Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany

Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska
ISBN: 978-83-208-2146-8
Pages: 318
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

The book presents as follows: the problem of diversification of accountancy across the world during the age of globalization, processes aiming at unification of solutions in this area on an international scale and selected problems of international managerial accountancy.

 

The book is addressed to persons dealing with problems of accountancy, including: scholars and lecturers in universities of economics, students and doctoral students as well as person professionally dealing with accountancy.

 

Książka została wyróżniona w VIII Konkursie na Najlepszą Publikację Ekonomiczną podczas
Targów Wydawnictw Ekonomicznych.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I
ZRÓŻNICOWANIE RACHUNKOWOŚCI NA ŚWIECIE

 

1. Wpływ globalizacji na rozwój rachunkowości (Marcin Kędzior)

 

2. Czynniki kształtujące systemy rachunkowości (Joanna Krasodomska, Konrad Grabiński)

 

3. Klasyfikacja systemów rachunkowości (Marcin Kędzior)

 

CZĘŚĆ II
PROCESY ZMIERZAJĄCE DO UJEDNOLICENIA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

 

4. Standaryzacja, harmonizacja, unifikacja czy konwergencja? (Joanna Krasodomska)

 

5. Działalność Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i wydawane przez nią Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (Joanna Krasodomska)

 

6. Unia Europejska i dyrektywy z zakresu rachunkowości (Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska)

 

7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w porządku prawnym Unii Europejskiej (Joanna Krasodomska, Marcin Kędzior)

 

8. Współpraca Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Rady Standardów Sprawozdawczości Finansowej na rzecz opracowania globalnych standardów (Konrad Grabiński)

 

9. Ujednolicenie rachunkowości na świecie w świetle badań empirycznych (Marcin Kędzior)

 

CZĘŚĆ III
MIĘDZYNARODOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

 

10. Polityka cen transferowych międzynarodowych podmiotów gospodarczych (Marcin Kędzior)

 

11. Ocena inwestycji międzynarodowych jednostek gospodarczych (Marcin Kędzior)

 

12. Międzynarodowa struktura kapitału jednostek gospodarczych (Marcin Kędzior)

 

13. Koszt kapitału przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym (Marcin Kędzior)

 

14. Ocena sytuacji finansowej jednostek gospodarczych w ujęciu międzynarodowym (Konrad Grabiński)

Konrad Grabiński

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of Financial Accountancy in the Faculty of Finance, Cracow University of Economics, the President of Territorial Division of the Association of Accountants in Poland, member of the European Accounting Association, fellow of the IAAER Deloitte Scholar program, and long-standing cooperator and lecturer in post-graduate studies in the Cracow School of Business, Cracow University of Economics. Specialized in problems of financial reporting, theory of accountancy and IT systems used in accountancy.

Marcin Kędzior

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of Financial Accountancy in the Faculty of Finance, Cracow University of Economics, member of the board of directors of the District Division (in Cracow) of the Association of Accountants in Poland, member of the European Accounting Association, Polish representative in EFAA (European Federation of Accountants and Auditors for Small and Medium-Sized Enterprises) in Brussels. Specialized in problems of accountancy and international finance, International Financial Reporting Standards, and managerial accountancy.

Joanna Krasodomska

Member of scholar staff in the Chair of Financial Accountancy, Cracow University of Economics.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €

"Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany" nagrodzona podczas TWE

Podczas X Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie wyróżniono książkę Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany Konrada Grabińskiego, Marcina Kędziora i Joanny Krasodomskiej.
read more