Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Organizacja procesowa

Piotr Grajewski
ISBN: 978-83-208-2221-2
Pages: 208
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

The necessity to meet market demand results in several types of organizations having to seek for new organizational solutions. One of such solutions is process organization which enables such entities to improve the efficiency of their operation and make better use of the resources they have. The Author presents as follows: contemporary solutions concerning organizational structures, the essence of the process as an element of development of an organization, streamlining of processes within an organization, designing a process organization and its structure, social and cultural premises to change a direction toward a process organization.

 

The book is addressed to students of universities and faculties of economics, trainees in courses upgrading managerial skills, and to managers, both present and prospective, to whom it should provide inspiration to seek for new organizational solutions within companies they work for.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1 Geneza współczesnych rozwiązań w organizacji
1.1. Zmieniający się świat organizacji
1.2. Natura klasycznych konfiguracji organizacyjnych
1.3. Czynniki kształtujące organizację i jej strukturę
1.4. Współczesne projekcje parametrów organizacji
1.4.1. Organizacja ucząca się
1.4.2. Organizacja wirtualna
1.4.3. Organizacja fraktalna
1.4.4. Organizacja hipertekstowa
1.5. Zasady budowy konfiguracji współczesnych rozwiązań strukturalnych
1.6. Doskonalenie jakości w koncepcji współczesnego zarządzania

 

2 Determinanty organizacji procesowej
2.1. Proces jako obiekt budowy organizacji
2.2. Klasyfikacja procesów
2.3. Orientacja na klienta jako podstawa projektowania procesów
2.4. Relacje rynkowe wewnątrz organizacji
2.5. Miary procesów
2.6. Zespołowe formy organizacji procesowej

 

3 Doskonalenie procesów w działaniu organizacji
3.1. Reengineering jako instrument zmiany w kierunku procesów
3.2. Istota ciągłego doskonalenia procesów
3.3. Zarządzanie łańcuchem wartości dodanej
3.4. Statystyczna kontrola procesów
3.5. Efektywność procesów w organizacji
3.6. Poziomy dojrzałości procesowej organizacji

 

4 Projektowanie organizacji procesowej
4.1. Konwencja projektowania organizacji w kierunku procesów— model SIPOC
4.2. Projektowanie procesów w organizacji
4.3. Sekwencja działań w projektowaniu organizacji procesowej
4.4. Standaryzacja procesów organizacyjnych — zarządzanie przez określanie granic swobody kształtowania procesów

 

5 Struktura organizacji procesowej
5.1. Koncepcje rozwiązań strukturalnych w obszarze projektowania procesów
5.2. Model struktury organizacji procesowej
5.3. Etapy ewolucji struktury w kierunku procesów
5.4. Praktyczne przykłady struktur organizacji procesowej
5.5. Ograniczenia implementacji struktur organizacji procesowej

 

6 Społeczno-kulturowe przesłanki zmiany w kierunku organizacji procesowej
6.1. Kultura organizacji procesowej
6.2. Od przedsiębiorstwa funkcjonalnego do przedsiębiorstwa procesowego
6.3. Potencjalne konflikty w organizacji procesowej i sposoby ich przezwyciężania
6.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji procesowej
6.5. Zmiana w kierunku procesów — strategie wdrażania do praktyki

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Piotr Grajewski
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended