Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Teorie przedsiębiorstw

Adam Noga
ISBN: 978-83-208-1926-7
Pages: 360
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: wznowienie bez zmian
Binding: hard cover
Format: B5
13.00
Ask about product

W książce pokazano, że aby odnieść sukces w biznesie oraz prowadzić skuteczną politykę makroekonomiczną i rozwojową, należy odpowiedzieć na elementarne pytania: czym jest przedsiębiorstwo, kiedy może być ono zdolne do długotrwałego rozwoju (co wyznacza granice przedsiębiorstwa), jakie cele powszechne (m.in. dochodowe, prestiżowe) mogą osiągać interesariusze przedsiębiorstw oraz jakie cele autonomiczne (efektywnej alokacji, kreacji, podziału, rewitalizacji zasobów, wartości) dla całej gospodarki może zrealizować tylko przedsiębiorstwo. W ekonomii na te pytania udzielono bardzo wiele odpowiedzi, budując liczne teorie przedsiębiorstw(a). W książce omówiono zalety i wady 27 teorii. Ograniczenia analizowanych teorii przyczyniły się do poszukiwania nowej, autorskiej teorii przedsiębiorstw, w której podstawowym "genem" przedsiębiorstwa są długookresowe dążenia (użyteczności) gospodarstw domowych - interesariuszy przedsiębiorstw, akumulujących dla nich kapitał finansowy, rzeczowy i intelektualny. Poszukiwania te są prowadzone w książce według metody przedsiębiorczej, która jest doskonale znana w biznesie i stosowana do znajdowania sposobu na odniesienie sukcesu.

Książka jest adresowana zarówno do badaczy teorii ekonomii, jak i do obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców, menedżerów i polityków gospodarczych, przede wszystkim więc studentów kierunków ekonomicznych, ale nie tylko.

Książka Teorie przedsiębiorstw Adama Nogi zdobyła nagrodę Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę naukową w Polsce z zakresu nauk o przedsiębiorstwie.

Spis treści

Wprowadzenie


Rozdział. Przedsiębiorstwa i ich zdolność przeżycia oraz rozwoju w gospodarce

1.1. Egzoteryczna analiza rozwoju i upadłości przedsiębiorstw
1.2. Wybór wskaźników do ilustracji statystycznej
1.3. Wyniki obserwacji dla wybranych prób przedsiębiorstw
1.3.1. Ogólna charakterystyka rentowności aktywów przedsiębiorstw
1.3.2. Obraz koncentracji upadłych przedsiębiorstw
1.3.3. Hipotezy wyjaśniające zróżnicowanie rentowności aktywów przedsiębiorstw
1.3.4. Cztery hipotezy przydatne w interpretacji zdolności przetrwania przedsiębiorstw
1.3.5. Typologia przedsiębiorstw według prostej statystycznej analizy rentowności
1.4. Wskaźniki CROMVA oraz BAROA: od analizy egzoterycznej do analizy ezoterycznej teorii przedsiębiorstw
 

Rozdział. Teorie naukowe i metoda przedsiębiorcza

2.1. Pożytki dla biznesu i makroekonomii z poszukiwania teorii przedsiębiorstw(a)
2.2. Zawodność teorii naukowych
2.2.1. Dwie tradycyjne szkoły metodologiczne w teorii ekonomii
2.2.2. Dobra teoria przedsiębiorstwa jako pomysł na dobre przedsiębiorstwo. Metoda przedsiębiorcza
2.3. Teoria przedsiębiorstwa jako holon teorii ekonomii
2.4. Przedsiębiorstwo a role gospodarstw domowych w gospodarce


Rozdział. Cele przedsiębiorstw: autonomiczne i powszechne
3.1. Cele zakładania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
3.2. Cele autonomiczne zakładania, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
3.2.1. Nadwyżka efektywności agencji nad efektywnością transakcji
3.2.2. Nadwyżka korzyści skali nad kosztami wzrostu E. Penrose
3.2.3. Nadwyżka korzyści zakresu nad kosztami złożoności
3.2.4. Nadwyżka korzyści korpuskularności nad kosztami niezwrotnymi oraz nadwyżka korzyści praw własności nad kosztami transformacji
3.2.5. Nadwyżka korzyści dotarcia do rzadkich czynników wytwórczych nad kosztami kreowania niekontestowalności rynków
3.2.6. Nadwyżka korzyści sieci nad kosztami sieci
3.2.7. Nadwyżka korzyści kreowania wiedzy nad kosztami uczenia się
3.2.8. Nadwyżka korzyści wprowadzania innowacji nad kosztami B + R oraz kosztami ochrony praw własności
3.2.9. Nadwyżka korzyści pierwszeństwa na rynku oraz narzucania standardów nad kosztami zmiany standardów
3.2.10. Nadwyżka korzyści wyspecjalizowania aktywów nad kosztami alternatywnymi
3.2.11. Nadwyżka korzyści wolności i władzy gospodarczej nad kosztami barier rozwoju przedsiębiorczości
3.2.12. Nadwyżka korzyści lewarowania kapitału nad kosztami kapitału
3.2.13. Nadwyżka korzyści z udanych przewidywań nad kosztami niepewności
3.2.14. Nadwyżka korzyści z kontroli niekompletnych kontraktów nad kosztami niekompletnych kontraktów
3.2.15. Nadwyżka korzyści dotarcia do wartości dodanych dla klienta nad kosztami zdobycia i utrzymania klienta
3.2.16. Nadwyżka korzyści wykorzystywania luk regulacyjnych nad kosztami prawnymi przedsiębiorstwa
3.2.17. Nadwyżka korzyści trafnej identyfikacji granic rynku nad kosztami przestawienia
3.2.18. Nadwyżka pozytywnych efektów zewnętrznych nad kosztami negatywnych efektów zewnętrznych
3.2.19. Nadwyżka korzyści nierównowagi z otoczeniem nad kosztami negatywnego wpływu otoczenia
3.3. Cele powszechne przedsiębiorstw
3.3.1. Spór o cele powszechne przedsiębiorstw
3.3.2. Identyfikowanie celów powszechnych przedsiębiorstwa


Rozdział. Identyfikacja ogólnych teorii przedsiębiorstwa
4.1. Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa
4.2. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa
4.3. Teoria kosztów transakcji R. Coase'a
4.4. Przedsiębiorcza teoria przedsiębiorstwa (F. Knighta)
4.5. Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa (J. Schumpetera)
4.6. Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa (J. Schmooklera)
4.7. Agencyjna teoria przedsiębiorstwa
4.8. Teoria przedsiębiorstwa Kenetha Arrowa
4.9. Teoria przedsiębiorstwa jako organizacji działań podobnych i komplementarnych (G. Richardsona)
4.10. Kognitywna teoria przedsiębiorstwa (H. Simona)
4.11. Informacyjna teoria przedsiębiorstwa (M. Aokiego, I. Nonaki, H.Takeuchiego)
4.12. Kooperacyjna teoria przedsiębiorstwa
4.13. Teoria dominacji przedsiębiorstwa (F. Perroux)
4.14. Konwencyjna teoria przedsiębiorstwa
4.15. Teoria zasobów i kompetencji
4.16. Ewolucyjna teoria przedsiębiorstwa
4.17. Finansowa teoria przedsiębiorstwa
4.18. Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa (A. Chandlera)
4.19. Teoria opcji realnych
4.20. Teoria przedsiębiorstwa wynikająca z teorii praw własności
4.21. Fordowsko-marksowska teoria przedsiębiorstwa
4.22. Menedżerskie teorie przedsiębiorstw
4.23. Behawioralna teoria przedsiębiorstwa
4.24. Ekologiczna teoria przedsiębiorstwa
4.25. Teoria kosztówtransakcji specyficznymi aktywami (O. Williamsona)
4.26. Teoria przedsiębiorstwa jako decydenta w niekompletnych kontraktach
4.27. Teoria przedsiębiorstwa zdeterminowanego przez kapitał intelektualny


Rozdział. Teoria konfirmy: nowoczesne przedsiębiorstwo i powrót do korzeni przedsiębiorczości
5.1. Wciąż otwarte pytania w teoriach przedsiębiorstw
5.2. Użyteczność gospodarstw domowych jako jednostka elementarna budowy teorii przedsiębiorstw
5.2.1. Autorska teoria przedsiębiorstw a znane teorie przedsiębiorstwa
5.2.2. Wyłanianie się rynku, przedsiębiorstw i państwa z gospodarstw domowych
5.2.3. Przedsiębiorstwo jako organizacja i instytucja zwiększająca użyteczność gospodarstw domowych
5.3. Zmiany istoty konkurencji jako determinanta przedsiębiorstw. Pięć fal konkurencji .
5.3.1. Istota konkurencji
5.3.2. Konkurencja, kooperacja, kontrola, korporacja (4k)
5.3.3. Typologia struktur podmiotowych rynku przed piątą falą konkurencji
5.3.4. Pięć fal konkurencji
5.4. Korzyści przedsiębiorstw a korzyści ogólnogospodarcze
5.5. Role przedsiębiorcy, właściciela, menedżera i pracowników oraz klienta w teorii przedsiębiorstw. Zakładanie i rozwój przedsiębiorstw
5.6. Wpływ teorii konfirmy na zarządzanie przedsiębiorstwem
5.7. Wpływ teorii konfirmy na makroekonomię i politykę makroekonomiczna
5.8. Przyczynek teorii konfirmy do zrozumienia mechanizmu wzrostu i rozwoju gospodarczego


Zamiast zakończenia 
 

Aneks 
 

Bibliografia

Adam Noga

Adam Noga (born on 23 May 1955). Professor of economic sciences. At present, lecturer in Kozminski University, former vice-rector there. Vice-president of the Supervisory Board in Asseco group. In the past, also a member of Supervisory Boards and Auditing Committees in in Kredyt Bank, Asseco Poland, TUnŻ Warta and TUiR Warta, the President of the Supervisory Board of PAIiIZ, vice-rector of the Warsaw School of Economics, Director of the Institute of Finance, counselor to the President of Petrochemia Płock, academic lecturer in the Warsaw School of Economics, University of Warsaw, universities in France, Belgium and Canada. In 1994, first laureate of the Bank Handlowy Award for outstanding achievements in the theory of finance and economics, for his book Dominacja a efektywna konkurencja (Domination and effective competition). In 2009 received an award for the best book about enterprise, entitled Teorie przedsiębiorstwa (Theories of enterprise, PWE, Warsaw 2009.

https://www.adam-noga.pl/

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €