Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Komercjalizacja i transfer technologii

Wacław Gierulski, Krzysztof Santarek , Joanna Wiśniewska
ISBN: 978-83-208-2405-6
Pages: 228
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Książka pt. Komercjalizacja i transfer technologii jest kolejną publikacją z serii „Nauka i Praktyka Innowacji” wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Podstawowym celem opracowania jest usystematyzowanie wiedzy, a także zidentyfikowanie współczesnych wyzwań związanych z procesami komercjalizacji i transferu technologii, z uwzględnieniem warunków istniejących w Polsce. Książka różni od innych pozycji spotykanych na rynku polskim, co jest ważną jej zaletą. Dotyka ona zagadnień komercjalizacji technologii oraz zawiera praktyczne ich przykłady. W pracy starano się całościowo, ale syntetycznie spojrzeć zarówno na zagadnienia procesów transferu i komercjalizacji technologii, jak i na kluczowe elementy systemu wsparcia. Książka skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, technicznych i innych (np. przyrodniczych), menedżerów oraz pracowników naukowych. Należy ją polecić przede wszystkim menedżerom ośrodków wsparcia innowacyjnego biznesu (inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, akademickich spółek celowych i centrów transferu technologii).

Wacław Gierulski

Wacław Gierulski, PhD Dsc BEng, Professor in the University of Technology Kielce, the head of the Chair of Production Engineering in the Faculty of Management and Computer Modelling there. His scientific interests concern problems of modelling, with particular emphasis on issues of production engineering, including, i.a. project management, quality management, innovativeness and commercialization of knowledge, and the role of IT systems in business management.

Krzysztof Santarek

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek – pracownik Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, były dziekan Wydziału i dyrektor Instytutu. Jest członkiem m.in. Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, European Academy of Industrial Management, International Federation of Information Processing WG5.7, prezesem fundacji Technology Partners, a także autorem 20 książek oraz ponad 200 artykułów z zakresu inżynierii zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania produkcją, projektowania systemów produkcyjnych oraz zarządzania technologiami i działalnością B+R.
 

 

Joanna Wiśniewska

PhD, associate professor in the Faculty of Economic Sciences and Management, the University of Szczecin. Cooperates with the West Pomeranian Business School in Szczecin. Principal areas of her scientific interests include: fixed assets and working capital management in enterprises, innovative activities of enterprises, and processes of technology transfer and diffusion. Author and co-author of numerous scientific and educational publications in those fields, i.a. Podstawy nauki o organizacji (Fundamentals of the science on organization, PWE, 2008), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja ekonomiczna (Fundamentals of the science on organization. Enterprise as an economic organization, PWE, 2011).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €