Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce

Marek Ćwiklicki, Hubert Obora
ISBN: 978-83-208-1966-3
Pages: 184
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: 162x237
11.00
Ask about product

Hoshin kanri is a Japanese management that focuses on two things: setting a strategic direction for a company and at the same time continuous improvement of its operational management. Authors of the book, Marek Ćwiklicki, PhD and Hubert Obora, PhD, discussed this method of management and how it is linked with other methods, presented the procedure of the method’s implementation and the most popular foreign models of hoshin kanri. Much attention was paid to Polish model of the method hoshin kanri in the light of research carried out by the authors, as well as to adaptation of hoshin kanri in Japanese enterprises operating in Poland.
 
The book is addressed to practitioners of management, managers and entrepreneurs, but also to students of management and students of post-graduate studies interested in extending their knowledge in the field of strategic quality management.

Spis treści
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Charakterystyka hoshin kanri
1.1. Definicja
1.2. Próby tłumaczenia nazwy metody
1.3. Hoshin kanri a TQM
1.3.1. Hoshin kanri jako element TQM
1.3.2. Metoda hoshin kanri na tle metod planowania strategicznego
1.4. Powstanie i rozwó j hoshin kanri: od MbO do BSC
1.4.1. Geneza
1.4.2. Zarządzanie przez cele a hoshin kanri
1.4.3. Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników (BSC)
1.5. Zintegrowane podejście QFD-hoshin w planowaniu strategicznym
1.6. Hoshin kanri a Lean Management
1.7. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Metodyczne aspekty hoshin kanri
2.1. Cykl PDCA – wspólny schemat postępowania w hoshin kanri i TQM
2.2. Definiowanie celu rocznego w hoshin kanri (Plan)
2.3. Koordynacja organizacji metodą hoshin kanri (Do)
2.4. Rodzaje kontroli w hoshin kanri (Check)
2.5. Reakcja na zmiany w hoshin kanri (Act)
2.6. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Modele hoshin kanri
3.1. Model we Florida Power & Light
3.2. Model P. Babicha
3.3. Model D. Hutchinsa
3.4. Model B. Witchera i R. Butterworth
3.5. Model S. Shiby
3.6. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych
4.1. Metodyka badań
4.2. Charakterystyka podmiotów
4.3. Model hoshin kanri w firmie A
4.3.1. Fazy hoshin kanri w firmie A
4.3.2. Ogólny model hoshin kanri w firmie A
4.4. Model hoshin kanri w firmie B
4.4.1. Fazy hoshin kanri w firmie B
4.4.2. Ogólny model hoshin kanri w firmie B
4.5. Model hoshin kanri w firmie C
4.5.1. Fazy hoshin kanri w firmie C
4.5.2. Ogólny model hoshin kanri w firmie C
4.6. Metamodel hoshin kanri w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce
4.7. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Czynniki adaptacji hoshin kanri w japońskich przedsiębiorstwach działających w Polsce Wyniki badań
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Adaptacja japońskiego zarządzania w zagranicznych organizacjach (japonizacja) w świetle studiów literaturowych
5.3. Hipotetyczny model czynników adaptacji
5.3.1. Przyczyny wdrażania metod zarządzania
5.3.2. Endogeniczne czynniki adaptacji metod zarządzania
5.3.3. Egzogeniczne czynniki adaptacji metod zarządzania
5.3.4. Kierunek wpływu czynników adaptacji
5.3.5. Syntetyczny model czynników zmian w metodach zarządzania
5.4. Weryfikacja modelu
5.5. Podsumowanie
 
Rozdział 6. Metody pomocnicze w hoshin kanri
6.1. Wykorzystanie siedmiu nowych metod TQM w hoshin kanri według Y. Nayataniego
6.2. Metody pomocnicze według B. Kinga
6.3. Metody pomocnicze w świetle badań w Polsce
6.4. Podsumowanie
 
Rozdział 7. Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się (M. Jabłoński)
7.1. Uwagi wstępne
7.2. O istocie organizacyjnego uczenia się
7.3. Poziomy organizacyjnego uczenia się a hoshin kanri
7.4. Strategie świadome i emergentne
7.5. Tworzenie strategii
7.6. Cykl działań zorganizowanych
 
Zakończenie
 
Aneks 1. Siedem klasycznych metod TQM
Aneks 2. Siedem nowych metod TQM
Aneks 3. Dodatkowe metody stosowane w hoshin kanri
Literatura
Skorowidz

Marek Ćwiklicki
Marek Ćwiklicki

Doctor of economic sciences, graduate of Cracow University of Economics; member of scholar staff of the Chair of Methods of Organization and Management in the Cracow University of Economics. Cooperates with counseling and training institutions in the area of rationalizing projects and implementation of methods of management in organizations. Member of the Scientific Society of Organization and Leadership, and of the European Academy of Management. Co-author of many articles and books.

Hubert Obora
Hubert Obora

Doctor of economic sciences, graduate of the Cracow University of Economics; associate professor in the Chair of Methods of Organization and Management, Cracow University of Economics. Coach and advisor in the fields of Total Quality Management and Technology Management, acknowledged by the Loyola Marymount University of Los Angeles. Author of many projects concerning the implementation and improvement of systems of quality management, author of many and publications.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended