Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza

Justyna Dyduch
ISBN: 978-83-208-2096-6
Pages: 244
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

W ostatnich latach handel zbywalnymi pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń stał się ważnym obszarem polityki ekologicznej. Autorka przedstawiła: znaczenie uprawnień zbywalnych w ochronie środowiska, wykorzystanie uprawnień do emisji zanieczyszczeń powietrza w polityce ekologicznej Stanów Zjednoczonych, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, zarządzanie uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza w przedsiębiorstwie.

 

Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się ochroną środowiska w administracji i w przedsiębiorstwach, a także pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych i technicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Wykaz skrótów

 

1. Uprawnienia zbywalne do emisji zanieczyszczeń w teorii ekonomii środowiska i polityce ekologicznej
1.1. Ekologiczne koszty zewnętrzne i przesłanki ich internalizacji
1.2. Uprawnienia zbywalne do emisji zanieczyszczeń jako rynkowy instrument internalizacji ekologicznych kosztów zewnętrznych
1.3. Analiza porównawcza uprawnień zbywalnych, podatków (opłat) ekologicznych i regulacji bezpośredniej w ochronie środowiska
1.4. Przykłady zastosowania uprawnień zbywalnych w praktyce

 

2. Wykorzystanie uprawnień do emisji zanieczyszczeń powietrza w polityce ekologicznej USA
2.1. Pierwsze próby wykorzystania rozwiązań rynkowych w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń
2.2. Rynki uprawnień do emisji SO2 i NOx
2.3. Programy handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych
2.4. Ocena programów handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza w USA

 

3. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
3.1. Rozwój polityki klimatycznej Unii Europejskiej
3.2. Założenia i zasady unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 2005–2020
3.3. Funkcjonowanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
3.4. Ocena funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 

4. Zarządzanie uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza w przedsiębiorstwie
4.1. Uprawnienia zbywalne jako składnik majątku przedsiębiorstwa
4.2. Problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie związane z uprawnieniami zbywalnymi
4.3. Pozyskanie i wykorzystanie uprawnień do emisji CO2 w wybranych przedsiębiorstwach w Polsce
4.4. Finansowe skutki zarządzania uprawnieniami CO2 w badanych przedsiębiorstwach

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Justyna Dyduch

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of Economics, Finance and Environment Management in the Faculty of Management, AGD, in Cracow. Specialized in problems of market-based environment protection instruments, evaluation of effectiveness of environment-friendly investments, and financial aspects of environment protection.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €