Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The impact of the regulatory environment on the development of tobacco cultivation and production and on the importance of the tobacco sector for the Polish national economy

Iwona Anna Głowacka
ISBN: 978-83-208-2411-7
Pages: 214
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
9.35
number copies:

The dissertation is a detailed and multi-faceted assessment of the impact of the regulatory environment on the development and production of tobacco in Poland and of the importance of the tobacco sector for the Polish national economy. The analysis of selected legal regulations concerning different aspects of the functioning of the state and society, such as the pursuit of agricultural activities, the system of taxation, the system of health protection, have demonstrated a direct or indirect impact on shaping the legal situation of the tobacco industry. The identification made in this respect has enabled a judgement on the cohesion of the relevant Polish and European legislative policy and has resulted in conclusions on the effectiveness of the rules laid down and their actual impact on the economic situation of tobacco growers and other participants in the tobacco industry.


In the process of scientific research, a formative-dogmatic method, a historical legal method, as well as, to the extent necessary, the comparative legal method were used. Due to the link between the analysed topic and economic sciences together with sociology, the findings were also made by using a methodology appropriate to these fields of science, including the empirical method. Also valuable to the conclusions of the dissertation were the results of the application of the economic analysis of law (Law and Economics), statistical analysis and theoretical-economic analyses, with the use of the Laffer curve.
Studies have shown significant problems with the integrity of objectives and the adequacy of regulatory legal instruments that the legislator applied while shaping the legal conditions of tobacco production and all remaining legal aspects behind the functioning of the tobacco industry. The main shortcoming would seem to be the lack of consistency during the determination of legal provisions to do with tobacco cultivation within the framework of national and EU agricultural policies, the regulation of the process of industrial tobacco production, the admissibility of tobacco consumption, the tobacco market, taxation, combating the black market and reducing the negative health effects of tobacco use in society.


Presenting the conclusions of de lege lata and the postulates of de lege ferenda has been done with reference to the doctrinal concept of legal action, which distinguishes individual elements of normative solutions in the relevant area depending on the legal situation resulting directly from the juridical structure of the regulated subject, with the distinction of “segments” of the legal regulation, which may be included in different legal and organisational structures. 


In light of the above, it was possible to demonstrate the impact that the evolving legal regulations in question and their interconnectedness had on the deteriorating position of the tobacco sector in the national economy.

 

Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp
 
Rozdział 1. Tytoń jako roślina uprawna i przetworzona
1.1. Tytoń w Polsce
1.2. Uprawa tytoniu w Polsce – podstawowe zagadnienia i regulacje
1.3. Produkcja surowca tytoniowego – zagadnienia ogólne
1.4. Pierwszy przetwórca surowca tytoniowego
1.5. Wsparcie dla produkcji surowca tytoniowego. Płatność do tytoniu oraz płatność niezwiązana do tytoniu
1.6. Przetwórstwo tytoniu w Polsce
1.7. Organizacje branżowe
 
Rozdział 2. Uregulowania prawne i otoczenie regulacyjne rozwoju upraw i produkcji oraz przetwórstwa tytoniu
2.1. Koncepcja własności rolniczej w świetle praw oraz obowiązków rolników plantatorów tytoniu
2.2. Umowa kontraktacji w odniesieniu do produkcji roślin
2.3. Ewolucja prawnych regulacji rynku wyrobów tytoniowych w Polsce
2.3.1. Regulacja rynku wyrobów tytoniowych przed 1989 r
2.3.2. Regulacja rynku wyrobów tytoniowych w Polsce po 1989 r.
2.4. Kontrola przepływu dostaw suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych w świetle ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
2.5. Problematyka obrotu tytoniem w świetle ustawy o podatku akcyzowym
2.5.1. Definicja suszu tytoniowego i jego opodatkowania
2.5.2. Opodatkowanie suszu tytoniowego
2.5.3. Prawnopodatkowa kwalifikacja mokrego tytoniu
2.5.4. Opodatkowanie akcyzą wyrobów tytoniowych 
2.5.5. Obowiązek sprzedaży suszu tytoniowego uprawnionemu podmiotowi
2.6. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Rejestr producentów wyrobów tytoniowych
2.6.1. Rejestr producentów wyrobów tytoniowych
2.7. Wpływ Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych na rynek surowca tytoniowego
2.8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 
Rozdział 3. Światowe zwalczanie przetwórstwa i produkcji tytoniu oraz branży tytoniowej
3.1. Światowa Organizacja Zdrowia
3.2. Podstawy prawne zwalczania palenia tytoniu w Unii Europejskiej
 
Rozdział 4. Analiza rynku wyrobów tytoniowych
4.1. Rynek krajowy
4.2. Rynek tytoniowy w Polsce i w Unii Europejskiej
4.3. Prawne podstawy organizacji rynku tytoniu w Unii Europejskiej
4.4. Dystrybucja produktów tytoniowych i handel nimi
4.5. Szacunkowa ocena rynku produkcji i handlu
4.6. Wymiana handlowa
4.7. Dochody podatkowe budżetu państwa
4.8. Wpływ nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym na wysokość przychodów budżetu państwa oraz całościowy stan branży tytoniowej
4.9. Pozaakcyzowe dochody budżetu państwa
4.10. Wpływ sektora wyrobów tytoniowych na rynek pracy
4.11. Zatrudnienie przy uprawie surowca
4.12. Zatrudnienie – przetwórstwo i produkcja
4.13. Zatrudnienie – dystrybucja i handel
4.14. Szara strefa
 
Rozdział 5. Znaczenie sektora tytoniowego dla gospodarki krajowej w świetle badania Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE)
 
Rozdział 6. Analiza działań o charakterze regulacyjnym prowadzonych przez przemysł tytoniowy oraz ocena ich wpływu na rynek wyrobów tytoniowych i związane z nim regulacje prawne
6.1. Działania branży
 
Zakończenie
 
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Iwona Anna Głowacka
Iwona Anna Głowacka

Dr Iwona Anna Głowacka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów z zakresu coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Swoje zainteresowania naukowe koncertuje wokół zagadnień związanych z wpływem otoczenia regulacyjnego na gospodarkę. W roku 2019 uzyskała jednomyślną decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego tytuł doktora nauk prawnych. Od ponad 10 lat pracuje w dziale prawnym jednej z największych światowych korporacji. Specjalizuje   się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie reklamy, prawie rolnym oraz w zagadnieniach z zakresu ethics & compliance.

 

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €