Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie przez zaangażowanie

Marta Juchnowicz
ISBN: 978-83-208-1884-0
Pages: 208
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: 162x237
14.00
Ask about product

Zarządzanie przez zaangażowanie jest zbiorem metod i technik wpływania na aktywność zawodową pracowników, ukierunkowanych na kształtowanie zaangażowania w pracę i działalność organizacji. Autorka przedstawia w książce zmiany zachodzące w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji, istotę koncepcji zarządzania przez zaangażowanie, problemy z oceną i pomiarem zaangażowania, diagnozowanie zaangażowania w polskich organizacjach, motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie, sposoby motywowania do współuczestnictwa.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów i przedsiębiorców, ale może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych i studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.

Spis treści

Od Autorki

Rozdział 1. Przesłanki zmian zachodzących w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji
1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w turbulentnym otoczeniu
2. Paradygmat elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim
3. Wymagania organizacji wiedzy
4. Wzrost znaczenia kultury organizacyjnej
5. Współczesne wyzwania wobec postaw pracowników w procesie pracy

Rozdział 2. Założenia koncepcji zarządzania przez zaangażowanie
1. Istota zaangażowania pracownika z punktu widzenia zarządzania
2. Zjawiska „pętli” i „luki” zaangażowania
3. Znaczenie poziomu zaangażowania pracowników
4. Istota koncepcji zarządzania przez zaangażowanie
5. Zadowolenie z pracy i satysfakcja zawodowa a zaangażowanie pracowników

Rozdział 3. Dylematy oceny i pomiaru poziomu zaangażowania pracowników
1. Czynniki determinujące poziom zaangażowania pracowników
2. Sposoby pomiaru poziomu zaangażowania pracowników
3. Koncepcja oceny poziomu zaangażowania pracowników w organizację oraz poziomu zaangażowania w pracę w organizacji wiedzy

Rozdział 4. Diagnoza zaangażowania pracowników w organizacjach funkcjonujących w Polsce
1. Metodologia badania oraz charakterystyka próby badawczej
2. Analiza poziomu zaangażowania pracowników w organizację w polskiej praktyce gospodarczej
3. Determinanty poziomu zaangażowania pracowników w organizację
4. Czynniki szczegółowe kształtujące poziom zaangażowania pracowników w organizację
5. Poziom zaangażowania pracowników w organizację a decyzje o zmianie miejsca pracy
6. Analiza poziomu zaangażowania w pracę

Rozdział 5. Motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie
1. Nowe podejście do kształtowania aktywności zawodowej pracowników
2. Kultura zaufania fundamentem zarządzania przez zaangażowanie
3. Warunki skutecznego motywowania w zarządzaniu przez zaangażowanie

Rozdział 6. System motywacyjny a zaangażowanie pracowników
1. Zakres problemowy systemu motywacyjnego — system motywacyjny a system wynagrodzeń
2. Strategia motywacyjna
3. Wynagrodzenie powiązane z kompetencjami
4. Sposoby motywowania do współuczestnictwa

Bibliografia

Załączniki

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety

Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety do firmy

Załącznik 3. Kwestionariusz wywiadu z kadrą menedżerską

Załącznik 4. Klasyfikacja stwierdzeń do analizy aspektów zaangażowania w organizację

Załącznik 5. Diagnoza zaangażowania pracowników (raport z badania)

Marta Juchnowicz
Marta Juchnowicz

Professor of economic sciences in the field of management science. Heads the Chair of Human Capital Development in the Warsaw School of Economics. Performs the function of Editor-in-chief of “Edukacja Ekonomistów and Menedżerów” quarterly magazine and a member of the scientific board of “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” quarterly magazine. Cooperates as professor-consultant with the Institute of Labor and Social Affairs in Warsaw. Member of the Committee of Labor and Social Policy at PAN (Polish Academy of Sciences). Her scholar, research and expert interests evolve around issues of human capital management, and in particular worker motivation, wages management and work valuation. Involved in intense educational activity, i.a. as head of Doctoral Studies, Post-graduate Managerial Studies and Human Resources Management, in line with European standards, in the Warsaw School of Economics. Promoted 13 doctors.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended