka jest adresowana do osób stykających się z problematyką wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP, CRM, DMS, BI. Została napisana z myślą o wielu odbiorcach – od praktyków realizujących przedsięwzięcia informatyczne do studentów informatyki, ekonomii i zarządzania.

 

Autor przedstawił wybrane zagadnienia występujące w projektach informatycznych, skupiając się na wyjaśnieniu:

 

- czym cechują się takie typy przedsięwzięć informatycznych, jak wdrożenie standardowego systemu informatycznego, wdrożenie rozwiązania wertykalnego, reimplementacja systemu informatycznego, wdrożenie typu roll-out, upgrade systemu informatycznego,

 

- czy rzeczywiście mamy kryzys realizacji informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych,

 

- w jaki sposób dokonać ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie,

 

- co to jest asymetria informacji między dostawcą a odbiorcą w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym,

 

- jak zaplanować i wykonać transfer wiedzy w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Charakterystyka informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Charakterystyka systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
1.3. Istota informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
1.4. Typologia informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
1.5. Podsumowanie

 

2. Powodzenie przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rezultaty badań dotyczących powodzenia realizacji informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.3. Czynniki powodzenia realizacji informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.4. Podsumowanie

 

3. Typy informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wdrożenie standardowego systemu informatycznego
3.3. Wdrożenie rozwiązania wertykalnego
3.4. Reimplementacja systemu informatycznego
3.5. Wdrożenie typu roll-out
3.6. Upgrade systemu informatycznego
3.7. Podsumowanie

 

4. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Typologia metod oceny ekonomicznej informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
4.3. Trudności podczas realizacji oceny ekonomicznej informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
4.4. Wybrane metody oceny ekonomicznej informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
4.5. Procedura realizacji oceny ekonomicznej informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
4.6. Studium przypadku oceny ekonomicznej
4.7. Podsumowanie

 

5. Asymetria informacji w przedsięwzięciach informatycznych wspomagających zarządzanie
5.1. Wprowadzenie
5.2. Asymetria informacji oraz syndrom „kota w worku”
5.3. Istota niedoskonałości w dostępie do informacji w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
5.4. Redukcja wysokiego poziomu asymetrii informacji w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
5.5. Podsumowanie

 

6. Transfer wiedzy w implementacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
6.1. Wprowadzenie
6.2. Studia literaturowe dotyczące transferu wiedzy w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
6.3. Wyniki badań dotyczących transferu wiedzy w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
6.4. Procedura transferu wiedzy w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
6.5. Podsumowanie

 

7. Doradztwo w realizacji informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Klasyfikacja projektów doradczych
7.3. Charakterystyka projektu doradczego
7.4. Rola konsultantów w realizacji informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
7.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

Bartosz Wachnik
Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik, PhD BEng, graduate of the Faculty of Electrics, the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Technology. For over 15 years involved in projects of implementation of ERP, CRM, DMS and BI class IT systems. Has experience of expert witness in this area. As researcher, specialized in economic information technologies, mainly in the field of processes occurring at implementation of management supporting information technology systems in Poland as well as abroad.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €