Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie

Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
ISBN: 978-83-208-1854-3
Pages: 464
Place publication: Warszawa 2010, wydanie II
Binding: paperback
14.00
Ask about product

Tourism has recently become an extremely important sector of economy. Revenues achieved in this segment of activity have become comparable with those made on fuels or advanced technologies industries. Due to the sheer scale of the global tourism-related economy, the volume of capital involved, the numbers of employees and the complexity of technological processes in transport and in hospitality sectors, it has become reasonable to speak about tourism industry. This industry generates tourism products that should interest its prospective consumers. In their book the Authors present the key issues concerning the creation and organization of tourism product and its management. They do it in an interesting way, among other things answering the following questions:

·         which tourism product strategies should be applied.

 

The manual is dedicated to students as well as people employed in the tourism industry and officers of regional administration.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Kilka słów na temat podróżowania
Historyczny rozwój produktu turystycznego
Pielgrzymki
Podróże do uzdrowisk
Uzdrowiska współcześnie
Kamienie milowe w rozwoju turystyki
Biografia turystyczna

Rozdział 2. Bilans otwarcia — od potencjału do produktu turystycznego
Elementy potencjału turystycznego
Wybrane sposoby badania potencjału turystycznego
Jak powstaje produkt turystyczny?

Rozdział 3. Elementy produktu turystycznego
Pojmowanie produktu turystycznego
Kategorie produktu turystycznego

Rozdział 4. Proste produkty turystyczne
Produkt turystyczny — rzecz
Produkt turystyczny — usługa

Rozdział 5. Organizacja złożonych produktów turystycznych
Produkt turystyczny — wydarzenie
Produkt turystyczny — impreza (pakiet turystyczny)

Rozdział 6. Produkt turystyczny w ujęciu przestrzennym
Produkt turystyczny — obiekt
Produkt turystyczny — szlak
Produkt turystyczny — obszar

Rozdział 7. Wymiary produktu turystycznego
Postrzeganie produktu turystycznego
Motywy zakupu produktów turystycznych
Segmentacja rynku
Poziomy postrzegania (wymiary) produktu turystycznego
Kategorie producentów i konsumentów produktu turystycznego

Rozdział 8. Cykle rozwoju produktów turystycznych
Nowy produkt w ofercie turystycznej
Cykl życia produktu turystycznego
Fazy cyklu życia produktu turystycznego
Cykl życia obszaru turystycznego

Rozdział 9. Za co płacą turyści?
Wartość i cena
Funkcje ceny
Mechanizmy kształtowania cen
Formuły kalkulacji cen
Elementy ceny
Kryteria różnicowania (dyskryminacji) cen
Cechy turystyki wpływające na ceny
Wpływ cyklu życia produktu na poziom cen
Psychologiczne aspekty kalkulowania ceny produktu turystycznego
Strategiczna i taktyczna rola cen
Dodatkowe źródła przychodów touroperatora
Polityka samorządów lokalnych w aspekcie cen

Rozdział 10. Promocja produktu turystycznego
Promocja produktu turystycznego
Podstawowe elementy promocji produktu turystycznego
Marka jako element identyfikacji produktu turystycznego
Dlaczego warto brać udział w targach turystycznych?

Rozdział 11. Gdzie sprzedawać produkty turystyczne?
Lokalizacja punktów sprzedaży produktów turystycznych
Dystrybucja produktu turystycznego
Dystrybucja a przepływ informacji

Rozdział 12. Kilka słów o personelu
Zespół pracowniczy
Struktury zorganizowania personelu
Zachowania w sytuacjach konfliktowych
Usługowy łańcuch korzyści

Rozdział 13. Badania marketingowe
Źródła informacji rynkowych
Rodzaje badań marketingowych
Badania rynkowe a cykl życia produktu turystycznego
Proces badań marketingowych
Polityka samorządów lokalnych a badania marketingowe
Jakość produktu turystycznego

Rozdział 14. Strategia produktu turystycznego
Pojęcie strategii
Strategie stosowane w poszczególnych fazach cyklu życia
produktu turystycznego
Pozycja produktu turystycznego w planie działalności
touroperatora

Rozdział 15. Klaster turystyczny
Klastry jako nowe zjawisko gospodarcze
Cechy charakterystyczne klastra
Klastry na Świecie i w Polsce
Klastry turystyczne
Struktura i zadania klastra turystycznego
Powstanie i ewolucja klastra turystycznego
Pozytywne i negatywne oddziaływanie klastrów

Rozdział 16. Świetlana przyszłość

Zakończenie

Załączniki

Jacek Kaczmarek
Andrzej Stasiak
Bogdan Włodarczyk

Professor in the University of Lodz, Phd Dsc, associate dean in the Faculty of Geographical Sciences, Director of the Institute of Urban Geography and Tourism, head of the Institute of Geography of Tourism the University of Lodz. Until September 2013 lectured in the Tourism and Hospitality Industry College in Lodz. Editor of scientific magazine “Turyzm/Tourism” and Editor-in-chief of a monograph series “Warsztaty z Geografii Turyzmu” (Geography of Tourism Workshops). Initiator and head of research and educational programs in the field of tourism. Author of numerous scientific articles and monographs, co-author of academic manuals and tourist guides, i.a. on Świętokrzyskie Mountains.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €