Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania

Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2169-7
Pages: 404
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

Rachunkowość zarządcza jest zbiorem metod i działań analityczno-rachunkowych będących narzędziem dostarczania informacji niezbędnych do usprawnienia bieżącej działalności przedsiębiorstwa i kształtowania jego efektywnego rozwoju w przyszłości. Treścią niniejszej książki są więc metody pozyskiwania informacji i ich zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Rachunkowość zarządcza jest nastawiona na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Dlatego głównym źródłem informacji generowanych przez rachunkowość jest rachunek kosztów. Znalazło to wyraz w strukturze zawartości książki. Składa się ona z trzech części poświęconych:

 

• rachunkowi kosztów jako źródłu informacji zarządczej,

 

• modelom rachunku kosztów,

 

• narzędziom rachunkowości zarządczej.

 

W prezentowaniu poszczególnych zagadnień ujętych w książce autorzy zastosowali wielokrotnie sprawdzony schemat poznawczy: najpierw przedstawili podstawy teorii, a następnie zilustrowali ją przykładami praktycznymi. Podejście to pozwala poznać problem i zrozumieć przydatność jego zastosowania w praktyce. Weryfikacji poznanych zagadnień służą pytania testowe i zadania do samodzielnego rozwiązania zamieszczone na końcu rozdziałów.

 

Książkę polecamy studentom kierunków ekonomicznych, słuchaczom studiów podyplomowych, a także menedżerom, analitykom finansowym i pracownikom służb finansowych

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej

Ksenia Czubakowska

 

1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej
1.1. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny zarządzania
1.2. Ewolucja rachunkowości zarządczej
1.3. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa
1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów
1.5. Pytania do rozdziału 1

 

2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja
2.1. Pojęcie kosztów
2.2. Koszty a pojęcia bliskoznaczne i rozłączne
2.3. Kryteria klasyfikacyjne kosztów w rachunkowości finansowej
2.4. Kryteria klasyfikacyjne kosztów w rachunkowości zarządczej
2.5. Pytania do rozdziału 2

 

3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej
3.1. Grupowanie kosztów według rodzajów
3.2. Grupowanie kosztów według miejsc ich powstawania
3.3. Grupowanie kosztów według nośników
3.4. Czasowe rozgraniczenie kosztów
3.5. Pytania i zadania do rozdziału 3

 

4. Procedury rozliczania kosztów
4.1. Zasady, etapy i kierunki rozliczeń kosztów
4.2. Rozliczanie kosztów pośrednich
4.3. Rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej
4.4. Pytania i zadania do rozdziału 4

 

5. Kalkulacyjny rachunek kosztów
5.1. Istota, przedmiot i zadania kalkulacji
5.2. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
5.3. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany
5.4. Szczegółowe metody kalkulacji
5.5. Pytania i zadania do rozdziału 5

 

Część II
Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

Edward Nowak

 

6. Istota i rodzaje modeli rachunku kosztów
6.1. Pojęcie modeli rachunku kosztów i kryteria ich klasyfikacji
6.2. Systematyczny rachunek kosztów
6.3. Modele rachunku kosztów a zakres rzeczowy kosztów
6.4. Modele rachunku kosztów a zakres czasowy kosztów
6.5. Odmiany rachunku kosztów
6.6. Rachunki kosztów kontrolne i decyzyjne
6.7. Pytania do rozdziału 6

 

7. Rachunek kosztów zmiennych
7.1. Istota rachunku kosztów zmiennych
7.2. Podział kosztów na stałe i zmienne
7.3. Rachunek kosztów zmiennych w podstawowym ujęciu
7.4. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
7.5. Wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych
7.6. Pytania i zadania do rozdziału 7

 

8. Rachunek kosztów standardowych
8.1. Istota rachunku kosztów standardowych
8.2. Standardowe koszty bezpośrednie
8.3. Standardowe koszty pośrednie
8.4. Ustalanie odchyleń od kosztów standardowych
8.5. Pytania i zadania do rozdziału 8

 

9. Rachunek kosztów działań
9.1. Założenia rachunku kosztów działań
9.2. Identyfikacja działań i nośników kosztów
9.3. Kalkulacja kosztów działań
9.4. Kalkulacja kosztów produktów
9.5. Pytania i zadania do rozdziału 9

 

10. Modele strategicznego zarządzania kosztami
10.1. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10.2. Rachunek kosztów docelowych
10.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
10.4. Rachunek kosztów jakości
10.5. Pytania i zadania do rozdziału 10

 

11. Analiza kosztów przedsiębiorstwa
11.1. Istota i zadania analizy kosztów
11.2. Analiza dynamiki kosztów
11.3. Analiza struktury kosztów
11.4. Wskaźnikowa analiza kosztów
11.5. Pytania i zadania do rozdziału 11

 

Część III
Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania

Wiktor Gabrusewicz

 

12. Analiza progu rentowności
12.1. Próg rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem
12.2. Próg rentowności w produkcji jednoasortymentowej
12.3. Próg rentowności w produkcji wieloasortymentowej
12.4. Próg rentowności gotówkowy
12.5. Analiza wrażliwości w progu rentowności
12.6. Dźwignia operacyjna
12.7. Pytania i zadania do rozdziału 12

 

13. Decyzje cenowe
13.1. Rola cen w działalności przedsiębiorstwa
13.2. Czynniki kształtujące ceny
13.3. Metody ustalania cen
13.4. Ustalanie dolnych granic cen
13.5. Ceny transferowe
13.6. Pytania i zadania do rozdziału 13

 

14. Krótkookresowe rachunki decyzyjne
14.1. Istota decyzji krótkookresowych i rola rachunkowości zarządczej w ich podejmowaniu
14.2. Wybór struktury asortymentowej
14.3. Wybór technologii produkcji
14.4. Decyzje typu wytwarzać czy zaniechać produkcji
14.5. Decyzje typu wytwarzać czy kupić
14.6. Pytania i zadania do rozdziału 14

 

15. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem
15.1. Istota i rola budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
15.2. Klasyfikacja budżetów
15.3. Metody budżetowania
15.4. Struktura budżetu przedsiębiorstwa
15.5. Etapy budżetowania
15.6. Procedura sporządzania budżetu przedsiębiorstwa
15.7. Pytania i zadania do rozdziału 15

 

16. Ustalanie odchyleń i ich analiza
16.1. Istota odchyleń i ich rodzaje
16.2. Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich
16.3. Analiza odchyleń kosztów pośrednich
16.4. Pytania i zadania do rozdziału 16

 

17. System pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w rachunkowości zarządczej
17.1. Istota i znaczenie systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa
17.2. Mierniki oceny dokonań
17.3. Obszary oceny dokonań przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym
17.4. Pytania do rozdziału 17

 

Odpowiedzi

 

Literatura

Ksenia Czubakowska
Ksenia Czubakowska

Full Professor, PhD Dsc. Heads the Chair of Managerial Accountancy and Controlling at the University of Szczecin. Author of many research and educational publications, specialized in financial and managerial accountancy, controlling, accountancy of non-governmental organizations, local taxes, costs and results account. Apart from her scientific activities she participates in the work of the Accountants Association in Poland.

Wiktor Gabrusewicz
Wiktor Gabrusewicz

Professor Wiktor Gabrusewicz, PhD Dsc. Until 2012 Head of the Chair of Accountancy in the Poznan University of Economics and Business, the President of the Accountants Association in Poland. WLKP, Member of the Board of Directors of SKwP, auditor. His research interests include: financial and managerial accountancy, financial audit. Combines theory with practice in accountancy. Author or co-author of over a dozen books and many articles concerning accountancy and financial analysis.

Edward Nowak
Edward Nowak

Professor, PhD, Dsc, Director of the Institute of Accountancy and head of the Chair of Cost Account, Managerial Accountancy and Controlling in the Wroclaw University of Economics and Business. His scientific interests concern the system of cost management, instruments of managerial accountancy and the application of quantitative methods in accountancy. Delivers lectures and conducts seminars in the theory of accountancy, cost account, managerial accountancy and controlling. Author of many books and scientific articles.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended